do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaRektor śpiewa ...
FameLab
Dyplomy 2011
Stypendia dla młodych doktorów
Stypendia dla doktorantów
Seminarium: prof. Leszczynska
Amgen Scholars
Erasmus day
Wystawa: M. Skłodowska-Curie
Nabór do NKCh
NCN: konkurs
Seminarium: prof. Zhukov
Seminarium: dr Palavinskas
Wybory do S.S.
Obrona: I.A. Bylińska
Erasmus
Zmiany w planach zajęć
NCN wyniki
Wybory do Senatu UG
Wybory do SD
Inauguracja SD
Stypendium Ministra 2011
I tydzień 2011/2012
Inauguracja 2011/2012
Dodatkowa rekrutacja na SD
IOŚiZCz
Stypendium naukowe podoktorskie
Najlepszy plakat
Najlepszy komunikat ustny
Poszukiwani kandydaci na SD
Konkurs na stanowisko adiunkta
Szkolenie z prawa autorskiego
Obrona: M. Kubus
Dyplom dla NKCH
Oferta wykładów - SD
Nagrody OG PTChem
Oferty stypendialne
BFN 2011
XV DBU
IX BFN
Rekord Guinnessa
Projekty Badań - wyniki
Konkurs Czerwonej Róży
Obrona: K.P. Brzozowski
Obrona: D. Tuwalska
Studenci z JSU
Seminarium: dr Hamme
Seminarium: prof. Okamoto
FluidX
KRK
Największy układ okresowy
Seminarium wydziałowe
Obrona: A.Z. Szyperska
Obrona: A. Walewska
Chemiliadowe koszulki
Wiecha
Seminarium wydziałowe
Dzień Otwarty 2011
IOSiZCz
FNP dla S. Frezy
Seminarium wydziałowe
Targi Akademia 2011
Dzień Otwarty 2011
KNOS
ENERLIQ
Spotkanie: II CH
Spotkanie: II OS
Obrona: M.Milewska
Nauczyciel Roku
Nature Nanotechnology
Fotonika
Stypendia Fulbrighta
Stypendium Fulbrighta
Magia Nauki
Pokazy doświadczeń
Magia Nauki
Baza publikacji UG
Nagrody Rektora
Seminarium dla doktorantów
 
Wyniki konkursów grantowych
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło na swojej stronie wyniki konkursów grantowych. Pracownicy i doktoranci Wydzialu Chemii uzyskali finansowanie łącznie 14 projektów.

Kierownik projektu Tytuł projektu Dotacja
prof. dr hab. Wiesław Wiczk Badania struktury i właściwości fotofizycznych aromatycznych pochodnych acetylenu i diacetylenu. 202 500,00
dr Elżbieta Jankowska Allosteryczna regulacja aktywności proteasomu - jak to działa? 672 200,00
prof. dr hab. Krzysztof Rolka Splicing peptydowy - badanie mechanizmu oraz możliwości jego wykorzystania w projektowaniu związków o potencjalnym zastosowaniu w praktyce medycznej. 425 400,00
dr Zbigniew Kaczyński Badania polisacharydowych składnikiów ściany komórkowej bakterii Enterococcus faecium. 174 850,00
dr Joanna Makowska Badania fizykochemiczne i strukturalne nad wpływem naładowanych reszt aminokwasowych na tworzenie zwrotów oraz stabilizowanie struktury beta w białkach. 196 150,00
dr Artur Sikorski Układy zawierające pochodne akrydynowe/aminoakrydynowe oraz aromatyczne kwasy karboksylowe - synteza, struktura krystaliczna, właściwości fizykochemiczne. 250 600,00
dr Dawid Dębowski Poszukiwanie nowych inhibitorów i substratów fluorogenicznych ludzkiego proteasomu. 437 500,00
dr Monika Anna Paszkiewicz Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów. 364 000,00
dr Tomasz Puzyn Badania nad możliwościami wykorzystania metod in silico w ocenie zagrożenia ze strony nanomateriałów dla zdrowia ludzi i zwierząt. 432 700,00
mgr Adam Kazimierz Sieradzan Zwiększenie rozdzielczości i zdolności predykcyjnych pola siłowego UNRES do symulacji zwijania białek poprzez udoskonalenie potencjałów opisujących oddziaływania z udziałem łańcucha głównego. 150 000,00
mgr Magda Ewa Caban Poszukiwanie alternatywnych odczynników derywatyzacyjnych do oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodami chromatografii gazowej. 149 750,00
mgr Emilia Agnieszka Lubecka Analiza konformacyjna wybranych analogów hormonów neuroprzysadkowych w środowisku imitującym błony biologiczne 130 797,00
mgr Izabela Sylwia Behrendt Badanie oddziaływań ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami jako metoda skutecznej walki z dziedziczną amyloidową angiopatią mózgową typu islandzkiego. 296 200,00
mgr inż. Natalia Maciejewska Otrzymywanie i charakterystyka biochemiczna nukleaz pochodzących z psychrofilnych mikroorganizmów Desulfotalea psychrophila LSv54, Psychromonas ingrahamii 37 i Shewanella violacea DSS12. 91 120,00

Serdecznie gratulujemy!!!

Prodziekan ds Nauki
Prof. UG, dr hab. Piotr Mucha

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
11.10.2011 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału