do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaRektor śpiewa ...
FameLab
Dyplomy 2011
Stypendia dla młodych doktorów
Stypendia dla doktorantów
Seminarium: prof. Leszczynska
Amgen Scholars
Erasmus day
Wystawa: M. Skłodowska-Curie
Nabór do NKCh
NCN: konkurs
Seminarium: prof. Zhukov
Seminarium: dr Palavinskas
Wybory do S.S.
Obrona: I.A. Bylińska
Erasmus
Zmiany w planach zajęć
NCN wyniki
Wybory do Senatu UG
Wybory do SD
Inauguracja SD
Stypendium Ministra 2011
I tydzień 2011/2012
Inauguracja 2011/2012
Dodatkowa rekrutacja na SD
IOŚiZCz
Stypendium naukowe podoktorskie
Najlepszy plakat
Najlepszy komunikat ustny
Poszukiwani kandydaci na SD
Konkurs na stanowisko adiunkta
Szkolenie z prawa autorskiego
Obrona: M. Kubus
Dyplom dla NKCH
Oferta wykładów - SD
Nagrody OG PTChem
Oferty stypendialne
BFN 2011
XV DBU
IX BFN
Rekord Guinnessa
Projekty Badań - wyniki
Konkurs Czerwonej Róży
Obrona: K.P. Brzozowski
Obrona: D. Tuwalska
Studenci z JSU
Seminarium: dr Hamme
Seminarium: prof. Okamoto
FluidX
KRK
Największy układ okresowy
Seminarium wydziałowe
Obrona: A.Z. Szyperska
Obrona: A. Walewska
Chemiliadowe koszulki
Wiecha
Seminarium wydziałowe
Dzień Otwarty 2011
IOSiZCz
FNP dla S. Frezy
Seminarium wydziałowe
Targi Akademia 2011
Dzień Otwarty 2011
KNOS
ENERLIQ
Spotkanie: II CH
Spotkanie: II OS
Obrona: M.Milewska
Nauczyciel Roku
Nature Nanotechnology
Fotonika
Stypendia Fulbrighta
Stypendium Fulbrighta
Magia Nauki
Pokazy doświadczeń
Magia Nauki
Baza publikacji UG
Nagrody Rektora
Seminarium dla doktorantów
 
Spotkanie informacyjne
SPOTKANIE INFORMACYJNE

dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku CHEMIA

Zapraszam studentów II roku studiów I stopnia kierunku CHEMIA na cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami Katedr / Zakładów / Pracowni Wydziału Chemii, na których przedstawią oni ofertę dydaktyczną w zakresie realizacji tzw. bloku przedmiotów dyplomowych w przyszłym roku akademickim 2011/12. Celem spotkań jest ułatwienie Państwu wyboru Katedry / Zakładu / Pracowni, w której będziecie Państwo realizowali te przedmioty. Spotkania odbędą się w następujących terminach:

15 marca 2011 r. (wtorek), sala 230 (Aula), początek godzina 17:00:

17:00 Informacje ogólne, prodziekan ds. studenckich i kształcenia
17:15 Katedra Chemii Teoretycznej
17:30 Katedra Chemii Bioorganicznej
17:45 Katedra Chemii Fizycznej
18:00 Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej
18:15 Katedra Chemii Analitycznej

22 marca 2011 r. (wtorek), sala 230 (Aula), początek godzina 17:00:

17:00 Katedra Analizy Środowiska
17:15 Pracownia Chemometrii Środowiska
17:30 Pracownia Biologii Molekularnej
17:45 Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii
18:00 Katedra Chemii Medycznej
18:15 Katedra Analityki i Radiochemii Środowiska
18:30 Katedra Chemii Organicznej

Dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
10.03.2011 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału