do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Strona Główna

→ Aparatura

 
Aparatura

Aparatura Wydziału Chemii


Aparatura Katedry / ZakładuNazwa aparatu

Producent

Katedra / Zakład

Osoba odpowiedzialna
(operator)

Nr pokoju

Nr telefonu
osoby odpowiedzialnej

e-mail osoby odpowiedzialnej

1

Chromatograf HPLC Prostar (zestaw)

Varian

Katedra Chemii Organicznej

Mgr A. Śladewska

71

5308

Anka1081(at)wp.pl

2

Chromatograf HPLC LC-8A (zestaw)

SCHIMADZU

Mgr A. Pogorzelska

71

5308

netka_pogo(at)o2.pl

3

Chromatograf HPLC LC-20A (zestaw) (z detektorem ELSD)

SCHIMADZU

Dr P. Juszczyk

69

5346

paulina_juszczyk(at)wp.pl

4

Chromatograf HPLC ProStar

Varian

Dr E. Jankowska

208

5480


5

Chromatograf HPLC (pompa W600, detektor W486) – dary

Waters

Katedra Syntezy Organicznej

Dr D. Sobolewski

220/1

5316

darek(at)chem.univ.gda.pl


6

Chromatograf HPLC breeze (pompa W1525, detektor W2487, autosampler W717)

Waters

Dr D. Sobolewski

220/1

5316

7

Chromatograf HPLC (pompa W600, detektor 2487)

Waters

Dr D. Sobolewski

220/1

5316

8

Chromatograf UPLC

Shimadzu

Dr hab. A. Prahl

221/

350

5428

ap(at)chem.univ.gda.pl

9

Chromatograf UFLC wyposażony w detektor IT-TOF – do wspólnego użytku z KSO

Shimadzu

Dr hab. A. Prahl

69/

350

5428

ap(at)chem.univ.gda.pl

10

Chromatograf HPLC SYSTEM GOLD


Beckman

Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Dr J. Ruczyński

121

5432

jarecki(at)chem.univ.gda.pl


11

Chromatograf HPLC Knauer

Knauer

Dr J. Ruczyński

121

5432

12

Chromatograf HPLC KNAUER

Knauer

Dr J. Ruczyński

128

5432

13

Chromatograf HPLC noname

-

Zakład Chemii Supramolekularnej

Mgr P. Niedziałkowski

18

5348

pawel(at)chem.univ.gda.pl

14

Chromatograf HPLC

Waters

Katedra Chemii Fizycznej

Dr K. Krzymiński

23

5467

karolk(at)chem.univ.gda.pl

15

Chromatograf HPLC 1090 LC MS

Navigator

Hewlett Packard

ThermoQuest

FINNIGAN

Katedra Analizy Środowiska

Dr M. Paszkiewicz

47


5470

monikapasz(at)wp.pl


Dr M. Paszkiewicz

6

5470

16

Zestaw HPLC series 200

PerkinElmer

Dr inż. B. Szafranek

45

5458

bea(at)chem.univ.gda.pl

17

Zestaw preparatywnego HPLC
z detektorem LLSD ( LP-6A, C-R6A)

Shimadzu

Stołychwo

Dr M. Paszkiewicz

6

5470

monikapasz(at)wp.pl

18

Chromatograf HPLC series 200

PerkinElmer

19

Chromatograf HPLC (Agilent 1200) sprzężony ze spektrometrem mas (HCT Ultra)

BRUKER Daltonics(MS),

Agilent Technologies(HPLC)

Zespół Pracowni Fizyko-Chemicznych

Mgr K. Kornowska

29 p.300

5304

kingak(at)chem.univ.gda.pl

20

Chromatograf HPLC HP-1050

Hewlett-Packard

Katedra Chemii Analitycznej

Dr W. Nowicki

113

5375

waldek(at)chem.univ.gda.pl

21

Chromatograf HPLC GOLD


Katedra Chemii Bioogrganicznej

Dr A. Łęgowska

64A

5359

legowska(at)chem.univ.gda.pl

22

Chromatograf HPLC


Dr A. Lesner

34

5419

adas(at)chem.univ.gda.pl

23

Chromatograf HPLC Waters

Waters

Katedra Chemii Organicznej

Dr E. Wieczerzak

208

5482

ewa(at)chem.univ.gda.pl

24

Chromatograf HPLC Knauer

Knauer

Dr A. Szymańska

208

5481

aneta(at)chem.univ.gda.pl

25

Chromatograf HPLC Knauer

Knauer

Prof. F. Kasprzykowski

320

5346

fk(at)chem.univ.gda.pl

26

Zestaw LC-MS LCQ DECA

ThermoQuest

FINNIGAN

Katedra Analizy Środowiska

Mgr inż. A. Białk

47

5449

abialk(at)chem.univ.gda.pl

27

Chromatograf HPLC GOLD SYSTEM

Beckmann

Katedra Syntezy Organicznej

Dr I. Derdowska

137

5418

iza(at)chem.univ.gda.pl

28

Zestaw LC-MS-IT-TOF LC-20A + MS (zestaw)

SCHIMADZU

Katedra Chemii Organicznej

Prof. F. Kasprzykowski

69

5346

fk(at)chem.univ.gda.pl

29

Liofilizator Modulyo

Edwards

Katedra Analizy Środowiska

Dr J. Kumirska

32

5470

kumirska(at)chem.univ.gda.pl

30

Chromatograf Knauer

Knauer

Zakład Fizykochemii Środowiska

Prof. dr hab.
W. Wiczk


5353

ww(at)chem.univ.gda.pl

31

Chromatograf gazowy VEGA

Carlo Erba

Zakład Chemii Cukrów

Dr A. Nowacki

23

5461

anowacki(at)chem.univ.gda.pl

32

Chromatograf gazowy 5890

Hewlett Packard

Katedra Analizy Środowiska

Dr M. Gołębiowski

33

5398

goleb(at)chem.univ.gda.pl


33

Chromatograf gazowy GC MS 5890 series II, SSQ710

Finnigan MAT

Hewlett Packard

Dr M. Gołębiowski

43


5398

34

Chromatograf gazowy 5890

Hewlett Packard

Dr M. Gołębiowski

43

5398

35

Chromatograf gazowy GC 8000 Top

CE instruments

Dr M. Czerwicka

41

5398

margo(at)chem.univ.gda.pl


36

Chromatograf gazowy GC 8000

FISONS instruments

Dr M. Czerwicka

41

5398

Mgr Ł. Haliński

41

5449

lukaszh(at)chem.univ.gda.pl

37

Chromatograf gazowy Clarus 500

PerkinElmer

Dr M. Gołębiowski

12

5398

goleb(at)chem.univ.gda.pl

38

Chromatograf gazowy 5890 series II

Hewlett Packard

Mgr Ł. Haliński

46A

5449

lukaszh(at)chem.univ.gda.pl


39

Chromatograf gazowy TRACE series 2000

ThermoQuest

CE Instruments

Mgr Ł. Haliński

46A

5449

40

Chromatograf gazowy TRACE series 2000

ThermoQuest

CE Instruments

Dr M. Gołębiowski

46A

5398

goleb(at)chem.univ.gda.pl

41

Chromatograf gazowy 5890

Hewlett Packard

Inż. E. Synak

12

5351

ela(at)chem.univ.gda.pl

42

Wysokorozdzielczy Spektrometr
GC MS

VG AutoSpec

Mgr A. Markowska

6

5449

ola_m(at)chem.univ.gda.pl

43

Chromatograf jonowy z detekcją konduktometryczną 732 IC

Shimidazu

Metrohm

44

Liofilizator Edwards Supermodulyo 12K


Edwards

Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Dr J. Ruczyński

152

5432

jarecki(at)chem.univ.gda.pl

45

Liofilizator Lyovac GT-2


Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii

Dr Bielawski

Dr Danisiewicz

32 BOŚ

5345

leszek29(at)chem.univ.gda.pl

dd(at)chem.univ.gda.pl

46

Liofilizator ALPHA 1-4


Christ

Katedra Syntezy Organicznej

Dr D. Sobolewski

220/1

5316

darek(at)chem.univ.gda.pl


47

Liofilizator ALPHA 2-4


Christ

Dr D. Sobolewski

220/1

5316

48

Liofilizator LYOVAC GT2

Leybold

Katedra Chemii Organicznej

Prof. F. Kasprzykowski

72

5346

fk(at)chem.univ.gda.pl


49

Liofilizator Labconco

Labconco

Prof. F. Kasprzykowski

72

5346

50

Spektrofotometr DU650

Beckamn

Katedra Analizy Środowiska

Dr J. Kumirska

46

5470

kumirska(at)chem.univ.gda.pl

51

Spektrofotometr Lambda 650


Perkin Elmer

Zakład Chemii Supramolekularnej

Dr D. Zarzeczańska

31

5323

dorotazarzeczanska(at)wp.pl

52

Spektrofotometr absorpcji atomowej


Pay-Unicam

Katedra Chemii Analitycznej

Dr W. Nowicki

33

5375

waldek(at)chem.univ.gda.pl

53

Spektrofotometr K-250

Knauer

Katedra Chemii Organicznej

Mgr A. Pogorzelska

66

5346

netka_pogo(at)o2.pl

54

Spektrofotometr ODYSSEY DR/2500Zakład Inżynierii Środowiska

Dr E. Siedlecka

12 (BOŚ)

5437

ewas(at)chem.univ.gda.pl

55

Spektrometr Analyst 400Zakład Inżynierii Środowiska

Dr A. Bielicka

2 (BOŚ)

5307

albi(at)chem.univ.gda.pl

56

Spektrometr Lambda 40 UV/VIS


Perkin Elmer

Zakład Fiykochemii Organicznej

Prof. Dr hab. W. Wiczk


244


5353


ww(at)chem.univ.gda.pl


57

Spektrofluorymetr LS-50B


Perkin Elmer

58

Spektrometr RXI

Perkin Elmer

Zakład Modelowania Molekularnego

Prof. Dr hab. J. Ciarkowski

401

5330

jurek(at)chem.univ.gda.pl

59

Spektrometr UV/Vis Lambda 18

Perkin Elmer

Zespół Pracowni Fizyko-Chemicznych

Dr E. Hebanowska,

Mgr G. Nowak-Wiczk

129 GG

5362

estera(at)chem.univ.gda.pl,

gnw(at)chem.univ.gda.pl


60

Spektrometr Ramana FRA106

BRUKER

Dr D. Augustin-Nowacka, Mgr M. Sujecka

142 GG

5303

danowa(at)chem.univ.gda.pl,


61

Spektrometr podczerwieni (FT-IR/MIR/FIR IFS66 wraz z akcesoriami:
  1. Przystawka ATR w układzie kuwety przepływowej (kryształ Anse i Ge)
  2. Przystawka proszkowa DRIFT

Bruker,Specac

Harrick

Mgr K. Brzozowski

42

p.300

5408

gobos(at)chem.univ.gda.pl

Mgr L. Łobocki

40 BOŚ

5455

lobocki(at)chem.univ.gda.pl

62

Spektrometr dichroizmu kołowego CD J-815

JASCO

Mgr M. Sujecka

103 GG

5329

krystyna(at)chem.univ.gda.pl

63

Spektrometr NMR Merkury VX 400MHz

Varian Inc.

64

Spektrometr mas MALDI-TOF MS

BRUKER Daltonics

65

Spektrometr absorpcji atomowej

AAS 30

Carl ZEISS Jena

66

Spektrometr Stopped – Flow2


Applied Photophysics

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Dr D. Jacewicz

206

5340 lub 5460


dagmara(at)chem.univ.gda.pl

67

Spektrofluorymetr Fluoroscencyjny

Varian

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Dr D. Jacewicz

348

5427 lub 5460


dagmara(at)chem.univ.gda.pl

68

Spektrometr Optima 2000

Perkin Elmer

Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii

Dr Bielawski

32 BOŚ


5345


leszek29(at)chem.univ.gda.pl

69

Atomowy spektrometr fluoroscencyjny

PS Analytical

Dr Bielawski

Dr Danisiewicz

leszek29(at)chem.univ.gda.pl

dd(at)chem.univ.gda.pl

70

Spektrometr Lambda


Perkin-Elmer

Katedra Chemii Analitycznej

Dr W. Nowicki

29

5375

waldek(at)chem.univ.gda.pl

71

Spektrometr VIS HELIOS EPSILON


Thermo Scientific

Katedra Chemii Analitycznej

Dr W. Nowicki

29

5375

waldek(at)chem.univ.gda.pl

72

Spektrometr ALPHA z wyp.


Canberra-Packard

Dr Strumińska-Parulska

30 BOŚ

5416

strumyk(at)chem.univ.gda.pl

73

Spektrometr mas TRIO-3

VG

Katedra Analizy Środowiska

Dr M. Gołębiowski

43

5398

goleb(at)chem.univ.gda.pl

74

Spektrometr IR Spectrum RXI, FTIR System

Perkin Elmer

Zakład Technologii Chemicznej

Dr

19

5440

(at)chem.univ.gda.pl

75

Spektrofluorymetr LS50B

Perkin Elmer

Zakład Technologii Chemicznej

Dr

19

5440

(at)chem.univ.gda.pl

76

Spektrofotometr UV/Vis Lambda 35

Perkin Elmer

77

Spektrometr Lambda 40 UV/VIS


Perkin Elmer

Katedra Chemii Fizycznej

Dr K. Krzymiński

020

5467

karolk(at)chem.univ.gda.pl

78

Spektrometr RX IR

PerkinElmer

79

Spektrofluorymetr CARY

VARIAN

Katedra Chemii Fizycznej

Dr K. Krzymiński

020

5467

karolk(at)chem.univ.gda.pl

80

System elektroforezy kapilarnej z detektorem UV,DAD i LIF ProteomeLab PA800

Beckman Coulter

Zespół Pracowni Fizyko-Chemicznych

Mgr K. Kornowska

29 p.300

5304

kinga(at)chem.univ.gda.pl

81

System elektroforezy kapilarnej P/ACE 2100


Beckman

Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Dr hab. P. Mucha


121


5391


fly(at)chem.univ.gda.pl


82

Zestaw do elektroforezy MDQ

Beckman

83

Elektroforeza kapilarna P/ACE MDQ

Beckmann

Katedra Syntezy Organicznej

Dr hab. A. Prahl

221/

350

5428

ap(at)chem.univ.gda.pl

84

Zestaw do elektroforezy żelowej (wertykalny)

Invitrogen

Katedra Chemii Organicznej

Dr A. Szymańska

212

5481

aneta(at)chem.univ.gda.pl

85

Zestaw do elektroforezy żelowej (horyzontalny)

Kucharczyk

86

Zestaw do elektroforezy żelowej (wertykalny)

BioRad

87

Zestaw do elektroforezy żelowej (wertykalny)

Invitrogen

88

Kalorymetr


Zakład Inżynierii Środowiska

Dr A. Bielicka

3 (BOŚ)

5307

albi(at)chem.univ.gda.pl

89

Skaningowy kalorymetr różnicowy DSC 204

NETZSCH

Zespół Pracowni Fizyko-Chemicznych

Dr E. Hebanowska,

Mgr G. Nowak-Wiczk

129 GG

5362

estera(at)chem.univ.gda.pl,

gnw(at)chem.univ.gda.pl


90

Izotermiczny kalorymetr miareczkujący AutoITC


MicroCal-LLC

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Dr D. Wyrzykowski

207

5394


daro(at)chem.univ.gda.pl

Dr J. Makowska

347

5426 lub 5373


royek(at)sun1.chem.univ.gda.pl

91

Skaningowy kalorymetr różnicowy VP-DSC


MicroCal-LLC

92

Syntezator peptydów SP-650


Labortec AG

Zakład Chemii Związków Biologicznie Czynnych

Dr J. Ruczyński

121

5432

jarecki(at)chem.univ.gda.pl

93

Syntezator peptydowy Symphony

Protein Technologies

Katedra Syntezy Organicznej

Dr hab. A. Prahl

138/

350

5428

ap(at)chem.univ.gda.pl

94

Syntezator peptydów 9050 PLUS

MILLPORE

Katedra Chemii Organicznej

Mgr R. Rostankowski

68

5346


95

Syntezator peptydów 9050 PLUS

MILLPORE

Dr E. Jankowska

208

5480

elaj(at)chem.univ.gda.pl

96

Mikroskop biologiczny z kamerą


Zakład Inżynierii Środowiska

Dr P. Glamowski

12 (BOŚ)

5437

piotras(at)chem.univ.gda.pl

97

Mikroskop fluoroscencyjny

Zeiss

Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii

Dr Bielawski

Dr Danisiewicz

33 BOŚ

5345

leszek29(at)chem.univ.gda.pl

dd(at)chem.univ.gda.pl

98

Zestaw do Izotachoforezy

MERCK

Katedra Analizy Środowiska

Mgr A. Markowska

6

5449

ola_m(at)chem.univ.gda.pl

99

Polarymetr model 343


Perkin Elmer

Zakład Chemii Cukrów

Dr B. Dmochowska

116

5315

bdmochow(at)chem.univ.gda.pl

100

Analizator termiczny TG

(Instalacja: koniec września 2008)

NETZSCH

Zespół Pracowni Fizyko-Chemicznych

Dr E. Hebanowska,

Mgr G. Nowak-Wiczk

12

p. 300

5362

estera(at)chem.univ.gda.pl,

gnw(at)chem.univ.gda.pl


101

Termowaga TG209 z interfejsem do IFS 66

NETZSCH

Dr E. Hebanowska,

Mgr G. Nowak-Wiczk

129 GG

5362

estera(at)chem.univ.gda.pl,

gnw(at)chem.univ.gda.pl


102

Analiza elementarna CHNS

EA 1108

Carlo Erba

Dr D. Augustin-Nowacka


142 GG

5303

danowa(at)chem.univ.gda.pl

103

Deriwatodraf

Made in Hungary

Mgr M. Sujecka

103 GG

5329

krystyna(at)chem.univ.gda.pl

104

Inkubator mikrobiologiczny

Binder

Katedra Chemii Organicznej

dr A. Szymańska

208

5481

aneta(at)chem.univ.gda.pl

105

Wirówka Beckman

Beckman

dr E. Wieczerzak

208

5482

ewa(at)chem.univ.gda.pl

106

Wirówka laboratoryjna typ tabletop

MPW Product

dr A. Szamańska

212


5481


aneta(at)chem.univ.gda.pl

107

Wytrząsarka orbitalna

Labart

dr A. Szymańska

108

Przyrząd elektroanalityczny Autolab


Autolab

Zakład Chemii Supramolekularnej

Mgr J. Czupryniak

18

5441

ndw678(at)gmail.com

109

Zestaw do mikro-miareczkowań potencjometrycznych


Zakład Chemii Supramolekularnej

Dr D. Zarzeczańska

31

5323

dorotazarzeczanska(at)wp.pl

110

Mikrofalowy system do mineralizacji próbek

CEM

Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii

Dr Bielawski

Dr Danisiewicz

32 BOŚ

5345

leszek29(at)chem.univ.gda.pl

dd(at)chem.univ.gda.pl

111

Analizator rtęci

NIC

Dr Bielawski

Dr Danisiewicz

109

5345

leszek29(at)chem.univ.gda.pl

dd(at)chem.univ.gda.pl

112

Wiskozymetr VT550

Haake

Zakład Technologii Chemicznej

Dr

19

5440

(at)chem.univ.gda.pl

113

Analizator sitowy AS200 basic

Retsch

114

Młyn kulowy Pulverisette 6

Fritsch

115

Spin-coater KW-4A

Chemat Technology

116

Dip-coater KSVDC

KSV Instruments

117

Ultrawirówka MPW-250

MPW Med. Instrumets

118

Laser azotowy

Spectra Physics

119

Zestaw do badań chromat.ECONOKatedra Chemii Bioorganicznej

Dr A. Lesner

34

5336

adas(at)chem.univ.gda.pl

120

Dyfraktometr rentgenowski KM-4


Oxford Diffraction

Katedra Chemii Fizycznej

Dr A. Sikorski

017

5425

art(at)chem.univ.gda.pl

121

Dyfraktometr rentgenowski


Oxford Diffraction

018

122

Fluoroskan z wyposażeniem

Ascent FL

Katedra Chemii Fizycznej

Dr K. Krzymiński

23

5467

karolk(at)chem.univ.gda.pl

123

Detektor Fluorescencyjny M474

Waters

124

Detektor dwufalowy UV-VIS

Waters

Katedra Chemii Fizycznej

Dr K. Krzymiński

23

5467

karolk(at)chem.univ.gda.pl

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
04.12.2012 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału