do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

Seminaria


Logo Wydziału
Dzień rektorski
Dyplomy 2009
FMW
L'Oréal dla Kobiet
Studia podyplomowe REACH
Rozdajemy uśmiech
Gazetka Sp3
Szkoła Chemii
Dzień FNP
Dziewczyny Przyszłości
Szlachetna PACZKA
Wirtualna konf. c.d.
Zabawa choinkowa
Disputatio
Wirtualna konferencja
Rozdanie dyplomów
Remont klatki schod.
Wykład, T. Sang-Mee Han
Obrona: M. Kobyłecka
Obrona: B. Żołnowska
Wampiriada
Nowy podręcznik akad.
Polonia na Wschodzie
Dział Programów Europ.
Rekrutacja do NZS
Godz. dziekańskie
Obrona: E.Styczeń
Elsevier-Perspektywy
Stypendia DAAD
Kierunki mat.-przyrod.
Archiwum NZS
Rekrutacja do NZS
Nagrody WFOŚiGW
Wykład, dr Hans Peter Wessel
Środowisko Morza Bałtyckiego
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
Inauguracja SD
Inauguracja roku akad.
Lista wstępnie przyjętych Portal INNOpomorze
Kierunki zamawiane
Egzamin dyplomacki OŚ
Stypendia L'Oreal
Brązowe szczypiornistki AZS UG
VII BFN - relacja
Obrona: A.Bonny
prof. dr hab. R. Gawineckiego
dr hab. inż. K. Dzierzbickiej
Wykład dr hab. M. Kozaka
Szkoła letnia 2009
Wykład prof. O. Achmatowicza
Wykład prof. J.Ayala
Chemia łączy
VII BFN
Przyznanie grantu MNiSW dla zespołu dr P.Skowrona
Siatkówka:IV miejsce
Akcja Wampiriada
Artykuł w Drug Disc. Today
Obrona: A. Lewandowska
Szkolenie bibliograf.
Stypendia DBU
Obrona: J. Nichthauser
Dzień otwarty
Medale PTChem
program Erasmus
Bazy ISI
Spotkanie CCIFP
Zatrudnienie absolwentów
Studia Podyplomowe

 
L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO przyznane 5 wyjątkowym kobietom

Jury, pod przewodnictwem prof. Ewy Łojkowskiej wyłoniło, spośród kilkudziesięciu kandydatur nadesłanych z wielu ośrodków Polski, 5 wybitnych laureatek. Wśród nich znalazła się dr Sylwia Rodziewicz-Motowidło z Katedry Chemii Medycznej Wydziału Chemii UG. Dr Sylwia Rodziewicz-Motowidło zajmuje się eksperymentalnymi i teoretycznymi badaniami konformacyjnymi białek i peptydów. Drugą laureatką stypendium habilitacyjnego została dr Ewa Zuba-Surma z Krakowa z Zakładu Biotechnologii Medycznej Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie. typendia doktorskie trafiły do Anny Czarneckiej (Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski, Studium Medycyny Molekularnej, Akademia Medyczna w Warszawie), Agnieszki Korkosz (Instytut Psychiatrii i Neurologii, Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego, w Warszawie) i Joanny Kowalskiej (Laboratorium Ekspresji Genu, Zakład Biofizyki, Instytut Fizyki Doświadczalnej, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski).

Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 27 listopada, w warszawskiej siedzibie teatru Collegium Nobilium.

Laureatki

Od lewej: Joanna Kowalska, Ewa Zuba-Surma, Agnieszka Korkosz, Maria Majdrowicz (Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej L'Oréal Polska), Jean-Nol Divet (Prezes L'Oréal Polska), Sylwia Rodziewicz-Motowidło, Anna Czarnecka.

Polska filia Grupy L'Oréal przyznaje stypendia naukowe od 9 lat. Każdego roku program wyłania młode talenty, których przykład ma zachęcić następne pokolenia do wstąpienia na drogę nauki. Stypendystki podejmują wielkie wyzwania badawcze w dziedzinie m.in. medycyny, biotechnologii, biologii. Przez swój program L.Oréal pragnie wyrazić uznanie dla ich osiągnięć i zachęcić do kontynuacji prac zmierzających do rozwoju nauki. Na liście stypendystek L.Oréal Polska/UNESCO jest już czterdzieści pięć kobiet. Prowadzą one badania w Gdańsku, Gliwicach, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Toruniu, Warszawie i Wrocławiu. Warunkiem przystąpienia do konkursu, zarówno dla doktorantek (granica wieku 35 lat), jak habilitantek (do 45 lat), jest końcowy etap realizacji pracy. Kandydatury oceniane są przez 11 jurorów - wybitnych autorytetów polskiego życia naukowego.

Stypendia L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu do spraw UNESCO są inicjatywą lokalną. Źródłem inspiracji była umowa zawarta w Paryżu między Grupą L'Oréal i UNESCO "For Women in Science". W jej ramach, każdego roku, w paryskiej siedzibie UNESCO, wybitne przedstawicielki świata nauki oraz młode doktorantki, z pięciu kontynentów, otrzymują nagrody pieniężne oraz stypendia. W ciągu 12 lat trwania programu, nagrody, w wysokości 100.000 USD, wręczono 62 wybitnym badaczkom a międzynarodowe stypendia otrzymało 150 młodych talentów z 78 krajów.

Lokalny, polski program przyznawania stypendiów stał się wzorem dla innych krajów. Obecnie prowadzi go już kilkadziesiąt filii Grupy L.Oréal. Uhonorował on, w sumie, 668 młodych kobiet-naukowców na poziomach krajowych. Stypendystki L.Oréal-UNESCO tworzą międzynarodową wspólnotę talentów, będąc doskonałym i niepodważalnym źródłem motywacji i inspiracji dla kobiet.

Gratulujemy!!!

Źródło: www.lorealdlakobietinauki.pl

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
07.12.2009 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału