do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaPatent Plus
Wybory w OG PTChem
Spotanie opłatkowe
Studia podyplomowe
Famelab - kolejna edycja
Program LIDER
Wyniki wyborów do CK
Nagroda premiera
Spotkanie z prof. Węgrzynem
NCN - kokursy
Wnioski o nagrody...
Stypendia naukowe dla doktorów
Stypendia naukowe dla doktorantów
Seminarium: dr E.Kamysz
Stypendia MNiSW
Spotkanie opłatkowe
Zacznij.biz
Nagroda dla dr T.Plucińskiego
100-lecie urodzin prof. Bielańskiego
Spotkanie z ERASMUSEM
Nagrody dla magistrów
Wręczenie dyplomów mgr
Zniżka na PKP
Baza Reaxys
Sprawozdania SD
PRK - szkolenie
Semnarium: prof. Lee
Nagroda im. prof. Kupryszewskiego
Wyniki konkursów NCN
Diamentowy grant
Innodoktorant V
Uroczytość wręczenia dyplomów
Stypendia doktorskie NCN
Seminarium w Londynie
Książka pod red. prof. Puzyna
Sukces prof. Skowrona
ICMBIHL
Sukces prof. Puzyna
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Inauguracja SD
Wywiad P. Urbaszka
Studends helping Students
XX-lecie FNP na UG
Stypendia MNiSW
Green Chemistry
Portal pracownika
Inauguracja 2012/13
Konkurs: najlepsza praca mgr
Student Mobility - Placement
Obsługa Administracyjna WCh
NanoBridges
SPIN - I edycja
Erasmus Intensive Programme
Grant dla prof. Skowrona
Wykłady dla SD
Seminarium wydziałowe
Inauguracja 2012/13
Nowi pracownicy
S.Freza w RMN
Słowo od Dziekana
Stypendia
SD: rekrutacja
Spotkanie: Stypendia dla kobiet
Obrona: A. Bychowska
WFOS - wyniki konkursu
Konferencja Studentów i Doktorantów
Reg. styp. dokt.
Seminarium doktorantów
Famelab: finał
Obrona: K.J. Kabat
Opus i Preludium 2
Sonata 2
Staże NCN
Obrona: R.M. Rostankowski
Obrona: J.H. Jeżewska-Frąckowiak
Obrona: C. Sikorska
BFN 2012
Mały ekolog po
Mały ekolog
BW wyniki
Dzień otwarty
FNP START
60 lat Chemii
Profesor w ZIŚ
Adiunkt w ZIŚ
Adiunkt w ZAŚ
Konkurs: BMN
Adiunkt w KChM
Targi Akademia 2012
Seminarium
Stanowisko prof. w ZIŚ
Obrona: A.M. Jowsa
POCH - wyprzedaż
ERASMUS - rekrutacja
InnoDoktorant - wyniki
Famelab - półfinał
Seminarium: dr Kawai
Wybory do RSSWCh
Sesja SD 2012
Warunki odpłatności...
Oświadczenie studenta
Dziewczyny Przyszłości
Sesja sprawozdawcza SD
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
Nagrody Rektora
Nagroda Uphagena
Stanowisko prof. w KChOiN
Stanowisko prof. w KChF
Stanowisko prof. w PBMŚ
Obrona: A. Białk-Bielińska
Obrona: P. Malecha
Obrona: M.M. Spodzieja
Obrona: M.E. Orlikowska
Obrona: B. Parfianowicz
Stanowisko prof. w KChM
PBMN-sprawozdania
Stanowisko prof. w KChA
Sesja sprawozdawcza-SD

 

Pierwsze w Polsce uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk chemicznych w dyscyplinie ochrona środowiska przyznane Wydziałowi Chemii UG!

W dniu 29 października 2012 roku na posiedzeniu Prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów podjęto uchwałę o przyznaniu Wydziałowi Chemii UG uprawnień do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie Ochrona Środowiska. Uprawnienia w tej dyscyplinie przyznano po raz pierwszy.

Uniwersytet Gdański był jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która rozpoczęła przeszło 20 lat temu kształcenie na kierunku Ochrona Środowiska. Od tego czasu na Wydziale Chemii rozpoczął się gwałtowny rozwój tej dyscypliny, zwłaszcza poprzez zatrudnienie z zewnątrz szeregu specjalistów z obszaru nauk o środowisku, kształcenie kadr własnych oraz powoływanie nowych jednostek organizacyjnych parających się badaniami w zakresie chemii, technologii, analityki i toksykologii środowiska. Zwieńczeniem tych wieloletnich wysiłków było powołanie we wrześniu 2011 roku Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Podstawą Instytutu stały się dotychczasowe jednostki, które zaangażowane są w badania naukowe oraz dydaktykę w obrębie nauk o środowisku.

Podstawę kadrową nowych uprawnień stanowią przede wszystkim pracownicy Instytutu, uzupełniani przez wybitnych specjalistów z dziedziny nauk chemicznych z Katedr Chemii Fizycznej, Chemii Analitycznej oraz Chemii Ogólnej i Nieorganicznej Wydziału Chemii UG.

Kształcenie w ramach pięcioletnich stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Ochrona Środowiska zostało zainicjowane na UG w 1990 roku. Było wspólną inicjatywą ówczesnych Wydziałów Matematyki Fizyki i Chemii oraz Biologii, Geografii i Oceanografii. Od roku 1991 kierunek studiów był związany organizacyjnie z Wydziałem Chemii gdzie absolwenci uzyskiwali tytuły zawodowe magistra ochrony środowiska. Od 1997 roku kształcenie było realizowane równolegle na trzyletnich stacjonarnych studiach licencjackich. Rekrutacji na pięcioletnie jednolite studia magisterskie zaprzestano w 2005 roku w związku z wprowadzaniem systemu dwustopniowego do polskiego szkolnictwa wyższego. Gdy pojawili się absolwenci studiów licencjackich uruchomiono stacjonarne oraz niestacjonarne studia magisterskie II-giego stopnia, administracyjnie przypisane do Wydziału Oceanografii i Geografii. Do końca 2010 roku studia na kierunku ochrona środowiska ukończyły 1773 osoby, w tym 1362 osoby studia magisterskie i 411 osób studia licencjackie. Obecnie Wydział bierze udział w kształceniu na I i II stopniu kształcenia w wymiarze obsady 50% zajęć (Wydziały Biologii oraz Oceanografii i Geografii obsadzają po 25%). Studia I i II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska realizowane są w ramach specjalności: Chemiczno-Analityczna, Biologiczno-Ekologiczna i Morska. W ciągu minionych 20 lat na Wydziale Chemii rozpoczął się gwałtowny rozwój tej dyscypliny, zwłaszcza poprzez zatrudnienie z zewnątrz szeregu specjalistów z obszaru nauk o środowisku, kształcenie kadr własnych oraz powoływanie nowych jednostek organizacyjnych parających się badaniami w zakresie chemii, technologii, analityki i toksykologii środowiska.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
29.10.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału