do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaPatent Plus
Wybory w OG PTChem
Spotanie opłatkowe
Studia podyplomowe
Famelab - kolejna edycja
Program LIDER
Wyniki wyborów do CK
Nagroda premiera
Spotkanie z prof. Węgrzynem
NCN - kokursy
Wnioski o nagrody...
Stypendia naukowe dla doktorów
Stypendia naukowe dla doktorantów
Seminarium: dr E.Kamysz
Stypendia MNiSW
Spotkanie opłatkowe
Zacznij.biz
Nagroda dla dr T.Plucińskiego
100-lecie urodzin prof. Bielańskiego
Spotkanie z ERASMUSEM
Nagrody dla magistrów
Wręczenie dyplomów mgr
Zniżka na PKP
Baza Reaxys
Sprawozdania SD
PRK - szkolenie
Semnarium: prof. Lee
Nagroda im. prof. Kupryszewskiego
Wyniki konkursów NCN
Diamentowy grant
Innodoktorant V
Uroczytość wręczenia dyplomów
Stypendia doktorskie NCN
Seminarium w Londynie
Książka pod red. prof. Puzyna
Sukces prof. Skowrona
ICMBIHL
Sukces prof. Puzyna
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Inauguracja SD
Wywiad P. Urbaszka
Studends helping Students
XX-lecie FNP na UG
Stypendia MNiSW
Green Chemistry
Portal pracownika
Inauguracja 2012/13
Konkurs: najlepsza praca mgr
Student Mobility - Placement
Obsługa Administracyjna WCh
NanoBridges
SPIN - I edycja
Erasmus Intensive Programme
Grant dla prof. Skowrona
Wykłady dla SD
Seminarium wydziałowe
Inauguracja 2012/13
Nowi pracownicy
S.Freza w RMN
Słowo od Dziekana
Stypendia
SD: rekrutacja
Spotkanie: Stypendia dla kobiet
Obrona: A. Bychowska
WFOS - wyniki konkursu
Konferencja Studentów i Doktorantów
Reg. styp. dokt.
Seminarium doktorantów
Famelab: finał
Obrona: K.J. Kabat
Opus i Preludium 2
Sonata 2
Staże NCN
Obrona: R.M. Rostankowski
Obrona: J.H. Jeżewska-Frąckowiak
Obrona: C. Sikorska
BFN 2012
Mały ekolog po
Mały ekolog
BW wyniki
Dzień otwarty
FNP START
60 lat Chemii
Profesor w ZIŚ
Adiunkt w ZIŚ
Adiunkt w ZAŚ
Konkurs: BMN
Adiunkt w KChM
Targi Akademia 2012
Seminarium
Stanowisko prof. w ZIŚ
Obrona: A.M. Jowsa
POCH - wyprzedaż
ERASMUS - rekrutacja
InnoDoktorant - wyniki
Famelab - półfinał
Seminarium: dr Kawai
Wybory do RSSWCh
Sesja SD 2012
Warunki odpłatności...
Oświadczenie studenta
Dziewczyny Przyszłości
Sesja sprawozdawcza SD
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
Nagrody Rektora
Nagroda Uphagena
Stanowisko prof. w KChOiN
Stanowisko prof. w KChF
Stanowisko prof. w PBMŚ
Obrona: A. Białk-Bielińska
Obrona: P. Malecha
Obrona: M.M. Spodzieja
Obrona: M.E. Orlikowska
Obrona: B. Parfianowicz
Stanowisko prof. w KChM
PBMN-sprawozdania
Stanowisko prof. w KChA
Sesja sprawozdawcza-SD

 
60 lat Chemii ...
Szanowni Państwo!

Pod koniec 2011 roku ukazało się opracowanie zatytułowane
"60-lecie uniwersyteckiej chemii w Gdańsku
20-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
20-lecie kierunku ochrona środowiska na Uniwersytecie w Gdańsku".

Zawiera ono rozdziały: wstęp, rys historyczny, struktury organizacyjne, kształcenie akademickie, badania naukowe, struktura Wydziału Chemii - 2011, osiągnięcia - perspektywy, wspomnienie o zmarłych, życiorysy profesorów tytularnych oraz wykazy: wypromowanych doktorów habilitowanych i doktorów, absolwentów studiów z zakresu chemii i ochrony środowiska, a także studiów łączonych z innymi obszarami wiedzy. Do książki dołączona jest płyta CD, zawierająca kopie wybranych dokumentów oraz fotografie ilustrujące ważne momenty z przeszłości i teraźniejszości.

Jest to pierwsze tak obszerne opracowanie o początkach i rozwoju chemii w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej i Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, a od 1970 roku w Uniwersytecie Gdańskim. Zawiera wiele nieznanych powszechnie informacji i kopii materiałów źródłowych, a także skompletowane, tak dalece jak było możliwe, spisy absolwentów oraz wypromowanych doktorów i doktorów habilitowanych. Informuje o osiągnięciach naukowych i edukacyjnych Wydziału Chemii. Rysuje perspektywy dalszego rozwoju w nowej siedzibie na Kampusie Oliwskim.

Naszych Sympatyków, osoby z nami związane, naszych Doktorów i Absolwentów informujemy, że książkę można nabyć za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (FRUG), kierując zamówienie na adres frugnk@ug.edu.pl; kontakt telefoniczny +48 58 552 03 53 (faks: +48 58 552 37 06).

Będziemy wdzięczni za nadsyłanie uwag na temat książki - również sprostowań, jeśli dostrzeżecie Państwo błędy. Można je kierować na jeden z adresów: dziekan1@chem.univ.gda.pl; jerzy.blazejowski@gmail.com; bla@chem.univ.gda.pl. Posłużą one do opracowania drugiego wydania, które planujemy na rok 2016 (25-lecie Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego).

Życzymy ciekawej lektury!

Autor opracowania: Jerzy Błażejowski
Dziekan Wydziału Chemii: Andrzej Wiśniewski

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
11.04.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału