do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Aktualności
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Seminaria


SPOTKANIE ERASMUS+ I MOST
Pokochaj swój projekt - podsumowanie
Wirtualne laboratorium chemiczne
IV Kopernikanskie Sympozjum Studentów Nauk Przyrodniczych
Pokochaj swój projekt
Wybory uzupelniajace do Senatu UG
Wyniki konkursów Narodowego Centrum Nauki
Program stypendialny rzadu francuskiego
Seminarium - Beata Grobelna
Warsztaty kosmetyczne dla dzieci
Konkurs na projekty Badan Mlodych Naukowców
Nagrody JM Rektora za rok akademicki 2012/2013
Szkola Letnia "Wastewaters innovative systems for their reutilization and sanitation"
Nagroda za wybitne osiagniecia edukacyjne i naukowe
Stypendia naukowe dla doktorantów i mlodych doktorów
 
Program stypendialny rządu francuskiego
Programy te, przeznaczone dla polskich studentów, którzy kształcili się we Francji nie dłużej niż 12 miesięcy, mają na celu ożywienie wymiany naukowej pomiędzy Polską a Francją. Różne programy stypendialne są opisane na stronie http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmes-de-bourses/

Stypendium doktoranckie cotutelle pokrywa koszty trzech pobytów polskiego doktoranta we Francji, w ramach umowy cotutelle. Długość każdego pobytu wynosi maksymalnie 5 miesięcy w roku akademickim, do października do marca, w czasie trzech lat trwania stypendium. Ponieważ w Polsce na doktorat przeznacza się na ogół cztery lata, to wnioski o przyznanie stypendium cotutelle często składają kandydaci po pierwszym roku studiów doktoranckich.

  Stypendium obejmuje zwłaszcza:
 • Zwrot kosztów studiów (do wysokości 610 euro)
 • Ubezpieczenie społeczne stypendysty
 • Prawo do miejsca w hotelu uniwersyteckim
 • Comiesięczne świadczenie w wysokości 770 euro/miesiąc

 • Aczkolwiek wszystkie dyscypliny nauki są brane pod uwagę, to w roku 2014/2015 następujące dziedziny będą traktowane priorytetowo: energetyka (energetyka atomowa, oparta na kopalinach i odnawialne źródła energii), zrównoważony rozwój, agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe, nanotechnologie, fizyka atomowa, astronomia, nauki biologiczne i badania nad rakiem, biotechnologie, technologie IT. Kandydaci składają kompletną dokumentację. Wniosek można pobrać ze strony Instytutu francuskiego http://institutfrancais.pl/sciences-universites/presentation-des-programmes-de-bourses/bgf-doctorat-en-cotutelle/

  Skompletowane dokumenty proszę przesłać najpóźniej do 10 marca 2014 do ambasady, która zorganizuje w swojej siedzibie komisje stypendialne złożone z ekspertów z danych dziedzin. Komisje oceniać będą kandydatów, ich projekty i wnioski, w czasie rozmów kwalifikacyjnych. Decyzja o przyznaniu stypendium zostanie przekazana w maju. Opiekę nad stypendystą będzie sprawowała ambasada Francji wspólnie z operatorem stypendiów, Campus France.

  Programy stypendialne, o których mowa przyczyniają się do ożywienia kontaktów naukowych na wysokim poziomie pomiędzy Polską a Francją oraz są doskonałym sposobem na rozpoczęcie lub pobudzenie współpracy pomiędzy laboratoriami badawczymi działającymi w obu krajach.

  Życzymy Państwu owocnych kontaktów i współpracy, a w przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji.

  Odpowiedź na większość pytań można również znaleźć na stronach Instytutu francuskiego:
  http://institutfrancais.pl/sciences-universites/files/Pr%C3%A9sentation_BGF_FR_2014-152.pdf
  http://institutfrancais.pl/sciences-universites/foire-aux-questions/

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
16.01.2014 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału