do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaPatent Plus
Wybory w OG PTChem
Spotanie opłatkowe
Studia podyplomowe
Famelab - kolejna edycja
Program LIDER
Wyniki wyborów do CK
Nagroda premiera
Spotkanie z prof. Węgrzynem
NCN - kokursy
Wnioski o nagrody...
Stypendia naukowe dla doktorów
Stypendia naukowe dla doktorantów
Seminarium: dr E.Kamysz
Stypendia MNiSW
Spotkanie opłatkowe
Zacznij.biz
Nagroda dla dr T.Plucińskiego
100-lecie urodzin prof. Bielańskiego
Spotkanie z ERASMUSEM
Nagrody dla magistrów
Wręczenie dyplomów mgr
Zniżka na PKP
Baza Reaxys
Sprawozdania SD
PRK - szkolenie
Semnarium: prof. Lee
Nagroda im. prof. Kupryszewskiego
Wyniki konkursów NCN
Diamentowy grant
Innodoktorant V
Uroczytość wręczenia dyplomów
Stypendia doktorskie NCN
Seminarium w Londynie
Książka pod red. prof. Puzyna
Sukces prof. Skowrona
ICMBIHL
Sukces prof. Puzyna
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Inauguracja SD
Wywiad P. Urbaszka
Studends helping Students
XX-lecie FNP na UG
Stypendia MNiSW
Green Chemistry
Portal pracownika
Inauguracja 2012/13
Konkurs: najlepsza praca mgr
Student Mobility - Placement
Obsługa Administracyjna WCh
NanoBridges
SPIN - I edycja
Erasmus Intensive Programme
Grant dla prof. Skowrona
Wykłady dla SD
Seminarium wydziałowe
Inauguracja 2012/13
Nowi pracownicy
S.Freza w RMN
Słowo od Dziekana
Stypendia
SD: rekrutacja
Spotkanie: Stypendia dla kobiet
Obrona: A. Bychowska
WFOS - wyniki konkursu
Konferencja Studentów i Doktorantów
Reg. styp. dokt.
Seminarium doktorantów
Famelab: finał
Obrona: K.J. Kabat
Opus i Preludium 2
Sonata 2
Staże NCN
Obrona: R.M. Rostankowski
Obrona: J.H. Jeżewska-Frąckowiak
Obrona: C. Sikorska
BFN 2012
Mały ekolog po
Mały ekolog
BW wyniki
Dzień otwarty
FNP START
60 lat Chemii
Profesor w ZIŚ
Adiunkt w ZIŚ
Adiunkt w ZAŚ
Konkurs: BMN
Adiunkt w KChM
Targi Akademia 2012
Seminarium
Stanowisko prof. w ZIŚ
Obrona: A.M. Jowsa
POCH - wyprzedaż
ERASMUS - rekrutacja
InnoDoktorant - wyniki
Famelab - półfinał
Seminarium: dr Kawai
Wybory do RSSWCh
Sesja SD 2012
Warunki odpłatności...
Oświadczenie studenta
Dziewczyny Przyszłości
Sesja sprawozdawcza SD
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
Nagrody Rektora
Nagroda Uphagena
Stanowisko prof. w KChOiN
Stanowisko prof. w KChF
Stanowisko prof. w PBMŚ
Obrona: A. Białk-Bielińska
Obrona: P. Malecha
Obrona: M.M. Spodzieja
Obrona: M.E. Orlikowska
Obrona: B. Parfianowicz
Stanowisko prof. w KChM
PBMN-sprawozdania
Stanowisko prof. w KChA
Sesja sprawozdawcza-SD

 
Archiwum aktualności Wydziału Chemii, rok 2012
Seminaria Wydziału Chemii; (ostatnia aktualizacja: 03.10.2012 r. )

Dodano: 30.12.2012r.
Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ogłasza I konkurs w ramach Programu Patent Plus. Program ma na celu wsparcie finansowe jednostek naukowych oraz przedsiębiorców w procesie ubiegania się o europejską i międzynarodową ochronę patentową dla uzyskanych przez nich wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Opis Programu, a także dokumenty konkursowe dostępne są na stronie http://ncbr.gov.pl.

Dodano: 30.12.2012r.
W dniu 18.12.2012 roku odbyło się na naszym Wydziale Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Na zebraniu przedstawiono dokonania OG PTChem w mijającym roku oraz w okresie mijającej 3-letniej kadencji. Również zostały przeprowadzone wybory władz OG na następną 3-letnią kadencję. Ponownie przewodniczącym OG PTChem został wybrany prof. dr hab. Lech Chmurzyński. Więcej inform acji o OG PTChem znajduje się na jego stronie domowej OG PTChem.

Dodano: 20.12.2012r.
W dniu 19 grudnia 2012 roku odbyło się spotkanie opłatkowe pracowników i doktorantów Wydziału Chemii, więcej...

Dodano: 20.12.2012r.
Uprzejmie informujemy, że rozpoczęliśmy rekrutację na II edycję Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych "Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej". Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: analityka.chem.univ.gda.pl.

Kierownik Studiów
dr Jolanta Kumirska

Dodano: 20.12.2012r.
Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu FameLab. Wszystkich myślących niestandardowo i z pasją potrafiących opowiadać o nauce zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu popularyzującego naukę FameLab 2013. Zgłoszenia są przyjmowane od 10 grudnia 2012 do 31 stycznia 2013 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i nadesłanie do organizatorów 3 minutowego własnoręcznie nakręconego filmiku. Regulamin nadsyłania filmów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie organizatorów http://famelab.org.pl.

Życzymy powodzenia!

Dodano: 20.12.2012r.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs w ramach programu LIDER. Celem Programu LIDER jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu, zarządzaniu oraz kierowaniu własnym zespołem badawczym podczas realizacji projektów badawczych posiadających możliwość wdrożenia w gospodarce. Szczegóły na stronie www.ncbir.pl. Termin naboru wniosków: 17.12.2012 r. - 15.02.2013 r.

Dodano: 19.12.2012r.

Profesor Jerzy Błażejowski członkiem Centralnej Komisji!

Prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski z Naszego Wydziału został wybrany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na kadencję 2013-2016.

Serdecznie Gratulujemy!

więcej...

Dodano: 19.12.2012r.
Do dnia 5 stycznia 2013 roku w Dziekanacie przyjmowane będą zgłoszenia do Nagrody Prezesa Rady Ministrów za wyróżnione rozprawy doktorskie, osiągnięcia habilitacyjne oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne za rok 2012, więcej...

Dodano: 18.12.2012r.
Dnia 2 stycznia 2013 roku o godzinie 9.30 w sali 112 odbędzie się spotkanie informacyjne, dotyczące nowych procedur w postępowaniach habilitacyjnych. W spotkaniu będzie uczestniczył prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa i zadawania pytań na temat nowych procedur związanych z nadawaniem stopni i tytułów naukowych oraz rekomendacji przyjętych przez Radę Wydziału Chemii UG.

Dodano: 18.12.2012r.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkursy MAESTRO 4, HARMONIA 4, ETIUDA 1 oraz FUGA 2, więcej...

Dodano: 12.12.2012r.
Uprzejmie informuję, iż dnia 4 stycznia 2013 roku upływa termin składania wniosków o Nagrodę Ministra dla nauczycieli akademickich, wniosków o odznaczenia państwowe dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi oraz wniosków o Medale Komisji Edukacji Narodowej dla nauczyciel i akademickich. Wzory wniosków dostępne są  na stronie internetowej Działu Zarządzania Kadrami. Wnioski w formie papierowej i elektronicznej należy składać w Dziekanacie Wydziału Chemii UG.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dziekan Wydziału Chemii

Dodano: 12.12.2012r.
Stypendium naukowe dla doktorantów. O stypendium mogą się ubiegać słuchacze Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego, którzy m.in.: mają otwarte przewody doktorskie, w ramach pracy doktorskiej i prowadzą badania mające wpływ na gospodarkę. Serdecznie zapraszamy doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium, więcej...

Dodano: 12.12.2012r.
Stypendium naukowe dla młodych doktorów. O stypendium mogą się ubiegać młodzi doktorzy, będący pracownikami Uniwersytetu Gdańskiego, którzy m.in.: posiadają "stopień" doktora nie dłużej niż 5 lat, w ro ku kalendarzowym ubiegania się o stypendium nie ukończyli 35 roku życia, w ramach pracy naukowej i prowadzą badania mające wpływ na gospodarkę. Serdecznie zapraszamy mł odych doktorów Uniwersytetu Gdańskiego do ubiegania się o stypendium, więcej...

Dodano: 12.12.2012r.
Dnia 19 grudnia 2012 roku o godz. 12:30 odbędzie się seminarium wydziałowe pt. "Synteza i badania peptydów występujących w jamie ustnej oraz peptydów przeciwdrobnoustrojowych, których jednym z potencjalnych miejsc podania i/lub działania może być jama ustna", więcej...

Dodano: 11.12.2012r.
Wielki sukces naszego Wydziału. Mamy aż czworo laureatów stypendium MNiSW za wybitne osiągnięcia, więcej...

Dodano: 11.12.2012r.
Serdecznie zapraszam wszystkich pracowników i doktorantów Wydziału Chemii na spotkanie opłatkowe połączone z koncertem kolęd Akademickiego Chóru UG, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 roku (środa) o godzinie 14.00 w Auli Naszego Wydziału.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dziekan Wydziału

Dodano: 10.12.2012r.

1 grudnia 2012 roku. wystartowała III edycja konkursu Zacznij.biz Pomysł - biznes - sukces ! Konkurs to szansa dla tych, którzy planują przekształcić swoje innowacyjne projekty w przedsięwzięcia biznesowe,
więcej...

Dodano: 10.12.2012r.
zdjecie Dnia 5 grudnia 2012 roku rozstrzygnieto VIII edycję konkursu Popularyzator Nauki. Do konkursu zgłoszono prawie 70 kandydatur z całej Polski. Nagrodę w kategorii Prezentacja popularnonaukowa" otrzymał dr Tomasz Pluciński z naszego Wydziału - za pokazy doświadczeń chemicznych, więcej...

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 10.12.2012r.
zdjecie Dnia 6 grudnia 2012 roku w auli Collegium Novum UJ odbył się jubileusz prof. Adama Bielańskiego, który 14 grudnia skończy sto lat. Z tej okazji Dziekan Wy działu Chemii, wręczył dostojnemu Jubilatowi Medal Uniwersytetu Gdańskiego w uznaniu zasług dla rozwoju nauk chemicznych w Polsce, więcej...

Dodano: 07.12.2012r.
Dnia 12 grudnia 2012 roku (środa) o godzinie 17.00 w sali 27 odbędzie się spotkanie z Pełnomocnikiem Dziekana Wydziału Chemii UG ds. Wymiany Zagranicznej Studentów, dr Grzegorzem Romanowskim. Celem spotkania jest zaznajomienie studentów naszego wydziału z ofertą wymiany zagranicznej studentów w ramach programu ERASMUS.

Serdecznie zapraszamy!

dr hab. Mariusz Makowski, prof. UG
Prodziekan ds. Studiów

Dodano: 07.12.2012r.
Dnia 5 grudnia 2012 roku, podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów uhonorowano Laureatów nagród Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (OG PTCh) za najlepszą PRACĘ MAGISTERSKĄ obronioną w 2012 roku na Wydziale Chemii UG, Najlepszego Absolwenta kierunków Chemia i Ochrona Środowiska oraz Im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, więcej...

Dodano: 07.12.2012r.

Dnia 5 grudnia 2012 roku w auli Wydzialu Chemii odbyła się uroczystość wręczenia dylomów ukończenia studiów. Pierwszą lokatę z najwyższą średnią ocen 5.0 uzyskały ex-equo trzy Absolwentki naszego wydziału: mgr Natalia Gruba, mgr Natalia Karna i mgr Joanna Pranczk. Kolejne lokaty zajęli: mgr Magdalena Zdrowowicz i mgr Anna Miszka, więcej...

Dodano: 05.12.2012r.
Zgodnie z otrzymaną informacją z PKP Intercity S.A. działającej z upoważnienia pozostałych przewoźników istnieje możliwość za pośrednictwem Uniwersytetu Gdańskiego wykupienia, na całkowity koszt pracownika, legitymacji uprawniających do ulgi 50% w komunikacji krajowej, więcej...

Dodano: 04.12.2012r.
W dniu 3 grudnia 2012 roku otrzymaliśmy dostęp do testowego korzystania z bazy Reaxys, więcej...

Dodano: 30.11.2012r.
Uprzejmie informuję, iż sprawozdania końcowe z realizacji projektów badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich należy składać w formie pisemnej w Dziekanacie do 15 stycznia 2013 roku, więcej...

Prodziekan ds. Badań i Rozwoju
Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Dodano: 30.11.2012r.
Regionalny Punkt Kontaktowy ds. 7. PR UE przy Politechnice Gdańskiej zaprasza na spotkanie pt. Ekspert Komisji Europejskiej - dołącz do Najlepszych, więcej...

Dodano: 28.11.2012r.
Dnia 5 grudnia 2012 roku o godz. 12:15 odbędzie się seminarium wydziałowe pt. "Extracting hidden information from large-scale biological networks by optimal community detection", więcej...

Dodano: 23.11.2012r.
Do dnia 31 grudnia 2012 roku trwa nabór wniosków o przyznanie Nagrody im. prof. Gotfryda Kupryszewskiego dla młodych pracowników Naszego Wydziału, więcej...

Dodano: 23.11.2012r.

W dniu 21 listopada 2012 roku ukazały się wyniki konkursów NCN ogłoszonych 15 marca 2012 roku dla grup ST i NZ: OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3, SONATA BIS 1. Nasi pracownicy oraz doktoranci zdobyli łącznie 5 mln złotych na finansowanie swoich projektów. Lista laureatów dostępna jest tutaj.

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 22.11.2012r.
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiła konkurs o finansowanie projektów badawczych w ramach programu: Diamentowy Grant. Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze stanowiące kontynuację badań naukowych prowadzonych pod kierunkiem opiekuna naukowego, promotora lub promotora pomocniczego przez wybitnie zdolnionych absolwentów studiów pierwszego stopnia oraz studentów po ukończeniu trzeciego roku jednolitych studiów magisterskich, więcej....

Dodano: 22.11.2012r.
V edycja projektu "InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów", więcej...

Dodano: 20.11.2012r.
Dnia 5 grudnia 2012 r. (środa) o godzinie 14.30 w auli Wydziału Chemii (ul. Sobieskiego 18) odbędzie się uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów. Uroczysty wykład pt. "Czy chcemy się klonować?" wygłosi dr hab. Piotr Skowron, prof. UG.

Serdecznie zapraszamy!!!

Dodano: 19.11.2012r.
W grudniu kolejny nowy konkurs NCN - STYPENDIA DOKTORSKIE NCN. Już w połowie grudnia NCN planuje ogłosić nowy konkurs, STYPENDIA DOKTORSKIENCN dla osób z otwartym przewodem doktorskim. Konkurs będzie ogłaszany raz w roku, więcej...

Dodano: 08.11.2012r.
Dziekan Wydziału Filologicznego zaprasza na spotkanie dotyczące możliwości i procedur ubiegania się o stypendia naukowe w USA. Prezentacji oferty programowej na temat systemu studiów oraz finansowania badań naukowych dokona Dyrektor Komisji Fulbrighta - Pani Małgorzata Krasowska oraz Doradca Edukacyjny - Pani Aleksandra Augustyniak. Oferta dotyczy studentów, doktorantów oraz pracowników naukowych. Będzie możliwość zadawania pytań w celu efektywnego korzystania z funduszy stypendialnych programu.

Spotkanie odbędzie się 16 listopada 2012 o godz. 10.00 w sali Rady Wydziału Filologicznego 1.48.

Dodano: 08.11.2012r.
Pan Prof. dr hab. Piotr Stepnowski został powołany na członka Rady Redakcyjnej prestiżowego czasopisma naukowego Journal of Hazardous Materials (IF = 4,553).

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 06.11.2012r.
Dnia 30 listopada 2012 roku odbędzie się w Londynie seminarium "Early Researcher Meeting" dla doktorantów i studentów zajmujących się badaniem peptydów i białek, więcej...

Dodano: 05.11.2012r.
zdjecie Do światowych księgarni trafiła właśnie nowa książka pt. "Towards Efficient Designing of Safe Nanomaterials: Innovative Merge of Computational Approaches and Experimental Techniques" pod redakcją prof. Tomasza Puzyna z naszego Wydziału i prof. Jerzego Leszczynskiego z Interdisciplinary Center for Nanotoxicity, Jackson State University, więcej...

Dodano: 05.11.2012r.
Pan dr hab. Piotr Skowron, prof. UG, kierownik Zakładu Biotechnologii Molekularnej uzyskał grant inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.4, współfinansowany przez Unię Europejską, za pośrednictwem NCBIR w wysokości 3,2 mln PLN, więcej...

Dodano: 31.10.2012r.
W dniach 22-23 października 2012 roku odbyło się w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na Ołowiance jedno z najważniejszych wydarzeń w Polsce, podczas którego świat nauki spotkał się ze światem biznesu, aby dyskutować o możliwościach rozwoju branży biotechnologicznej, więcej...

Dodano: 31.10.2012r.
Dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG został członkiem Zespołu Chemometrii i Metrologii Chemiczne j Komitetu Chemii Analitycznej PAN w kadencji 2011-2014. Dodatkowo prof. Puzyn został desy gnowany przez Panią Minister MNiSW prof. Barbarę Kudrycką do reprezentowania Polski w Komitecie S terującym akcji COST (European Cooperation in Science and Technology) Zadanie TD1204 - Modelling toxicity of nanoparticles - MODENA), więcej...

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 29.10.2012r.

Pierwsze w Polsce uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie ochrona środowiska przyznane Wydziałowi Chemii UG!

W dniu 29 października 2012 roku na posiedzeniu Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów podjęto uchwałę o przyznaniu Wydziałowi Chemii UG uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Ochrona Środowiska. Uprawnienia w tej dyscyplinie przyznano po raz pierwszy, więcej...

Dodano: 25.10.2012r.
zdjecie

Dnia 24 października 2012 roku miała miejsce Wydziałowa Inauguracja Roku Akademickiego 2012/2013 Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii, więcej...

Dodano: 25.10.2012r.
Zapraszamy do zapoznania się z wywiadem na temat wykorzystania metod komputerowych w ocenie ryzyka dla nanomateriałów, jakiego udzielił portalowi www.biotechnologia.pl mgr Piotr Urbaszek, reprezentujący Pracownię Chemometrii Środowiska na konferencji: "BezpieczNA NOwoczesność - Bezpieczeństwo Chemiczne Nanomateriałów" organizowanej przez Biuro do Spraw Substancji Chemicznych; Centrum zaawansowanych Technologii "BioTechMed" oraz Łodzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny, więcej...

Dodano: 22.10.2012r.
Już w najbliższy weekend, 27-28 października 2012 roku, Erasmus Student Network UG (gdańska sekcja ogólnoeuropejskiej organizacji studenckiej, wspierającej wymiany zagraniczne studentów) zorganizuje po raz pierwszy warsztaty "Students Helping Students", podczas których doświadczeni członkowie ESN będą dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami z chętnymi studentami UG, więcej...

Dodano: 22.10.2012r.
W dniu 15 listopada 2012 roku na Wydziale Chemii UG odbędzie się szkolenie dotyczące bazy REAXYS. Baza REAXYS będzie dostępna od stycznia 2013 roku, więcej...

Dodano: 21.10.2012r.
Rektor Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza 2 listopada 2012 Dniem Rektorskim wolnym od zajęć dla studentów i pracowników naukowych. Pracownicy administracji centralnej mają dzień wolny pod warunkiem złożenia wniosków urlopowych lub odpracowania tego dnia w wyznaczonych terminach.

Dodano: 16.10.2012r.
20 października 2012 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się pierwsze w historii spotkanie trójmiejskich laureatów programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Szczególną okazją do organizacji spotkania jest dwudziestolecie działalności Fundacji, więcej...

Dodano: 13.10.2012r.
Wielki sukces naszych młodych naukowców! Rozstrzygnięto konkurs o przyznanie stypendiów naukowych Ministra MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Z Wydziału Chemii UG stypendia otrzymały trzy osoby: dr Katarzyna Guzow, dr Joanna Makowska oraz dr Dariusz B. Wyrzykowski, więcej...

Gratulujemy!

Dodano: 11.10.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii ogłasza nabór studentów na pierwszą Międzynarodową Szkołę "Green Chemistry", która odbędzie się w dniach 10 - 24 marca 2013 r. w Berlinie (Niemcy). Szkoła jest organizowana w ramach programu europejskiego "Erasmus Intensive Programme", w którym partnerami obok Uniwersytetu Gdańskiego jest Politechnika Gdańska oraz uczelnie z Niemiec, Słowenii, Malty, Portugalii i Szwecji. W szkole może wziąć udział łącznie pięciu studentów III roku studiów I stopnia kierunków prowadzonych przez Wydział Chemii, wyłonionych w wyniku procedury kwalifikacyjnej. Zebranie informacyjne dla zainteresowanych studentów odbędzie się w środę, 17 października 2012 r. o godz. 16:00 w sali 112.

Dodano: 11.10.2012r.
W dniu 24 października 2012 roku (środa) o godzinie 14:00 w sali w sali 231 Wydziału Chemii UG (Sobieskiego 18, 80-952 Gdańsk) odbędzie się INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii. W programie uroczystości Promocje doktorskie, Immatrykulacja doktorantów i wykład dr hab. Mariusza Makowskiego pt. "IgNoble". Zapraszamy serdecznie Wszystkich Doktorantów oraz Władze Obu Wydziałów.

Dodano: 08.10.2012r.
Pani MINISTER NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ogłosiła kolejny konkurs na realizację projektów w ramach programu Iuventus Plus. Szczegóły dostępne są tutaj.

Dodano: 04.10.2012r.

Międzynarodowe wyróżnienie Konfederacji Analizy Termicznej i Kalorymetrii dla prof. Jerzego Błażejowskiego, więcej...

Dodano: 04.10.2012r.
Wszyscy pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego zobowiązani są do zmiany domyślnie ustawionego hasła do swojego konta w systemie "portal pracownika" do dnia 31 października 2012 roku. Prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Kanclerza UG nr 21/K/12 z dnia 2 października 2012 roku w sprawie dostępu do Portalu Pracownika UG.

zdjecie Dodano: 03.10.2012r.
Dnia 2 października 2012 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2012/2013 na Wydziale Chemii UG, więcej...

Dodano: 03.10.2012r.
Konkurs na najlepszą pracę magisterską w zakresie chemii Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Prace magisterskie pretendujące do nagrody można składać do 20 października 2012 roku wraz z dołączoną opinią opiekuna i recenzenta pracy do Dziekanatu Studenckiego pok.123.

Dodano: 03.10.2012r.
Dnia 31 października 2012 roku odbędzie się seminarium wydziałowe pt. "Tworzenie czwartorzędowych soli N-D-glikoamoniowych i alditoliloamoniowych o potencjalnych właściwościach biologicznych", więcej...

Dodano: 01.10.2012r.
Uniwersytet Gdański od lat uczestniczy w unijnym programie "Lifelong Learning Programme", którego częścią jest program Erasmus. Obok najbardziej popularnej i powszechnie znanej możliwości studiowania przez semestr lub rok akademicki w zagranicznej uczelni program Erasmus oferuje studentom możliwość odbycia dofinansowanej przez UE, trzymiesięcznej praktyki w zagranicznym przedsiębiorstwie lub placówce badawczej - jest to moduł "Student Mobility - Placement", potocznie nazywany praktyką Erasmus, więcej...

Dodano: 27.09.2012r.
Informacje dotyczące programu studiów, stypendiów, regulaminu studiów, spraw socjalnych, organizacji roku akademickiego 2012/13 i innych spraw studenckich znajdują się w gablotach naprzeciwko dziekanatu ds. studenckich (I piętro, pok. 123), ul. Sobieskiego 18. Plany studiów znajdują się w gablotach na holu I piętra (kierunek ochrona środowiska) oraz na półpiętrze (kierunki chemia i agrochemia). Elektroniczne wersje powyższych informacji znajdują się na stronie www.chem.univ.gda.pl w zakładce Informacje dla studentów.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Dziekan Wydziału Chemii UG

Dodano: 27.09.2012r.
Obsługa administracyjna Wydziału Chemii w roku akademickim 2012/13, więcej...

Dodano: 27.09.2012r.
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego Koordynatorem międzynarodowego konsorcjum w ramach Projektu "NanoBRIDGES - Building bridges between specialists on computational and empirical risk assessment of engineered nanomaterials", finansowanego z budżetu 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej, w ramach Marie Curie Actions, International Dimension - World Fellowships: International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), więcej...

Dodano: 27.09.2012r.
1 października rusza I edycja projektu SPIN (Studencki Program INnowacji) współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w rama ch działania 3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt ten jest kierowany do studentów mających świeże pomysły, chęć i pasję działania. Dzięki programowi poznać można:

więcej...

Dodano: 25.09.2012r.
W dniu 24 września na Naszym Wydziale w Katedrze Chemii Bioorganicznej rozpoczęła pracę Pani dr inż Paulina Kosikowska. Pani Paulina realizuje w Katedrze staż podoktorski w ramach projektu pt. "Projektowanie i synteza biofunkcjonalnych koniugatów peptydowych o potencjalnych właściwościach proliferacyjnych i antymikrobiotycznych" pod opieką dr hab. Adama Lesnera, prof. UG. Realizacja badań przypada na lata 2012- 2015. Serdecznie witamy i życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy na naszym Wydziale.

Dodano: 25.09.2012r.
Dnia 25 października 2012 roku odbędzie się seminarium wydziałowe pt. "Quo Vadis, Vanadis? A Bioinorganic and Magnetic Journey", więcej...

Dodano: 20.09.2012r.
W dniu 18 września 2012 roku, prof. dr hab. Piotr Stepnowski - Dziekan Wydziału Chemii oraz dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG - Dyrektor IOŚiZC, podpisali umowę o współpracy w ramach Programu Erasmus Intensive Programme na realizację międzynarodowych szkół letnich z udziałem studentów Naszego Wydziału, więcej...

Dodano: 19.09.2012r.
Dnia 24 października 2012 roku odbędzie się seminarium wydziałowe pt. "Znaczenie reaktywnych form zasad nukleinowych w procesach uszkodzeń DNA pod wpływem promieniowania UV oraz jonizującego", więcej...

Dodano: 19.09.2012r.
Dnia 17 października 2012 roku odbędzie się seminarium wydziałowe pt. "Glikany i glikokoniugaty ściany komórkowej wybranych gatunkow bakterii", więcej...

Dodano: 18.09.2012r.
W dniach 15-26 października 2012 roku odbędzie się 30-godzinny blok wykładowy zatytułowany "The immune system in health and disease" włączony w ofertę programu Studiów Doktoranckich, więcej...

Dodano: 17.09.2012r.
Pan dr hab. Piotr Skowron, prof. UG z Zakładu Biotechnologii Molekularnej Naszego Wydziału uzyskał grant inwestycyjny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, więcej...

Dodano: 14.09.2012r.
Dnia 8 października 2012 roku odbędzie się seminarium wydziałowe pt. "Delocalized Bonding and Its Peculiar Consequences in Chemistry", więcej...

Dodano: 12.09.2012r.

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

zapraszają na

Wydziałową Inaugurację Roku Akademickiego 2012/2013

Uroczystość odbędzie się 2 października 2012 roku o godz. 1030
w Auli Wydziału Chemii Unwersytetu Gdanskiego
w Gdańsku przy ul. Sobieskiego 18

Dziekan Wydziału Chemii
prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie przybycia - tel. 58 523 53 19 lub e-mail: dziekan1@chem.univ.gda.pl

więcej...

Dodano: 12.09.2012r.

Witamy nowych pracowników Wydziału Chemii!

W dniu 1 września na Naszym Wydziale w Zakładzie Inżynierii Środowiska rozpoczęły pracę Panie Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska oraz Dr inż. Ewelina Grabowska. Serdecznie witamy i życzymy wielu sukcesów oraz satysfakcji z pracy na naszej uczelni, jak również owocnego kontynuowania działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej dla dobra i rozwoju społeczności Wydziału Chemii.

Dodano: 12.09.2012r.
Dr Sylwia Freza została członkiem Rady Młodych Naukowców III kadencji.

Serdecznie gratulujemy!

 

Dodano: 03.09.2012r.

Szanowni Państwo, Drodzy Pracownicy Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego,

Rozpoczynając nową kadencję na stanowisku Dziekana Naszego Wydziału chciałbym jeszcze raz gorąco podziękować członkom Wysokiej Rady Wydziału Chemii za obdarzenie m nie zaufaniem i powierzenie mi tego zaszczytnego stanowiska. Dziękuje także za poparcie kandydatur moich współpracowników na najbliższą kadencję - jestem przekonan y, że wspólnie z prodziekanami sprostamy wyzwaniom, jakie stoją przed Naszym Wydziałem w nadchodzącym czasie, więcej...

Dodano: 04.09.2012r.
Dr inż. Ewelina Grabowska, pracownik Zakładu Inżynierii Środowiska, uzyskała finansowanie grantu z Narodowego Centrum Nauki pt.: "Badanie mechanizmu degradacji zanieczyszczeń na modyfikowanych płaszczyznach {101} i {001} TiO2". Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 mln zł.

GRATULUJEMY!

Dodano: 28.08.2012r.
Spotkanie ogranizacyjne Prodziekana ds. Studiów ze studentami I roku kierunku CHEMIA odbędzie się dnia 1.10.2012 o godzinie 9.00 w sali 230 (aula).

Dodano: 28.08.2012r.
Spotkanie ogranizacyjne Prodziekana ds. Studiów ze studentami I roku kierunków OCHRONA ŚRODOWISKA oraz AGROCHEMIA odbędzie się dnia 1.10.2012 o godzinie 11.00 w sali 230 (aula).

Dodano: 21.08.2012r.
W Dziekanacie Wydziału Chemii UG (p. 123) można uzyskać informacje oraz wzory druków dla studentów ubiegających się o stypendium MNiSzW, Prezydenta Miasta Gdańska, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz o przyznanie nagrody Rektora na rok akademicki 2012/13, więcej...

Dodano: 18.07.2012r.
UWAGA NOWO PRZYJĘCI STUDENCI I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013! Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, więcej...

Dodano: 18.07.2012r.
UWAGA NOWO PRZYJĘCI STUDENCI I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013! Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim, więcej...


Dodano: 16.07.2012r.
Dziekanat Wydziału Chemii oraz Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed w dniach 23.07-17.08.2012 przyjmują zgłoszenia na studia doktoranckie, więcej...

Dodano: 29.06.2012r.
W dniu 2 lipca 2012 r. odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące stypendiów dla Kobiet i Nauki 2012 (STYPENDIA L'OREAL POLSKA dla doktorantek i habilitantek oraz STYPENDIA AKCJI MARIE CURIE W 7. PR UE), więcej...

Dodano: 28.06.2012r.
Dnia 05.07.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr A. Bychowskiej, więcej...

Dodano: 27.06.2012r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił wyniki "Konkursu dla magistrantów" na projekt pracy magisterskiej z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, więcej...

Dodano: 25.06.2012r.
Koło Naukowe Ochrony Środowiska oraz Parlament Studentów UG zapraszają do udziału w I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI STUDENTÓW I DOKTORANTÓW NAUK ŚCISŁYCH: CZŁOWIEK - NAUKA - ŚRODOWISKO, więcej...

Dodano: 15.06.2012r.
Doktoranci mogą ubiegać się o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych. Termin składania wniosków mija 21 czerwca 2012 roku, więcej...

Dodano: 13.06.2012r.
Dnia 18 czerwca 2012 roku na Wydziale Chemii UG (sala 27, godzina 9.00) odbędzie seminarium doktorantów Wydziału Chemii UG. Seminarium zostało przygotowane przez doktorantów w ramach wykładów: Molekularne podstawy chorób amyloidowych, więcej...

Dodano: 13.06.2012r.
Dnia 19 maja 2012 w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbył się uroczysty finał I polskiej edycji Konkursu FameLab. Wśród 10 finalistów z całej Polski była doktorantka z naszego Wydziału mgr Joanna Kreczko, więcej...

Dodano: 12.06.2012r.
Stypendium Uniwersytetu RWTH Aachen, Niemcy, dla polskich studentów, więcej...

Dodano: 11.06.2012r.
Dnia 20.06.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. K.J. Kabata, więcej...

Dodano: 05.06.2012r.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursów grantowych. W programie OPUS 2 i PRELUDIUM 2 granty otrzymało pięć osób z naszego wydziału, więcej...

Dodano: 04.06.2012r.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki kolejnej edycji konkursów grantowych. W programie SONATA 2 granty otrzymało dwoje pracowników naszego wydziału, więcej...

Dodano: 04.05.2012r.
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu Staże Podoktorskie NCN, więcej...

Dodano: 31.05.2012r.
Dnia 28.06.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr R.M. Rostankowskiego, więcej...

Dodano: 31.05.2012r.
Dnia 06.06.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr J.H. Jeżewskiej-Frąckowiak, więcej...

Dodano: 31.05.2012r.
Dnia 05.06.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr C. Sikorskiej, więcej...

Dodano: 29.05.2012r.
W dniach 24 - 25 maja 2012 roku odbyły się Dni Otwarte Wydziału Chemii połączone z X Bałtyckim Festiwalem Nauki, które odwiedziło ponad 600 osób, więcej...

Dodano: 28.05.2012r.
Dnia 26 maja 2012 roku na naszym Wydziale odbyły się warsztaty dla dzieci i rodziców "Mały Ekolog w laboratorium", więcej...

Dodano: 25.04.2012r.

24 i 25 maja 2012 roku w ramach Dni Otwartych oraz X Bałtyckiego Festiwalu Nauki, będzie jedyna i niepowtarzalna okazja na zwiedzanie historycznego budynku Wydziału Chemii przed przeprowadzką do nowego gmachu, więcej...

Dodano: 17.05.2012r.
Dnia 23 maja 2012 roku, prof. Ragnar Rylander wygłosi seminarium pt. "Sarcoidosis and fungi - the emerging relationship", więcej...

Dodano: 16.05.2012r.
MAŁY EKOLOG W LABORATORIUM - warsztaty dla najmłodszych, więcej...

Dodano: 15.05.2012r.
Ogłoszone zostały wyniki konkursu na projekty Badań Młodych Naukowców, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Chemii UG w 2012 r. Oficjalne decyzje można będzie odebrać w środę w dziekanacie, więcej...

Prodziekan ds. Nauki
Wydziału Chemii UG
dr hab. Piotr Mucha, prof. UG

Dodano: 10.05.2012r.
W związku ze świętem studenckim CHEMILIADA, ogłaszam w dniu 17 maja 2012 r. godziny dziekańskie w godzinach 12:00 - 20:00. Wszystkie zajęcia w godzinach 7:00 - 12:00 odbywają się w tym dniu zgodnie z planem. Jednocześnie informuję, że w tym dniu nie będzie możliwe parkowanie samochodów na placu przed gmachem głównym Wydziału Chemii UG.

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG

Dodano: 26.04.2012r.
W dniu 25 kwietnia 2012 roku na dwóch wydziałowych zebraniach wyborczych nauczycieli akademickich posiadających (I zebranie) i nieposiadających (II zebranie) tytułu lub stopnia naukowego doktora habilitowanego wybrano przedstawicieli Wydziału Chemii do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2012-2016. Senatorami zostali: prof. dr hab. inż. Jerzy Błażejowski, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski oraz dr Henryk Myszka.

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 20.04.2012r.
Dr Aleksandra Walewska z Wydziału Chemii UG znalazła się w gronie laureatów programu FNP Start - stypendiów dla młodych naukowców, więcej...

Dodano: 17.04.2012r.
W dniach 30 kwietnia 2012 r. (poniedziałek) oraz 4 maja 2012 r. (piątek) ogłaszam godziny dziekańskie w godz. 7:00 - 20:00.

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG

Dodano: 17.04.2012r.
Uprzejmie informuję, iż dzień 2 maja 2012 roku ogłaszam Dniem Rektorskim, wolnym od zajęć w Uniwersytecie Gdańskim dla studentów i pracowników naukowych.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

Dodano: 16.04.2012r.
UWAGA! Studenci Ochrony Środowiska! Zostało jeszcze tylko 5 wolnych miejsc na Szkołę Letnią, która odbędzie się w terminie 28.04.2012-04.05.2012. Wyjazd jest bezpłatny. Osoby chętne (studenci Ochrony Środowiska I i II stopień) prosimy o zgłaszanie się do dr Henryka Myszki.

Dodano: 11.04.2012r.

Pod koniec 2011 roku ukazało się opracowanie zatytułowane
"60-lecie uniwersyteckiej chemii w Gdańsku
20-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
20-lecie kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie w Gdańsku".
więcej...

Dodano: 05.04.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Gdańskiego w Zakładzie Inżynierii Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, więcej...

Dodano: 05.04.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Inżynierii Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, więcej...

Dodano: 03.04.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Zakładzie Analizy Środowiska, więcej...

Dodano: 02.04.2012r.
Na Wydziale Chemii UG ogłoszony został konkurs na projekty Badań Młodych Naukowców, wiecej...

Dodano: 27.03.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta w Katedrze Chemii Medycznej, więcej...

Dodano: 26.03.2012r.
W dniu 30 marca 2012 r. (piątek) ogłaszam godziny dziekańskie w godz. 13:00 - 15:00 w związku ze spotkaniem przedwyborczym z kandydatami na dziekana Wydziału Chemii UG.

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG

Dodano: 23.03.2012r.
W dniach 19-21 marca 2012 roku odbyły się kolejne Targi Akademia, jedna z największych imprez promocyjnych w Trójmieście prezentujących oferty edukacyjne szkół wyższych, w tym wszystkich wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego, więcej...

Dodano: 22.03.2012r.
Spotkanie informacyjne dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku CHEMIA, dotyczące wyboru katedr, w których studenci będą realizowali projekty dyplomowe, odbędzie się w dniu 28 marca 2012 r. (środa) o godz. 8:15 w Auli Wydziału Chemii (s. 230).

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG

Dodano: 21.03.2012r.
Nagroda Prezesa Zarządu Ciech za najlepszą pracę doktorską oraz pracę dyplomową magisterską lub inżynierską, więcej...

Dodano: 21.03.2012r.
Spotkanie informacyjne dla studentów II roku studiów I stopnia kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA, dotyczące podziału na specjalności oraz wyboru katedr, w których studenci będą realizowali projekty dyplomowe, odbędzie się w dniu 26 marca 2012 r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w Auli Wydziału Chemii (s. 230).

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. UG

Dodano: 15.03.2012r.
Zaproszenie na seminarium Wspomagania się technologiami w dydaktyce akademickiej, organizowane w ramach projektu "Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego", więcej...

Dodano: 08.03.2012r.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję Konkursu dla magistrantów. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków znajdują się na stronie internetowej Funduszy.

Dodano: 06.03.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Inżynierii Środowiska Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka , więcej...

Dodano: 01.03.2012r.
Dnia 14.03.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr A.M. Jowsy, więcej...

Dodano: 23.02.2012r.
Wyprzedaż szkła i odczynników z firmy POCH S.A., więcej...

Dodano: 22.02.2012r.
Rozpoczęła się rekrutacja na studia zagraniczne w ramach programu LLP-ERASMUS, więcej...

Dodano: 17.02.2012r.
Doktoranci Wydziału Chemii, mgr Agnieszka Gajewicz i mgr Michał Wera laureatami IV edycji projektu INNODOKTORANT.

Serdecznie gratulujemy!

Dodano: 17.02.2012r.
Doktorantka z Wydziału Chemii, mgr Joanna Kreczko, półfinalistką FAMELABU, więcej...

Dodano: 17.02.2012r.
Dnia 27 lutego 2012 roku, dr Toru Kawai wygłosi seminarium pt. "A global multi-compartment model for persistent organic pollutants and its application to source-receptor analyses in the oceans", więcej...

Dodano: 16.02.2012r.
W dniach 27-28 lutego 2012 roku odbędą się uzupełniające wybory do Samorządu Studenckiego, więcej...

Dodano: 15.02.2012r.
Dnia 21 lutego 2012 roku na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się Erasmus Day, więcej...

Dodano: 15.02.2012r.
Dnia 9 lutego 2012 roku odbyła się XII Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego, więcej...

Dodano: 14.02.2012r.
UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA! Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat, wiecej...

Dodano: 14.02.2012r.
UWAGA STUDENCI I ROKU STUDIÓW I i II STOPNIA! Umowa o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Gdańskim, więcej...

Dodano: 07.02.2012r.
III edycja konkursu "Dziewczyny Przyszłości. Śladami Marii Skłodowskiej-Curie", więcej...

Dodano: 07.02.2012r.
Program XII Sesji Sprawozdawczej Studium Doktoranckiego, więcej...

Dodano: 02.02.2012r.
Prestiżowa nagroda "The 2012 TA Instruments-ICTAC Award" dla Prof. Jerzego Błażejowskiego, więcej...

Dodano: 01.02.2012r.
Nagrody JM Rektora dla doktorantów za rok akademicki 2010/2011 przyznane, więcej...

Dodano: 31.01.2012r.
Dr Sylwia Freza laureatką nagrody im. Jana Uphagena, więcej...

Dodano: 24.01.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej , więcej...

Dodano: 24.01.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katerze Chemii Fizycznej, więcej...

Dodano: 24.01.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Pracowni Biotechnologii Molekularnej Środowiska, więcej...

Dodano: 23.01.2012r.
Dnia 15.02.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr A.M. Białk-Bielińskiej, więcej...

Dodano: 23.01.2012r.
Dnia 08.02.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr P. Malechy, więcej...

Dodano: 23.01.2012r.
Dnia 07.02.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr M.M. Spodziei, więcej...

Dodano: 23.01.2012r.
Dnia 07.02.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr M.E. Orlikowskiej, więcej...

Dodano: 23.01.2012r.
Dnia 01.02.2012 r. odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr B. Parfianowicz, więcej...

Dodano: 17.01.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Chemii Medycznej, więcej...

Dodano: 13.01.2012r.
Termin składania sprawozdań z realizacji Projektów Badań dla Młodych Naukowców został przedłużony do 31 stycznia 2012 roku, więcej...

Dodano: 12.01.2012r.
Dziekan Wydziału Chemii UG ogłasza konkurs na stanowisko profesora zwyczajnego w Katedrze Chemii Analitycznej, więcej...

Dodano: 09.01.2012r.
Zapraszamy studentów oraz pracowników Wydziału Chemii do wysłuchania wykładu, prof. dr. hab. Ryszarda Pawłowskiego, pt. "Zagadnienia związane ze współczesną genetyką sądową", więcej...

Dodano: 09.01.2012r.
Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka serdecznie zaprasza na spotkanie z mgr inż. Małgorzatą Chodur, dyrektorem działu rozwoju Veolia Water Sysytems. Spotkanie poświęcone będzie współczesnym technologiom unieszkodliwiania zużytych płynów do szczelinowania odwiertów gazu z łupków stosowanych w Polsce, więcej...

Dodano: 04.01.2012r.
W dniu 9 lutego (czwartek) 2012 roku odbędzie się XII Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego, więcej...

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
30.12.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału