do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaRektor śpiewa ...
FameLab
Dyplomy 2011
Stypendia dla młodych doktorów
Stypendia dla doktorantów
Seminarium: prof. Leszczynska
Amgen Scholars
Erasmus day
Wystawa: M. Skłodowska-Curie
Nabór do NKCh
NCN: konkurs
Seminarium: prof. Zhukov
Seminarium: dr Palavinskas
Wybory do S.S.
Obrona: I.A. Bylińska
Erasmus
Zmiany w planach zajęć
NCN wyniki
Wybory do Senatu UG
Wybory do SD
Inauguracja SD
Stypendium Ministra 2011
I tydzień 2011/2012
Inauguracja 2011/2012
Dodatkowa rekrutacja na SD
IOŚiZCz
Stypendium naukowe podoktorskie
Najlepszy plakat
Najlepszy komunikat ustny
Poszukiwani kandydaci na SD
Konkurs na stanowisko adiunkta
Szkolenie z prawa autorskiego
Obrona: M. Kubus
Dyplom dla NKCH
Oferta wykładów - SD
Nagrody OG PTChem
Oferty stypendialne
BFN 2011
XV DBU
IX BFN
Rekord Guinnessa
Projekty Badań - wyniki
Konkurs Czerwonej Róży
Obrona: K.P. Brzozowski
Obrona: D. Tuwalska
Studenci z JSU
Seminarium: dr Hamme
Seminarium: prof. Okamoto
FluidX
KRK
Największy układ okresowy
Seminarium wydziałowe
Obrona: A.Z. Szyperska
Obrona: A. Walewska
Chemiliadowe koszulki
Wiecha
Seminarium wydziałowe
Dzień Otwarty 2011
IOSiZCz
FNP dla S. Frezy
Seminarium wydziałowe
Targi Akademia 2011
Dzień Otwarty 2011
KNOS
ENERLIQ
Spotkanie: II CH
Spotkanie: II OS
Obrona: M.Milewska
Nauczyciel Roku
Nature Nanotechnology
Fotonika
Stypendia Fulbrighta
Stypendium Fulbrighta
Magia Nauki
Pokazy doświadczeń
Magia Nauki
Baza publikacji UG
Nagrody Rektora
Seminarium dla doktorantów
 
Zawieszenie wiechy na budynku Wydziału Chemii
Dnia 20 kwietnia 2011 roku o godz. 13.00, na terenie budowy nowego gmachu Wydziału Chemii, odbędzie się uroczystość zawieszenia wiechy na nowopowstającym budynku Wydziału. Przyjazd na uroczystość zapowiedziała Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Barbara Kudrycka.

Zapraszamy!

Tego samego dnia o godz. 14.30 w auli Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się posiedzenie senatów Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej z Panią minister Barbarą Kudrycką.

Nowy gmach Wydziału Chemii powstaje w ramach unijnego projektu "Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego" i znajduje się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych Programu Infrastruktura i Środowisko w Priorytecie 13. Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego (na lata 2007-2013). Jest to jedna z największych inwestycji w Polsce w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko w zakresie szkolnictwa wyższego. Wartość całkowita projektu, w ramach którego powstaną gmachy wydziałów Chemii i Biologii, wynosi 236 809 240,80 złotych. Powierzchnia całkowita budynków to niemal 52 000 m2. Nowe gmachy powstaną na terenie największego kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku Oliwie, to zapewni absolwentom nabycie kluczowych kompetencji w zakresie ICT (Information and Communications Technologies - technologii informacyjnych i komunikacyjnych), języków obcych ikwalifikacji zawodowych, a także prowadzenie badań na poziomie odpowiadającym światowym standardom. Wydziały Biologii oraz Chemii UG już dziś kształcą wysokiej klasy specjalistów, a nowoczesne warunki studiowania i pracy pozwolą na lepsze kształcenie kadr dla administracji i gospodarki Pomorza oraz całego Regionu Morza Bałtyckiego.

Uczelnia stawia na innowacyjność, kształcenie studentów w powiązaniu z zawodową praktyką oraz na prowadzenie badań, które można wykorzystać między innymi w przemyśle i medycynie. Największą bolączką są kłopoty lokalowe, co ogranicza dalszy, dynamiczny rozwój: "Obecnie to dla nas jedna z kluczowych inwestycji. Jej realizacja poprawi warunki pracy, zwiększy innowacyjność uczelni, pozwoli na kształcenie specjalistycznych kadr dla regionu pomorskiego i umocni rolę naszej uczelni jako lidera" - mówi prof. dr hab. Bernard Lammek Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Budynki Wydziału Chemii to dwa zintegrowane obiekty naukowo-dydaktyczne, tworzące nowoczesną bazę dla kierunków chemia, ochrona środowiska oraz powstających dopiero specjalności, również we współpracy z innymi wydziałami UG bądź innymi uczelniami. Planowana powierzchnia całkowita nowej siedziby Wydziału Chemii wyniesie 28 572 m2. Zaplanowano w nich m.in. laboratoria naukowo-badawcze oraz pracownie studenckie, w których odbywać się będą zajęcia praktyczne dla studentów. Uruchomiona zostanie hala technologiczna, w której można będzie prowadzić badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne z zakresu inżynierii chemicznej oraz środowiskowej. Istotnym elementem inwestycji jest przestrzeń dla ogólnouczelnianych pracowni pomiarów fizykochemicznych gromadzących nowoczesną aparaturę badawczą świadczącą usługi naszym uczonym, doktorantom i studentom. W ramach inwestycji planowane jest także utworzenie laboratoryjnego centrum doskonałości przystosowanego do realizacji branżowych badań zleconych.

Docelowo z nowopowstałej bazy korzystać będzie 900 studentów Wydziału Chemii, uczących sie na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Dokumentacja projektowa dla budynków Wydziału Chemii została zrealizowana przez Pracownię Autorską WAPA Krzysztof Kozłowski z Sopotu. Wykonawcą obiektu, wybranym w przetargu nieograniczonym, zostało konsorcjum firm: ALPINE BAU Deutschland AG, ALPINE BAU GmbH i ALPINE Construction Polska sp. z o.o. Termin realizacji to 1 lipca 2010-30 czerwca 2012 roku.

Budowa budynków Wydziału Chemii będzie kosztować ponad 100 milionów zł. Przewidziano jednoetapową realizację obiektu, z podziałem na dwie części: Chemię I i Chemię II.

Dziekan Wydziału Chemii, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski: "Ta inwestycja pozwoli w pełni realizować zadania badawcze pracowników naukowych Wydziału Chemii i stworzy warunki lokalowe do umieszczania zaplanowanej nowej i nowoczesnej aparatury badawczej i jej właściwego eksploatowania. Stworzy także warunki do właściwej pracy dydaktycznej na nowych, społecznie oczekiwanych, kierunkach i specjalnościach i pozwoli na znaczące rozszerzenie badań interdyscyplinarnych z wydziałami Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanymi na terenie kampusu".

Żródło: Uniwersytet Gdański

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
15.04.2011 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału