do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


Spotkanie oplatkowe
Selected Material Chemistry Projects - warsztaty
Prof. Krzysztof Rolka w Radzie Glównej Nauki i Szkolnictwa Wyzszego
Prof. Tomasz Puzyn z Nagroda Prezesa Rady Ministrów
Oferta stypendialna dla studentów
Stypendia naukowe dla mlodych doktorów i doktorantów UG
Seminarium wydzialowe: dr J. Kumirska
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 2013
Warsztaty dla gimnazjów i liceów
Szkolenie z baz Reaxys
Stypendium dla doktorantów i mlodych doktorów
Uroczystosc wreczenia dyplomów absolwentom
Obóz narciarski w Szczyrku
Szkola letnia 2013/14
Konkurs dla studentów
Nagroda im. Jana Heweliusza
Wydarzenia kulturalne 2013
Nagroda im. Jana Uphagena
Wyklad dr Timo Burstera
Indeks Elektroniczny - szkolenie
Pomóz Sandrze!
Rekrutacja w ramach programu MOST
Zapisy na zajecia fakultatywne
Sevivon Internships
Inauguracja Roku Akademickiego Doktorantów 2013/14
Stypendium Naukowe im. Anny Pasek
Wystep Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdanskiego
III edycja Wirtualnych Targów Pracy
Go Green in the City 2014 Competition
Zarzadzanie projektami badawczymi - szkolenia
Konkurs im. Staszica
Hasla do nowej poczty elektronicznej
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/14 Doktorantów
Konkurs na magistrantów
Prof. Jerzy Blazejowski prelegentem w ramach BFN
Otrzesiny Wydzialu Chemii 2013
Obrona: M. Kabir
Wybory Uzupelniajace do RW
Seminarium wydzialowe: prof. G. Bulaj
Inauguracja Roku Akademickiego 2013/14
Mamy Kategorie A
Erasmus: rekrutacja
Obrona: K.M.Smalara
Mistrz 2013 dla prof. Liwo
Stypendium Prezydenta miasta Gdańska
Stypendia dla studentów
Dodatkowa rekrutacja
PTCH: konkurs
SD: dodatkowa rekrutacja
Spotkanie z I rokiem
Nagroda im. Łankiewicza
Najlepszy Absolwent
Fotonika molekularna
Inauguracja 2013/14
Zarządzenia dziekana - NMR
Nagroda im. G.Kupryszewskiego
Nagrody dla młodych pracowników nauki
Obrona: A.K. Sieradzan
Inf. dotyczące toku studiów
Obsługa administracyjna WCh
Kursy wyrównawcze
Eco talent 2013
CNŚ 2013
Dream Chemistry Award
Stypendia dla doktorantów
Konkurs PAN
Nagrody GTN
Obrona: R.K. Łukajtis
Obrona: M.E. Caban
XVII DBU
Web of Science
Grant dla prof. Zaleskiej
Grant dla prof. Muchy
Wyróżnienie publikacji ZChK
Finały rozgrywek w piłce siatkowej
Konkurs na doktoranta w KChT
Konkurs na doktoranta w PChŚ
Wybory w GTN
Dyplom dla A.Kaweckiej
Diamentowy grant dla P.Strzeleckiej
Obrona: A.K.Gajewicz
Seminarium wydziałowe: prof. R.Zubarev
Cerftykiat E-Nauczyciela
Warsztaty dla studentów
Fakultety zapisy cd.
Seminarium wydziałowe: dr Gotvajn
Chemiliadowa koszulka
Wyniki konkursów NCN
Seminarium wydziałowe: prof. Hansmann
Nagroda im. prof. Mąkoszy
Oferty styp. dla Pań
Zapisy na fakultety
Konferencja FNP
POMOST dla I.Dabkowskiej
Zwycięstwo siatkarek
Projekt BTLA
Próbna matura na WCh
Wykłady dla doktorantów
Start FNP dla A.Sieradzana
Iuventus Plus - wyniki
Forum Młodych Uczonych
Sukces prof. Falandysza
Baza ofert pracy
Styp. im. A.von Humboldta
MASStatic Voyage
Dzień otwarty
Nauczyciel Roku
Wyniki BMN 2013
Newsletter BWB nr 1
Spotkanie informacyjne
Seminarium: G.Dubin
Seminarium: O.Holst
Pokaz doświadczeń
REA
Seminarium: H.Scheraga
Mech. finan. badań
Sesja naukowa
InnoDoktorant-laureaci
Non-Corporate Summer
Dzień otwarty
Spr. z sesji SD
Obrona: N.P.Migowska
21 ISSC
Sesja sprawozdawcza SD
Wykłady dla doktorantów
Studia E.MA
Obrona: K.Polska
Obrona: D.Trzybiński
Obrona: M.Wera
Nagroda Heweliusza
ISSC 2013
Erasmus - rekrutacja
Maestro dla prof. Liwo
SSD: informacje
Seminarium: E.Jankowska
Projekt BMN 2013
500 Top Innovators
Studia podyplomowe
Pomorski Świat Innowacji
Student-wynalazca
Program Badań Stosowanych
LiSMIDos - rekrutacja
Spotkanie ws. habilitacji
 
Szkoła letnia "Green Chemistry - A Challenge for European Universities", Malta 2014

Szkoła letnia "Green Chemistry - A Challenge for European Universities", Malta 2014.

Wydział Chemii UG jest partnerem w projekcie "Erasmus Intensive Programme" DE-2012-ERA/MOBIP-1-28419-1-33, w ramach którego co roku organizowana jest międzynarodowa szkoła letnia o tematyce związanej z szeroko pojętą Zieloną Chemią. W 2013 roku, szkoła ta odbyła się w Berlinie (Niemcy), w 2014 roku szkoła będzie gościć na Malcie w dniach 31 marca - 13 kwietnia. W ramach szkoły odbędą się wykłady, seminaria, warsztaty i wizyty studyjne, językiem wykładowym jest język angielski.

Przewiduje się, że w szkole wezmą udział studenci z różnych krajów i uczelni będących partnerami projektu: Polski, Niemiec, Słowenii, Portugalii, Irlandii, Szwecji i Malty. Wydział Chemii UG może zgłosić uczestnictwo 5 (pięciu) studentów w projekcie. Zakwalifikowanie się na szkołę nastąpi w wyniku procedury kwalifikacyjnej opisanej poniżej.

  Procedura kwalifikacyjna:
 1. Do udziału w szkole uprawnieni są wyłącznie studenci III roku studiów stacjonarnych I stopnia na kierunkach CHEMIA i OCHRONA ŚRODOWISKA.
 2. W szkole nie mogą wziąć udziału studenci, którzy uczestniczyli w niej w 2013 roku.
 3. Kandydaci zgłaszają swoją wolę uczestnictwa w szkole na załączonym formularzu zgłoszeniowym. Formularz powinien być złożony w dziekanacie studenckim do dnia 4 grudnia 2013 r.
 4. Kandydaci, którzy złożą swoje zgłoszenia w przewidzianym terminie, zostaną zaproszeni przez komisję w składzie prof. Piotr Stepnowski, prof. UG Marek Kwiatkowski na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w gabinecie Dziekana w dniu 5 grudnia, począwszy od godziny 10:00 aż do przesłuchania ostatniego kandydata. Rozmowa kwalifikacyjna będzie przeprowadzona w języku angielskim.
 5. Zgłoszenia zostaną uszeregowane przez komisję w rankingu, o miejscu w rankingu zadecyduje wysokość średniej ocen po II roku studiów kandydata oraz przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Osoby, które zajęły pięć pierwszych miejsc w rankingu zostaną zakwalifikowane na szkołę.
 7. O wyniku postępowania kwalifikacyjnego kandydaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.
 8. W przypadku rezygnacji którejś z zakwalifikowanych osób z uczestnictwa w szkole, jej miejsce może zająć kolejna osoba w rankingu.
  Zasady uczestnictwa w szkole:
 1. Pomyślne przejście procedury kwalifikacyjnej.
 2. Koszty podróży i pobytu pokrywa organizator, należy się liczyć z 10% udziałem własnym w kosztach.
 3. Student własnoręcznym podpisem deklaruje uczestnictwo w szkole. W razie rezygnacji, zwraca koszt biletu lotniczego wystawionego na jego nazwisko.
 4. Udział w szkole uprawnia studenta do uzyskania 3 punktów ECTS oraz zwolnienie z 45 godzin przedmiotów fakultatywnych przewidzianych na semestr letni 2014 r.

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. ndzw. UG

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
22.11.2013 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału