do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaPatent Plus
Wybory w OG PTChem
Spotanie opłatkowe
Studia podyplomowe
Famelab - kolejna edycja
Program LIDER
Wyniki wyborów do CK
Nagroda premiera
Spotkanie z prof. Węgrzynem
NCN - kokursy
Wnioski o nagrody...
Stypendia naukowe dla doktorów
Stypendia naukowe dla doktorantów
Seminarium: dr E.Kamysz
Stypendia MNiSW
Spotkanie opłatkowe
Zacznij.biz
Nagroda dla dr T.Plucińskiego
100-lecie urodzin prof. Bielańskiego
Spotkanie z ERASMUSEM
Nagrody dla magistrów
Wręczenie dyplomów mgr
Zniżka na PKP
Baza Reaxys
Sprawozdania SD
PRK - szkolenie
Semnarium: prof. Lee
Nagroda im. prof. Kupryszewskiego
Wyniki konkursów NCN
Diamentowy grant
Innodoktorant V
Uroczytość wręczenia dyplomów
Stypendia doktorskie NCN
Seminarium w Londynie
Książka pod red. prof. Puzyna
Sukces prof. Skowrona
ICMBIHL
Sukces prof. Puzyna
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Inauguracja SD
Wywiad P. Urbaszka
Studends helping Students
XX-lecie FNP na UG
Stypendia MNiSW
Green Chemistry
Portal pracownika
Inauguracja 2012/13
Konkurs: najlepsza praca mgr
Student Mobility - Placement
Obsługa Administracyjna WCh
NanoBridges
SPIN - I edycja
Erasmus Intensive Programme
Grant dla prof. Skowrona
Wykłady dla SD
Seminarium wydziałowe
Inauguracja 2012/13
Nowi pracownicy
S.Freza w RMN
Słowo od Dziekana
Stypendia
SD: rekrutacja
Spotkanie: Stypendia dla kobiet
Obrona: A. Bychowska
WFOS - wyniki konkursu
Konferencja Studentów i Doktorantów
Reg. styp. dokt.
Seminarium doktorantów
Famelab: finał
Obrona: K.J. Kabat
Opus i Preludium 2
Sonata 2
Staże NCN
Obrona: R.M. Rostankowski
Obrona: J.H. Jeżewska-Frąckowiak
Obrona: C. Sikorska
BFN 2012
Mały ekolog po
Mały ekolog
BW wyniki
Dzień otwarty
FNP START
60 lat Chemii
Profesor w ZIŚ
Adiunkt w ZIŚ
Adiunkt w ZAŚ
Konkurs: BMN
Adiunkt w KChM
Targi Akademia 2012
Seminarium
Stanowisko prof. w ZIŚ
Obrona: A.M. Jowsa
POCH - wyprzedaż
ERASMUS - rekrutacja
InnoDoktorant - wyniki
Famelab - półfinał
Seminarium: dr Kawai
Wybory do RSSWCh
Sesja SD 2012
Warunki odpłatności...
Oświadczenie studenta
Dziewczyny Przyszłości
Sesja sprawozdawcza SD
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
Nagrody Rektora
Nagroda Uphagena
Stanowisko prof. w KChOiN
Stanowisko prof. w KChF
Stanowisko prof. w PBMŚ
Obrona: A. Białk-Bielińska
Obrona: P. Malecha
Obrona: M.M. Spodzieja
Obrona: M.E. Orlikowska
Obrona: B. Parfianowicz
Stanowisko prof. w KChM
PBMN-sprawozdania
Stanowisko prof. w KChA
Sesja sprawozdawcza-SD

 
Nagroda im. Jana Uphagena dla dr Sylwii Frezy
Dr Sylwia Freza otrzymała nagrodę za badania nad strukturą elektronową nietypowych anionów molekularnych. Nagrody zostaną wręczone w czwartek 9 lutego 2012 r. To prestiżowe wyróżnienie, które otrzymują najlepsi młodzi naukowcy z uczelni Trójmiasta w kategorii nauk humanistycznych oraz ścisłych i przyrodniczych. Nagroda przyznawana jest od 2003 roku. Do 2006 roku nosiła nazwę "Młody Heweliusz". Laureatów Nagrody wyłania Kapituła, w której skład wchodzą przedstawiciele uczelni Trójmiasta, PAN oraz reprezentant Urzędu Prezydenta Miasta.

Dr Sylwia Freza jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Wydziale Chemii UG. Jej działalność naukowa dotyczy przede wszystkim badania różnego typu anionów molekularnych oraz innych zagadnień związanych z projektowaniem i przewidywaniem stabilności cząsteczek chemicznych. Dorobek laureatki obejmuje 15 publikacji, dla których łączny Impact Factor wynosi 38,9. Potwierdzeniem jej dużego zaangażowania w pracę naukową jest również uczestnictwo w projektach europejskich (MULTIPOL 2009-2011, PARYLENS 2011-2013 dotyczącym modelowania kinetyki reakcji polimeryzacji i kopolimeryzacji parylenu) oraz zakwalifikowanym do finansowania polsko-szwajcarskim projekcie badawczym ENERLIQ-2011-2014 dotyczącym konwersji energii w oparciu o ciecze jonowe i nowatorską technologię SOLID.

Z chemią teoretyczną związana była zarówno jej praca magisterska (dotycząca określania wpływu i znaczenia różnego typu oddziaływań na wiązanie nadmiarowego elektronu przez polarną cząsteczkę organiczną), jak i rozprawa doktorska na temat alternatywnych anionów superhalogenowych. Przed trzema laty odbyła kilkumiesięczny staż naukowy w grupie kierowanej przez prof. Jack'a Simonsa (University of Utah, Salt Lake City, USA), który jest uznanym w świecie autorytetem w dziedzinie anionów molekularnych.

Dr Sylwia Freza jest laureatką konkursu na najlepsza pracę doktorską obronioną w 2010 roku, zorganizowanego przez gdański oddział PTChem oraz stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (Program START). Największym dotychczasowym osiągnięciem naukowym Pani Sylwii Frezy jest zaproponowanie nietypowego anionu molekularnego (H12F13"") o wysokiej symetrii, który jest najmocniej związanym układem anionowym spośród wszystkich znanych obecnie jonów ujemnych (wertykalna energia wiązania elektronu wynosi niemal 14 eV).

Serdecznie gratulujemy!

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
31.01.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału