do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaRektor śpiewa ...
FameLab
Dyplomy 2011
Stypendia dla młodych doktorów
Stypendia dla doktorantów
Seminarium: prof. Leszczynska
Amgen Scholars
Erasmus day
Wystawa: M. Skłodowska-Curie
Nabór do NKCh
NCN: konkurs
Seminarium: prof. Zhukov
Seminarium: dr Palavinskas
Wybory do S.S.
Obrona: I.A. Bylińska
Erasmus
Zmiany w planach zajęć
NCN wyniki
Wybory do Senatu UG
Wybory do SD
Inauguracja SD
Stypendium Ministra 2011
I tydzień 2011/2012
Inauguracja 2011/2012
Dodatkowa rekrutacja na SD
IOŚiZCz
Stypendium naukowe podoktorskie
Najlepszy plakat
Najlepszy komunikat ustny
Poszukiwani kandydaci na SD
Konkurs na stanowisko adiunkta
Szkolenie z prawa autorskiego
Obrona: M. Kubus
Dyplom dla NKCH
Oferta wykładów - SD
Nagrody OG PTChem
Oferty stypendialne
BFN 2011
XV DBU
IX BFN
Rekord Guinnessa
Projekty Badań - wyniki
Konkurs Czerwonej Róży
Obrona: K.P. Brzozowski
Obrona: D. Tuwalska
Studenci z JSU
Seminarium: dr Hamme
Seminarium: prof. Okamoto
FluidX
KRK
Największy układ okresowy
Seminarium wydziałowe
Obrona: A.Z. Szyperska
Obrona: A. Walewska
Chemiliadowe koszulki
Wiecha
Seminarium wydziałowe
Dzień Otwarty 2011
IOSiZCz
FNP dla S. Frezy
Seminarium wydziałowe
Targi Akademia 2011
Dzień Otwarty 2011
KNOS
ENERLIQ
Spotkanie: II CH
Spotkanie: II OS
Obrona: M.Milewska
Nauczyciel Roku
Nature Nanotechnology
Fotonika
Stypendia Fulbrighta
Stypendium Fulbrighta
Magia Nauki
Pokazy doświadczeń
Magia Nauki
Baza publikacji UG
Nagrody Rektora
Seminarium dla doktorantów
 
Wybory do Senatu UG
Na podstawie §§ 33 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego i zgodnie z §§ 11,12 i 15 Ordynacji Wyborczej UG Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UG zwołuje na dzień

19 października 2011 r. - godzina 1215

Zebranie Ogólne
Nauczycieli Akademickich Wydziału Chemii UG
posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego

w celu dokonania wyboru
jednego senatora do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
w ramach wyborów uzupełniających

Zebranie odbędzie się w budynku Wydziału Chemii UG w sali 231

Zgodnie z §15 Ordynacji Wyborczej UG prawo zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Senatu przysługuje tylko nauczycielom akademickim posiadającym czynne prawo wyborcze do udziału w wyborach przedstawiciela danej grupy nauczycieli.

Jeżeli na zebranie w powyższym nie przybędzie 50% uprawnionych do głosowania, w dniu 19 października 2011 r. odbędzie się w tym samym miejscu o godzinie 1230 zebranie wyborcze Nauczycieli Akademickich Wydziału Chemii UG w drugim terminie.

Dla dokonania wyboru w drugim terminie nie jest, zgodnie z §17 Ordynacji Wyborczej UG - wymagane kworum 50% uprawnionych do głosowania.

Gdańsk 10 października 2011 roku

Przewodniczaca Komisji Wyborczej Wydzialu Chemii UG
dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidlo

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
10.10.2011 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału