do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaRektor śpiewa ...
FameLab
Dyplomy 2011
Stypendia dla młodych doktorów
Stypendia dla doktorantów
Seminarium: prof. Leszczynska
Amgen Scholars
Erasmus day
Wystawa: M. Skłodowska-Curie
Nabór do NKCh
NCN: konkurs
Seminarium: prof. Zhukov
Seminarium: dr Palavinskas
Wybory do S.S.
Obrona: I.A. Bylińska
Erasmus
Zmiany w planach zajęć
NCN wyniki
Wybory do Senatu UG
Wybory do SD
Inauguracja SD
Stypendium Ministra 2011
I tydzień 2011/2012
Inauguracja 2011/2012
Dodatkowa rekrutacja na SD
IOŚiZCz
Stypendium naukowe podoktorskie
Najlepszy plakat
Najlepszy komunikat ustny
Poszukiwani kandydaci na SD
Konkurs na stanowisko adiunkta
Szkolenie z prawa autorskiego
Obrona: M. Kubus
Dyplom dla NKCH
Oferta wykładów - SD
Nagrody OG PTChem
Oferty stypendialne
BFN 2011
XV DBU
IX BFN
Rekord Guinnessa
Projekty Badań - wyniki
Konkurs Czerwonej Róży
Obrona: K.P. Brzozowski
Obrona: D. Tuwalska
Studenci z JSU
Seminarium: dr Hamme
Seminarium: prof. Okamoto
FluidX
KRK
Największy układ okresowy
Seminarium wydziałowe
Obrona: A.Z. Szyperska
Obrona: A. Walewska
Chemiliadowe koszulki
Wiecha
Seminarium wydziałowe
Dzień Otwarty 2011
IOSiZCz
FNP dla S. Frezy
Seminarium wydziałowe
Targi Akademia 2011
Dzień Otwarty 2011
KNOS
ENERLIQ
Spotkanie: II CH
Spotkanie: II OS
Obrona: M.Milewska
Nauczyciel Roku
Nature Nanotechnology
Fotonika
Stypendia Fulbrighta
Stypendium Fulbrighta
Magia Nauki
Pokazy doświadczeń
Magia Nauki
Baza publikacji UG
Nagrody Rektora
Seminarium dla doktorantów
 
ENERLIQ
Projekt zgłoszony w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Badawczego przez pracowników naszego Wydziału (prof. dr hab. P. Skurski, dr hab. C. Czaplewski, prof. UG, dr S. Freza, dr A. Giełdoń, mgr K. Smalara) oraz absolwenta Wydziału Chemii UG, a obecnie pracownika Politechniki Gdańskiej, dr M. Bobrowskiego (kierownika merytorycznego projektu), pt. ENERLIQ - Konwersja energii oparta o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID (Solid On Liquid Deposition) uzyskał finansowanie w wysokości 2,4 mln PLN. Projekt został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do finansowania jako jeden z 23. projektów (na 226 zgłoszonych wniosków) i będzie realizowany w latach 2011-2014 wspólnie ze szwajcarskim partnerem.

Gratulujemy!

Głównym celem projektu ENERLIQ jest opracowanie i rozwinięcie technologii i urządzeń elektronicznych nowej generacji opartych o innowacyjną i wiarygodną koncepcję zainspirowaną przez istniejące obecnie systemy konwersji energii. Proponujemy dla mieszkańców Europy i dla przemysłu następujące urządzenia i rozwiązania: (1) termoelektryczne konwertery oraz (2) oparte o ciecze jonowe - aktywatory. Opracowanie i rozwój tych urządzeń oparte są na ostatnich postępach w nanotechnologii, mianowicie na opatentowanej technologii SOLID (Solid On Liquid Deposition (osadzanie ciała stałego na cieczy), która oferuje możliwość wzrostu stabilnej warstwy bezpośrednio na cieczach w taki sposób, że ciało stałe perfekcyjnie odtwarza i zamyka formę cieczy. Również ostatni postęp w zakresie cieczy jonowych przyczynił się do sformułowania postawionego w projekcie zadania. Przy użyciu polimerów o nazwie handlowej parylen interfejs między polimerem i cieczą jest perfekcyjnie gładki zaś ciecz pozostaje nietknięta, co jest idealne dla zastosowań elektronicznych takich jak MEMS i inne. Ponadto, ostatnie wyniki badań wskazują na możliwość stosowania SOLID w temperaturze pokojowej i przy ciśnieniu atmosferycznym, co jeszcze bardziej poszerzyło możliwości tej technologii. Parylen jest stabilny, biokompatybilny, wysoce transparentny i może być osadzany w wyniku sekwencyjnej polimeryzacji również na cieczach. Projekt ENERLIQ proponuje ponadto rozwój wysokiej jakości urządzeń elektronicznych. Aktywacja konwersji energii będzie oparta na konstrukcji układów podobnych do tzw. układów Peltiera. Oczekujemy, że nowej generacji konwertery termoelektryczne będą miały duży wpływ na konsumencki rynek elektroniczny (urządzenia MEMS, aktywatory, czujniki i inne) zaś bardzo niskie napięcia aktywacyjne w konwerterach termoelektrycznych wpłyną dodatkowo na rozwój w sektorze urządzeń biomedycznych (dostarczanie leków, narzędzia diagnostyczne, detektory i inne).

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
20.03.2011 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału