do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Obrona: M.M. Kuźma
Dyplomy 2010 - Magist.
Kształcimy najlepszych...
Iuventus Plus: M. Wysocka
Wyróżnienie: Ł. Lubiński
FOCUS 2010
Szkoła Chemii
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA CHEMIO?
Wykładowca roku
Dla najlepszych...
Seminarium dla doktorantów
Wystawa dokumentów
Obrona: S.E. Freza
Obrona: P.M. Gruszczyński
Obrona: M.K. Śleszyńska
Wybory: Sam. Stud.
Obrona: B.E. Zadykowicz
Obrona: A. Kwiatkowska
Projekty rozwojowe
Inauguracja SD
Inauguracja 2010
Seminarium: prof. Day
Wmurowanie kamienia węgielnego
Organizacja I tygodnia
Inauguracja 2010/2011
Staże DBU
Seminarium doktorantów
Informator Pierwszaka
Akademicka Szkoła Letnia
Innowacyjna Gospodarka
Stypendia konferencyjne
SD: dodatkowa rekrutacja
Seminarium: prof. Lee
Dodatkowa rekrutacja
IPMSD
Rekrutacja: MPD
Rekrutacja IPMSD
Stypendia L'Oréal
Obrona: A. Stefańska
Obrona: M.M. Orłowska
Obrona: P.L. Niedziałkowski
QSAR2010
Obrona: A. Pogorzelska
Seminarium: dr Gaczyńska
Nagrody PTChem
Obrona: A. Markowskiej
Obrona: A. Radulskiej
VIII BFN - galeria
Obrona: K. Szczodrowski
BFN 2010
Wampiriada
Turniej Piłki Siatkowej
Nowy budynek WCH
Nowy numer "Sp3"
Chemiliada: godziny dziekańskie
Seminarium: dr Smith
Stypendium L'Oreal
Chemiliada 2010
Statistica
Stypendia DBU
Obrona: B. Lipowska-Łastówka
Obrona: B. Spichalska
Nagroda Czerwonej Róży
OG PTCh
Dzień Otwarty - zmiany
Ankieta RMN
Logo W.Ch.
Targi Akademia 2010
Obrona: M. Pawlukowska
World of audit
Nauczyciel roku
Grasz o staż
Inkubator Przedsiębiorczości
Dzień Otwarty
Obrona: A. Tuszkowska
Obrona: J. Samaszko
Uroczyste posiedzenie Senatu UG
Projekt: "Cukry..."
Sesja spr. SD
Obrona: D. Dębowski
Agrochemia
Cudze chwalicie...
X sesja spr.
Nagrody WFOŚ
Bookcrossing
Grant obl. INCITE
Obrona: A.D. Kotłowska
INNOpomorze
Obrona: Ł. Haliński
Seminarium: prof. Opałło
Strefa Nauki
Seminarium: prof. Leszczyński
Książka: QSAR studies
Promocja Nauki Polskiej

 
Program FOCUS 2010
W grudniu 2010 dr Tomasz Puzyn wraz z zespołem Pracowni Chemometrii Środowiska rozpoczynają projekt badawczy pt. "Computational tools for riskassesment of nanomaterials used in medicine" realizowany w ramach subsydium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na tworzenie zespołów naukowych - program FOCUS 2010.

Celem programu FOCUS jest wspieranie młodych badaczy posiadających liczący się dorobek naukowy w wybranej, corocznie określanej przez Fundację sferze badań naukowych, która w jej opinii ma szczególne znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego Polski. Wsparcie Fundacji ma umożliwić młodym uczonym podjęcie nowych, obiecujących i istotnych kierunków badań, a także zapewnić pomoc na pierwszym etapie budowania własnego zespołu naukowego.

Tegoroczna edycja programu skierowana była do uczonych zajmujących się nano i mikrotechnologiami w medycynie, niezależnie od uprawianej przez nich dyscypliny naukowej. W gronie czworga laureatów znalazł się dr Tomasz Puzyn - kierownik najmłodszej jednostki na Wydziale Chemii UG Pracowni Chemometrii Środowiska. Program zapewnia finansowanie badań w okresie trzech lat z możliwością ubiegania się o jego przedłużenie na kolejne dwa lata. Dodatkowo FNP ogłasza dla laureatów zamknięty konkurs o dodatkowe środki na sfinansowanie zakupu aparatury badawczej oraz wyposażenie laboratorium. Więcej informacji na stronie FNP.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
01.12.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału