do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Obrona: M.M. Kuźma
Dyplomy 2010 - Magist.
Kształcimy najlepszych...
Iuventus Plus: M. Wysocka
Wyróżnienie: Ł. Lubiński
FOCUS 2010
Szkoła Chemii
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA CHEMIO?
Wykładowca roku
Dla najlepszych...
Seminarium dla doktorantów
Wystawa dokumentów
Obrona: S.E. Freza
Obrona: P.M. Gruszczyński
Obrona: M.K. Śleszyńska
Wybory: Sam. Stud.
Obrona: B.E. Zadykowicz
Obrona: A. Kwiatkowska
Projekty rozwojowe
Inauguracja SD
Inauguracja 2010
Seminarium: prof. Day
Wmurowanie kamienia węgielnego
Organizacja I tygodnia
Inauguracja 2010/2011
Staże DBU
Seminarium doktorantów
Informator Pierwszaka
Akademicka Szkoła Letnia
Innowacyjna Gospodarka
Stypendia konferencyjne
SD: dodatkowa rekrutacja
Seminarium: prof. Lee
Dodatkowa rekrutacja
IPMSD
Rekrutacja: MPD
Rekrutacja IPMSD
Stypendia L'Oréal
Obrona: A. Stefańska
Obrona: M.M. Orłowska
Obrona: P.L. Niedziałkowski
QSAR2010
Obrona: A. Pogorzelska
Seminarium: dr Gaczyńska
Nagrody PTChem
Obrona: A. Markowskiej
Obrona: A. Radulskiej
VIII BFN - galeria
Obrona: K. Szczodrowski
BFN 2010
Wampiriada
Turniej Piłki Siatkowej
Nowy budynek WCH
Nowy numer "Sp3"
Chemiliada: godziny dziekańskie
Seminarium: dr Smith
Stypendium L'Oreal
Chemiliada 2010
Statistica
Stypendia DBU
Obrona: B. Lipowska-Łastówka
Obrona: B. Spichalska
Nagroda Czerwonej Róży
OG PTCh
Dzień Otwarty - zmiany
Ankieta RMN
Logo W.Ch.
Targi Akademia 2010
Obrona: M. Pawlukowska
World of audit
Nauczyciel roku
Grasz o staż
Inkubator Przedsiębiorczości
Dzień Otwarty
Obrona: A. Tuszkowska
Obrona: J. Samaszko
Uroczyste posiedzenie Senatu UG
Projekt: "Cukry..."
Sesja spr. SD
Obrona: D. Dębowski
Agrochemia
Cudze chwalicie...
X sesja spr.
Nagrody WFOŚ
Bookcrossing
Grant obl. INCITE
Obrona: A.D. Kotłowska
INNOpomorze
Obrona: Ł. Haliński
Seminarium: prof. Opałło
Strefa Nauki
Seminarium: prof. Leszczyński
Książka: QSAR studies
Promocja Nauki Polskiej

 
Stypendia i szkolenia dla doktorantów i młodych doktorów
Informacje dotyczące stypendiów i szkoleń dla doktorantów w ramach poniższego projektu znajdują się tutaj.

Uniwersytet Gdański rozpoczął realizację projektu:

"Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego
"Komponentu Stypendia i szkolenia dla doktorantów i młodych doktorów".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem realizacji Komponentu jest zmotywowanie młodych doktorów do prowadzenia badań naukowych na jak najwyższym poziomie.

O stypendium mogą się ubiegać młodzi doktorzy, będący pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, którzy:

  • Posiadają stopień doktora nie dłużej niż 5 lat.
  • W roku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 35 roku życia.
  • W ramach pracy naukowej prowadzą badania mające wpływ na gospodarkę.
Serdecznie zapraszamy młodych doktorów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie w terminie do dnia 14 stycznia 2011 r.:

  • Deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia PEFS oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
  • Wniosku o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami w formie pisemnej i elektronicznej na płycie CD (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
  • Zaświadczenia z Działu Kadr o zatrudnieniu.
  • Kserokopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora.

na adres:
Uniwersytet Gdański
Dział Programów Europejskich
pok. 110-111
ul. Bażyńskiego 1a
80-952 Gdańsk

w godzinach 8:00 - 14:00

z dopiskiem na kopercie "STYPENDIA NAUKOWE DLA MŁODYCH DOKTORÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO" (decyduje data wpływu).

Spośród przedłożonych wniosków, po ocenie formalnej i merytorycznej, Komisja Stypendialna wyłoni 10 najlepszych, których autorzy otrzymają roczne stypendium.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: stypendiapokl@ug.edu.pl lub telefonicznie pod numer 058 523 24 08 lub 058 523 23 60.

Załączniki:

Uwaga: Realizatorzy Komponentu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz przedłużenia terminu składania Wniosków.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
15.12.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału