do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaRektor śpiewa ...
FameLab
Dyplomy 2011
Stypendia dla młodych doktorów
Stypendia dla doktorantów
Seminarium: prof. Leszczynska
Amgen Scholars
Erasmus day
Wystawa: M. Skłodowska-Curie
Nabór do NKCh
NCN: konkurs
Seminarium: prof. Zhukov
Seminarium: dr Palavinskas
Wybory do S.S.
Obrona: I.A. Bylińska
Erasmus
Zmiany w planach zajęć
NCN wyniki
Wybory do Senatu UG
Wybory do SD
Inauguracja SD
Stypendium Ministra 2011
I tydzień 2011/2012
Inauguracja 2011/2012
Dodatkowa rekrutacja na SD
IOŚiZCz
Stypendium naukowe podoktorskie
Najlepszy plakat
Najlepszy komunikat ustny
Poszukiwani kandydaci na SD
Konkurs na stanowisko adiunkta
Szkolenie z prawa autorskiego
Obrona: M. Kubus
Dyplom dla NKCH
Oferta wykładów - SD
Nagrody OG PTChem
Oferty stypendialne
BFN 2011
XV DBU
IX BFN
Rekord Guinnessa
Projekty Badań - wyniki
Konkurs Czerwonej Róży
Obrona: K.P. Brzozowski
Obrona: D. Tuwalska
Studenci z JSU
Seminarium: dr Hamme
Seminarium: prof. Okamoto
FluidX
KRK
Największy układ okresowy
Seminarium wydziałowe
Obrona: A.Z. Szyperska
Obrona: A. Walewska
Chemiliadowe koszulki
Wiecha
Seminarium wydziałowe
Dzień Otwarty 2011
IOSiZCz
FNP dla S. Frezy
Seminarium wydziałowe
Targi Akademia 2011
Dzień Otwarty 2011
KNOS
ENERLIQ
Spotkanie: II CH
Spotkanie: II OS
Obrona: M.Milewska
Nauczyciel Roku
Nature Nanotechnology
Fotonika
Stypendia Fulbrighta
Stypendium Fulbrighta
Magia Nauki
Pokazy doświadczeń
Magia Nauki
Baza publikacji UG
Nagrody Rektora
Seminarium dla doktorantów
 
Projekt UG - Kształcimy najlepszych...(Doktoranci)
Uniwersytet Gdański realizuje projekt:
"Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego".
Komponentu "Stypendia i szkolenia dla doktorantów i młodych doktorów".

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IV, Działania 4.1, Poddziałania 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem realizacji Komponentu jest zmotywowanie doktorantów do prowadzenia badań naukowych na jak najwyższym poziomie.

O stypendium mogą się ubiegać słuchacze Studiów Doktoranckich, którzy:
 • mają otwarte przewody doktorskie,
 • w ramach pracy doktorskiej prowadzą badania mające wpływ na gospodarkę.
Serdecznie zapraszamy doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium.

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie w terminie do dnia 9 stycznia 2012 r.:

 • Deklaracji udziału w projekcie, oświadczenia PEFS oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w projekcie (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
 • Wniosku o przyznanie Stypendium wraz z załącznikami w formie pisemnej i elektronicznej na płycie CD (Załącznik nr 2 do Regulaminu).
 • Zaświadczenia z Dziekanatu potwierdzającego posiadanie statusu uczestnika studiów doktoranckich.
 • Zaświadczenia z Dziekanatu o otwarciu przewodu doktorskiego.

  na adres:
  Uniwersytet Gdański
  Dział Programów Europejskich
  pok. 110-111
  ul. Bażyńskiego 1a
  80-952 Gdańsk

  w godzinach 8:00 - 13:00

  z dopiskiem na kopercie "STYPENDIA NAUKOWE DLA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO" (decyduje data wpływu).

Spośród przedłożonych wniosków, po ocenie formalnej i merytorycznej, Komisja Stypendialna wyłoni 10 najlepszych, których autorzy otrzymają roczne stypendium.

Dodatkowe pytania proszę kierować na adres e-mail: stypendiapokl@ug.edu.pl lub telefonicznie pod numer 058 523 24 08 lub 058 523 23 60.

Regulamin konkursu można pobrać tutaj.

Uwaga: Realizatorzy Komponentu zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu oraz przedłużenia terminu składania Wniosków.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
06.12.2011 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału