do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaPatent Plus
Wybory w OG PTChem
Spotanie opłatkowe
Studia podyplomowe
Famelab - kolejna edycja
Program LIDER
Wyniki wyborów do CK
Nagroda premiera
Spotkanie z prof. Węgrzynem
NCN - kokursy
Wnioski o nagrody...
Stypendia naukowe dla doktorów
Stypendia naukowe dla doktorantów
Seminarium: dr E.Kamysz
Stypendia MNiSW
Spotkanie opłatkowe
Zacznij.biz
Nagroda dla dr T.Plucińskiego
100-lecie urodzin prof. Bielańskiego
Spotkanie z ERASMUSEM
Nagrody dla magistrów
Wręczenie dyplomów mgr
Zniżka na PKP
Baza Reaxys
Sprawozdania SD
PRK - szkolenie
Semnarium: prof. Lee
Nagroda im. prof. Kupryszewskiego
Wyniki konkursów NCN
Diamentowy grant
Innodoktorant V
Uroczytość wręczenia dyplomów
Stypendia doktorskie NCN
Seminarium w Londynie
Książka pod red. prof. Puzyna
Sukces prof. Skowrona
ICMBIHL
Sukces prof. Puzyna
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Inauguracja SD
Wywiad P. Urbaszka
Studends helping Students
XX-lecie FNP na UG
Stypendia MNiSW
Green Chemistry
Portal pracownika
Inauguracja 2012/13
Konkurs: najlepsza praca mgr
Student Mobility - Placement
Obsługa Administracyjna WCh
NanoBridges
SPIN - I edycja
Erasmus Intensive Programme
Grant dla prof. Skowrona
Wykłady dla SD
Seminarium wydziałowe
Inauguracja 2012/13
Nowi pracownicy
S.Freza w RMN
Słowo od Dziekana
Stypendia
SD: rekrutacja
Spotkanie: Stypendia dla kobiet
Obrona: A. Bychowska
WFOS - wyniki konkursu
Konferencja Studentów i Doktorantów
Reg. styp. dokt.
Seminarium doktorantów
Famelab: finał
Obrona: K.J. Kabat
Opus i Preludium 2
Sonata 2
Staże NCN
Obrona: R.M. Rostankowski
Obrona: J.H. Jeżewska-Frąckowiak
Obrona: C. Sikorska
BFN 2012
Mały ekolog po
Mały ekolog
BW wyniki
Dzień otwarty
FNP START
60 lat Chemii
Profesor w ZIŚ
Adiunkt w ZIŚ
Adiunkt w ZAŚ
Konkurs: BMN
Adiunkt w KChM
Targi Akademia 2012
Seminarium
Stanowisko prof. w ZIŚ
Obrona: A.M. Jowsa
POCH - wyprzedaż
ERASMUS - rekrutacja
InnoDoktorant - wyniki
Famelab - półfinał
Seminarium: dr Kawai
Wybory do RSSWCh
Sesja SD 2012
Warunki odpłatności...
Oświadczenie studenta
Dziewczyny Przyszłości
Sesja sprawozdawcza SD
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
Nagrody Rektora
Nagroda Uphagena
Stanowisko prof. w KChOiN
Stanowisko prof. w KChF
Stanowisko prof. w PBMŚ
Obrona: A. Białk-Bielińska
Obrona: P. Malecha
Obrona: M.M. Spodzieja
Obrona: M.E. Orlikowska
Obrona: B. Parfianowicz
Stanowisko prof. w KChM
PBMN-sprawozdania
Stanowisko prof. w KChA
Sesja sprawozdawcza-SD

 
Jubileusz 100-lecia urodzin prof. Adama Bielańskiego
zdjecie Dnia 6 grudnia 2012 roku w auli Collegium Novum UJ odbył się jubileusz prof. Adama Bielańskiego, który 14 grudnia skończy sto lat. Z tej okazji Dziekan Wydziału Chemii, wręczył dostojnemu Jubilatowi Medal Uniwersytetu Gdańskiego w uznaniu zasług dla rozwoju nauk chemicznych w Polsce.

Profesor Adam Bielański w nauce działa przez blisko 80 lat, bo od 1936 roku, gdy w wieku 24 lat uzyskał doktorat z filozofii na UJ. Jest autorem podręczników akademickich z zakresu chemii fizycznej i nieorganicznej, w szczególności wielokrotnie wznawianej Chemii ogólnej i nieorganicznej, którą w roku 1984 zastąpiły Podstawy chemii nieorganicznej. Podręcznik ten stanowi podstawę nauczania chemii nieorganicznej również na naszym Wydziale.

W swojej laudacji profesor Stepnowski podziękował szacownemu jubilatowi za szczególne zasługi na rzecz całego środowiska chemików w Polsce w tym również społeczności gdańskiej chemii uniwersyteckiej (profesor Bielański był przez pewien czas patronem naukowym Pani prof. Zofii Szponar z Naszego Wydziału, która stopień doktora habilitowanego uzyskała właśnie na UJ).

W związku z jubileuszem profesora Bielańskiego Wydział Chemii UJ zorganizował dwudniową sesję naukową w ramach I Ogólnopolskiego Forum Chemii Nieorganicznej. Jednym z wykładów zaproszonych na forum był odczyt prof. Jerzego Błażejowskiego z Naszego Wydziału pod tytułem: "Metody obliczeniowe w analizie zachowania i reaktywności wybranych układów nieorganicznych".

zdjecie zdjecie
do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
10.12.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału