do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

SeminariaPatent Plus
Wybory w OG PTChem
Spotanie opłatkowe
Studia podyplomowe
Famelab - kolejna edycja
Program LIDER
Wyniki wyborów do CK
Nagroda premiera
Spotkanie z prof. Węgrzynem
NCN - kokursy
Wnioski o nagrody...
Stypendia naukowe dla doktorów
Stypendia naukowe dla doktorantów
Seminarium: dr E.Kamysz
Stypendia MNiSW
Spotkanie opłatkowe
Zacznij.biz
Nagroda dla dr T.Plucińskiego
100-lecie urodzin prof. Bielańskiego
Spotkanie z ERASMUSEM
Nagrody dla magistrów
Wręczenie dyplomów mgr
Zniżka na PKP
Baza Reaxys
Sprawozdania SD
PRK - szkolenie
Semnarium: prof. Lee
Nagroda im. prof. Kupryszewskiego
Wyniki konkursów NCN
Diamentowy grant
Innodoktorant V
Uroczytość wręczenia dyplomów
Stypendia doktorskie NCN
Seminarium w Londynie
Książka pod red. prof. Puzyna
Sukces prof. Skowrona
ICMBIHL
Sukces prof. Puzyna
Uprawnienia do nadawania stopnia doktora
Inauguracja SD
Wywiad P. Urbaszka
Studends helping Students
XX-lecie FNP na UG
Stypendia MNiSW
Green Chemistry
Portal pracownika
Inauguracja 2012/13
Konkurs: najlepsza praca mgr
Student Mobility - Placement
Obsługa Administracyjna WCh
NanoBridges
SPIN - I edycja
Erasmus Intensive Programme
Grant dla prof. Skowrona
Wykłady dla SD
Seminarium wydziałowe
Inauguracja 2012/13
Nowi pracownicy
S.Freza w RMN
Słowo od Dziekana
Stypendia
SD: rekrutacja
Spotkanie: Stypendia dla kobiet
Obrona: A. Bychowska
WFOS - wyniki konkursu
Konferencja Studentów i Doktorantów
Reg. styp. dokt.
Seminarium doktorantów
Famelab: finał
Obrona: K.J. Kabat
Opus i Preludium 2
Sonata 2
Staże NCN
Obrona: R.M. Rostankowski
Obrona: J.H. Jeżewska-Frąckowiak
Obrona: C. Sikorska
BFN 2012
Mały ekolog po
Mały ekolog
BW wyniki
Dzień otwarty
FNP START
60 lat Chemii
Profesor w ZIŚ
Adiunkt w ZIŚ
Adiunkt w ZAŚ
Konkurs: BMN
Adiunkt w KChM
Targi Akademia 2012
Seminarium
Stanowisko prof. w ZIŚ
Obrona: A.M. Jowsa
POCH - wyprzedaż
ERASMUS - rekrutacja
InnoDoktorant - wyniki
Famelab - półfinał
Seminarium: dr Kawai
Wybory do RSSWCh
Sesja SD 2012
Warunki odpłatności...
Oświadczenie studenta
Dziewczyny Przyszłości
Sesja sprawozdawcza SD
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
Nagrody Rektora
Nagroda Uphagena
Stanowisko prof. w KChOiN
Stanowisko prof. w KChF
Stanowisko prof. w PBMŚ
Obrona: A. Białk-Bielińska
Obrona: P. Malecha
Obrona: M.M. Spodzieja
Obrona: M.E. Orlikowska
Obrona: B. Parfianowicz
Stanowisko prof. w KChM
PBMN-sprawozdania
Stanowisko prof. w KChA
Sesja sprawozdawcza-SD

 
Nagroda dla prof. Błażejowskiego
MIĘDZYNARODOWE WYRÓŻNIENIE KONFEDERACJI ANALIZY TERMICZNEJ I KALORYMETRII

Profesor Jerzy Błażejowski otrzymał "The 2012 TA Instruments - ICTAC Award". Decyzja o wyróżnieniu została ogłoszona na 15 Kongresie ICTAC (International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry), który odbył się w dniach 20.24 sierpnia 2012 roku w Osace (Japonia). Wyróżnienie przyznawane jest co 4 lata (pierwsze, w 1977 roku), za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie analizy termicznej i/lub uznanie w międzynarodowym środowisku naukowym. Profesor Jerzy Błażejowski jest 11 osobą na liście laureatów obok znakomitych uczonych, którzy wnieśli nieprzemijający wkład w rozwój analizy termicznej z: Czechosłowacji (1), Francji (1), Japonii (1), Stanów Zjednoczonych (4), Wielkiej Brytanii (2) i Włoch (1).

Profesor został wyróżniony za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu analizy termicznej. W okresie 40-lat aktywności badawczej Jego zainteresowania naukowe skupiały się między innymi na termodynamice i kinetyce procesów zachodzących w fazach skondensowanych i gazowych. Jest autorem fundamentalnych prac z zakresu teorii kinetyki procesów zachodzących w fazach stałych w warunkach nieizotermicznych. Prowadził i prowadzi pionierskie badania nad wykorzystaniem metod obliczeniowych w opisie termodynamiki i kinetyki procesów chemicznych dokonujących się z udziałem faz stałych. Wniósł wkład w poznawanie zachowania przyrody na gruncie termodynamiki procesów nieodwracalnych jak i określanie trwałości termicznej i termodynamicznej połączeń chemicznych.

Profesor Jerzy Błażejowski jest autorem lub współautorem ponad 190 publikacji referowanych w Web of Knowledge (39 z nich dotyka zagadnień termodynamiki, 36 - kinetyki i termodynamiki procesów zachodzących z udziałem faz stałych, a 43 - termodynamiki i kinetyki procesów zachodzących w fazach ciekłych i gazowych), 40 publikacji w monografiach i innych opracowaniach oraz 4 patentów. Wygłosił ponad 100 wykładów w ośrodkach badawczych i akademickich oraz na konferencjach naukowych. Jego prace były cytowane ponad 1440 razy (dane z Web of Knowledge), a H-indeks wynosi 18. Jest między innymi członkiem Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kalorymetrii i Analizy Termicznej. Profesor Jerzy Błażejowski jest dobrze rozpoznawanym reprezentantem naszego kraju na międzynarodowym forum badaczy z zakresu analizy termicznej i kalorymetrii. Wyróżnienie jakie otrzymał jest uznaniem Jego ale i polskiego wkładu w rozwój tych obszarów wiedzy.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
04.10.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału