do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaPatent Plus
Wybory w OG PTChem
Spotanie opłatkowe
Studia podyplomowe
Famelab - kolejna edycja
Program LIDER
Wyniki wyborów do CK
Nagroda premiera
Spotkanie z prof. Węgrzynem
NCN - kokursy
Wnioski o nagrody...
Stypendia naukowe dla doktorów
Stypendia naukowe dla doktorantów
Seminarium: dr E.Kamysz
Stypendia MNiSW
Spotkanie opłatkowe
Zacznij.biz
Nagroda dla dr T.Plucińskiego
100-lecie urodzin prof. Bielańskiego
Spotkanie z ERASMUSEM
Nagrody dla magistrów
Wręczenie dyplomów mgr
Zniżka na PKP
Baza Reaxys
Sprawozdania SD
PRK - szkolenie
Semnarium: prof. Lee
Nagroda im. prof. Kupryszewskiego
Wyniki konkursów NCN
Diamentowy grant
Innodoktorant V
Uroczytość wręczenia dyplomów
Stypendia doktorskie NCN
Seminarium w Londynie
Książka pod red. prof. Puzyna
Sukces prof. Skowrona
ICMBIHL
Sukces prof. Puzyna
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Inauguracja SD
Wywiad P. Urbaszka
Studends helping Students
XX-lecie FNP na UG
Stypendia MNiSW
Green Chemistry
Portal pracownika
Inauguracja 2012/13
Konkurs: najlepsza praca mgr
Student Mobility - Placement
Obsługa Administracyjna WCh
NanoBridges
SPIN - I edycja
Erasmus Intensive Programme
Grant dla prof. Skowrona
Wykłady dla SD
Seminarium wydziałowe
Inauguracja 2012/13
Nowi pracownicy
S.Freza w RMN
Słowo od Dziekana
Stypendia
SD: rekrutacja
Spotkanie: Stypendia dla kobiet
Obrona: A. Bychowska
WFOS - wyniki konkursu
Konferencja Studentów i Doktorantów
Reg. styp. dokt.
Seminarium doktorantów
Famelab: finał
Obrona: K.J. Kabat
Opus i Preludium 2
Sonata 2
Staże NCN
Obrona: R.M. Rostankowski
Obrona: J.H. Jeżewska-Frąckowiak
Obrona: C. Sikorska
BFN 2012
Mały ekolog po
Mały ekolog
BW wyniki
Dzień otwarty
FNP START
60 lat Chemii
Profesor w ZIŚ
Adiunkt w ZIŚ
Adiunkt w ZAŚ
Konkurs: BMN
Adiunkt w KChM
Targi Akademia 2012
Seminarium
Stanowisko prof. w ZIŚ
Obrona: A.M. Jowsa
POCH - wyprzedaż
ERASMUS - rekrutacja
InnoDoktorant - wyniki
Famelab - półfinał
Seminarium: dr Kawai
Wybory do RSSWCh
Sesja SD 2012
Warunki odpłatności...
Oświadczenie studenta
Dziewczyny Przyszłości
Sesja sprawozdawcza SD
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
Nagrody Rektora
Nagroda Uphagena
Stanowisko prof. w KChOiN
Stanowisko prof. w KChF
Stanowisko prof. w PBMŚ
Obrona: A. Białk-Bielińska
Obrona: P. Malecha
Obrona: M.M. Spodzieja
Obrona: M.E. Orlikowska
Obrona: B. Parfianowicz
Stanowisko prof. w KChM
PBMN-sprawozdania
Stanowisko prof. w KChA
Sesja sprawozdawcza-SD

 
Nagrody za prace magisterskie
Dnia 5 grudnia 2012 roku, podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów uhonorowano Laureatów nagród:
 • Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (OG PTCh) za najlepszą PRACĘ MAGISTERSKĄ obronioną w 2012 roku na Wydziale Chemii UG:

  mgr Natalia Gruba - laureatka
  Tytuł pracy: "Charakterystyka wybranych enzymów proteolitycznych metodami chemii kombinatorycznej"
  Promotor: dr Magdalena Wysocka

  mgr Joanna Pranczk - wyróżnienie
  Tytuł pracy: "Badania kinetyki reakcji izomeryzacji trans-cis[(C6H5)3P]2PtCl2 katalizowanej jonami berylowców".
  Promotor: dr Dagmara Jacewicz

  mgr Magdalena Zdrowowicz - wyróżnienie
  Tytuł pracy: "Amplifikacja in vitro oraz badania nad foto- i radioczułością fragmentu DNA znakowanego 5-bromouracylem".
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak

 • Najlepszego Absolwenta kierunków Chemia i Ochrona Środowiska
  mgr Natalia Gruba - laureat: CHEMIA
  mgr Michalina Kalkowska - laureat: OCHRONA ŚRODOWISKA

  Fundatorem Nagrody dla najlepszego Absolwenta jest firma HYDROLAB.

 • Im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym obronioną na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

  mgr Magdalena Zdrowowicz - laureat
  Tytuł pracy: "Amplifikacja in vitro oraz badania nad foto- i radioczułością fragmentu DNA znakowanego 5-bromouracylem".
  Promotor: prof. dr hab. Janusz Rak

  Fundatorem nagrody im. Prof. Leszka Łankiewicza jest firma BioAnalytic.

  SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

  Ponżej kilka zdjęć z uroczystości wręczenia nagród.

  zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie
do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
07.12.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału