do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Seminaria


Logo Wydziału
Dzień rektorski
Dyplomy 2009
FMW
L'Oréal dla Kobiet
Studia podyplomowe REACH
Rozdajemy uśmiech
Gazetka Sp3
Szkoła Chemii
Dzień FNP
Dziewczyny Przyszłości
Szlachetna PACZKA
Wirtualna konf. c.d.
Zabawa choinkowa
Disputatio
Wirtualna konferencja
Rozdanie dyplomów
Remont klatki schod.
Wykład, T. Sang-Mee Han
Obrona: M. Kobyłecka
Obrona: B. Żołnowska
Wampiriada
Nowy podręcznik akad.
Polonia na Wschodzie
Dział Programów Europ.
Rekrutacja do NZS
Godz. dziekańskie
Obrona: E.Styczeń
Elsevier-Perspektywy
Stypendia DAAD
Kierunki mat.-przyrod.
Archiwum NZS
Rekrutacja do NZS
Nagrody WFOŚiGW
Wykład, dr Hans Peter Wessel
Środowisko Morza Bałtyckiego
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
Inauguracja SD
Inauguracja roku akad.
Lista wstępnie przyjętych Portal INNOpomorze
Kierunki zamawiane
Egzamin dyplomacki OŚ
Stypendia L'Oreal
Brązowe szczypiornistki AZS UG
VII BFN - relacja
Obrona: A.Bonny
prof. dr hab. R. Gawineckiego
dr hab. inż. K. Dzierzbickiej
Wykład dr hab. M. Kozaka
Szkoła letnia 2009
Wykład prof. O. Achmatowicza
Wykład prof. J.Ayala
Chemia łączy
VII BFN
Przyznanie grantu MNiSW dla zespołu dr P.Skowrona
Siatkówka:IV miejsce
Akcja Wampiriada
Artykuł w Drug Disc. Today
Obrona: A. Lewandowska
Szkolenie bibliograf.
Stypendia DBU
Obrona: J. Nichthauser
Dzień otwarty
Medale PTChem
program Erasmus
Bazy ISI
Spotkanie CCIFP
Zatrudnienie absolwentów
Studia Podyplomowe

 
ELSEVIER - PERSPEKTYWY
SCOPUS-Perspektywy Young Researcher Award

Organizatorem konkursu jest wydawnictwo Elsevier B.V. wspólnie z Fundacją Edukacyjną "Perspektywy". Celem konkursu jest wyłonienie grupy wyróżniających się 10 młodych uczonych reprezentujących następujące dyscypliny: medycynę; technologię; biochemię, genetykę i biologię molekularną; fizykę i astronomię; chemię; inżynierię materiałową; rolnictwo i biologię; nauki społeczne; naukę o środowisku lub informatykę. Nagrody, spośród nich wybranych zostanie trzech laureatów. Kandydaci muszą wykazywać się znaczącym konkretnym osiągnięciem naukowym lub udziałem w wartościowym projekcie naukowym, który zakończył się lub zakończy do 31 grudnia 2009 r. Uczestnicy konkursu nie mogą mieć więcej niż 30 lat. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: Regulamin konkursu Scopus-Perspektywy Young Researcher Award Zgłoszenia należy przesłać do 30 października 2009 roku, na adres: Fundacja Edukacyjna "Perspektywy", ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego), faxem na nr 022 629 16 17 lub pocztą elektroniczną na adres fundacja@perspektywy.pl.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
26.10.2009 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału