do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Obrona: M.M. Kuźma
Dyplomy 2010 - Magist.
Kształcimy najlepszych...
Iuventus Plus: M. Wysocka
Wyróżnienie: Ł. Lubiński
FOCUS 2010
Szkoła Chemii
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA CHEMIO?
Wykładowca roku
Dla najlepszych...
Seminarium dla doktorantów
Wystawa dokumentów
Obrona: S.E. Freza
Obrona: P.M. Gruszczyński
Obrona: M.K. Śleszyńska
Wybory: Sam. Stud.
Obrona: B.E. Zadykowicz
Obrona: A. Kwiatkowska
Projekty rozwojowe
Inauguracja SD
Inauguracja 2010
Seminarium: prof. Day
Wmurowanie kamienia węgielnego
Organizacja I tygodnia
Inauguracja 2010/2011
Staże DBU
Seminarium doktorantów
Informator Pierwszaka
Akademicka Szkoła Letnia
Innowacyjna Gospodarka
Stypendia konferencyjne
SD: dodatkowa rekrutacja
Seminarium: prof. Lee
Dodatkowa rekrutacja
IPMSD
Rekrutacja: MPD
Rekrutacja IPMSD
Stypendia L'Oréal
Obrona: A. Stefańska
Obrona: M.M. Orłowska
Obrona: P.L. Niedziałkowski
QSAR2010
Obrona: A. Pogorzelska
Seminarium: dr Gaczyńska
Nagrody PTChem
Obrona: A. Markowskiej
Obrona: A. Radulskiej
VIII BFN - galeria
Obrona: K. Szczodrowski
BFN 2010
Wampiriada
Turniej Piłki Siatkowej
Nowy budynek WCH
Nowy numer "Sp3"
Chemiliada: godziny dziekańskie
Seminarium: dr Smith
Stypendium L'Oreal
Chemiliada 2010
Statistica
Stypendia DBU
Obrona: B. Lipowska-Łastówka
Obrona: B. Spichalska
Nagroda Czerwonej Róży
OG PTCh
Dzień Otwarty - zmiany
Ankieta RMN
Logo W.Ch.
Targi Akademia 2010
Obrona: M. Pawlukowska
World of audit
Nauczyciel roku
Grasz o staż
Inkubator Przedsiębiorczości
Dzień Otwarty
Obrona: A. Tuszkowska
Obrona: J. Samaszko
Uroczyste posiedzenie Senatu UG
Projekt: "Cukry..."
Sesja spr. SD
Obrona: D. Dębowski
Agrochemia
Cudze chwalicie...
X sesja spr.
Nagrody WFOŚ
Bookcrossing
Grant obl. INCITE
Obrona: A.D. Kotłowska
INNOpomorze
Obrona: Ł. Haliński
Seminarium: prof. Opałło
Strefa Nauki
Seminarium: prof. Leszczyński
Książka: QSAR studies
Promocja Nauki Polskiej

 
Promocja Osiągnięć Nauki Polskiej

Cudze chwalicie, swego nie znacie

Projekt badawczy "Cystapep 1 - nowy antybiotyk", kierowany przez prof. dr hab. Franciszka Kasprzykowskiego z Wydziału Chemii UG, z Katedry Chemii Medycznej został zakwalifikowany do drugiego etapu konkursu Cudze chwalicie, swego nie znacie - promocja osiągnięć nauki polskiej". Konkurs "Cudze chwalicie, swego nie znacie - promocja osiągnięć nauki polskiej" w zamyśle organizatorów ma promować polską naukę. Swoje propozycje nadsyłały uczelnie, zespoły badawcze i sami naukowcy. Do drugiego etapu zakwalifikowano 40 projektów badawczych, najlepsze, mogą liczyć na promocję poprzez publikacje książkowe, internetowe oraz spoty telewizyjne.

W gronie zakwalifikowanych do drugiego etapu znalazł się Projekt badawczy "Cystapep 1 - nowy antybiotyk", kierowany przez prof. dr hab. Franciszka Kasprzykowskiego.

Organizatorami konkursu są Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego "OIC Poland" oraz Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji. Konkurs podzielno został na 4 obszary tematyczne:

  1. nauki humanistyczne i społeczne
  2. nauki przyrodnicze i medyczne
  3. nauki ścisłe
  4. nauki techniczne
Drugi etap przebiegać będzie dwutorowo. Wybrane osiągnięcia oceniane będą równocześnie przez Kapitułę Konkursu oraz przez internautów dzięki sondzie internetowej zamieszczonej na stronie www.topnauka.pl. Efektem pracy Kapituły Konkursu będzie wybór największego osiągnięcia w każdej z czterech dziedzin konkursu. Natomiast internauci przyznają nagrodę publiczności w każdym obszarze tematycznym. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpić ma w kwietniu 2010 roku.

Konkurs jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013. Bieżące informacje o konkursie można znaleźć na stronie projektu: www.topnauka.pl.

Zespół pod kierunkiem prof. Franciszka Kasprzykowskiego opracował substancję wykazująca wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową (nazwana Cystapep 1, objęta patentem europejskim nr EP 1824873 i amerykańskim nr 20060116327).

W latach trzydziestych XX wieku, wraz z odkryciem penicyliny, rozpoczęła się era antybiotyków. Początkowo uważano, że stosowanie antybiotykoterapii pozwoli na opanowanie zakażeń bakteryjnych. Jednak już w latach pięćdziesiątych poprzedniego stulecia okazało się, że antybiotyki przestawały być skuteczne wobec niektórych szczepów bakteryjnych. Zdolność bakterii do niewiarygodnie szybkiej ewolucji pozwoliła im na wykształcenie swoistych mechanizmów obronnych, pozwalających na dezaktywację leku lub jego pozbycie się z komórki. Niekontrolowane i nagminne stosowanie antybiotyków, zarówno w medycynie jak i w rolnictwie, kosmetologii i produkcji artykułów gospodarstwa domowego doprowadziło do spełnienia najgorszych przewidywań lekarzy i farmaceutów. Wyizolowano mikroorganizmy niewrażliwe na większość znanych antybiotyków. Do szczególnie groźnych przedstawicieli tego typu bakterii należą: oporny na metycylinę gronkowiec złocisty (MRSA), koagulazonegatywne stafylokoki (CNS; MRSE), wankomycynooporne enterokoki (VRE) i niewrażliwe na penicylinę pneumoki. Bakterie te są odpowiedzialne za wiele groźnych chorób i zakażeń szpitalnych. Wśród nich wymienić można chociażby ciężkie zapalenia płuc, różę, płonicę, anginy, zapalenia wsierdzia, chorobę reumatyczną czy posocznicę.

Dotychczas nie poznano mechanizmu działania Cystapep 1. Związek ten wydaje się być wyjątkowo interesujący jako potencjalne antybiotyki a także lek przeciwwirusowe gdyż najprawdopodobniej jego mechanizm działania jest odmienny od dotychczas znanych związków przeciwdrobnoustrojowych. Świadczy o tym chociażby fakt, że pomimo wykonania wielu testów antybakteryjnych in vitro nie stwierdzono indukowania przez ten związek lekooporności. Cystapep 1 jest odkryciem na skalę światową o czym świadczą patenty oraz ich niezwykła aktywność w stosunku do wielu lekoopornych drobnoustrojów chorobotwórczych.

Obecnie szwedzka firma NEOBIOTICS AB pracuje nad wprowadzeniem na rynek Cystapep 1 jako dodatek aktywny do sprayu do nosa, który ma być stosowany profilaktycznie, jako środek zapobiegający infekcjom bakteryjnym i wirusowym, przenoszonym droga wziewną.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
07.01.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału