do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Inf. i Ogłoszenia

Administracja
kierownik
dr hab., prof. UG
Adam Prahl
adam.prahl@ug.edu.pl
 
administracja
Dziekanat Główny
ul. Wita Stwosza 63
80-308 Gdańsk
pok. C 110
Pn 1200-1600;
Wt 1030-1400;
Sr - nieczynne
Czw-Pt 1030-1400
tel.:(58) 523-50-11
ilona.rostalska@ug.edu.pl

 
dla kandydatów
→ Rekrutacja
→ Podanie o przyjęcie
→ Life Sciences and Mathematics Interdisciplinary Doctoral Studies

Dla doktorantów
→ Plan zajęć (19.02.2014, 12:45)
→ Oferta wykładów 2013/2014
→ Opis przedmiotów
→ Karta okresowych osiągnięć
→ Przewód doktorski
→ Samorząd doktorantów
→ Rada Doktorantów UG
→ Sesje sprawozdawcze

regulaminy
→ Regulamin SD
→ Program SD na Wydziale Chemii
→ Program SD dla doktorantów rozpoczynających studia III stopnia w 2012r
→ Program SD do indeksu
→ Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich
→ Regulamin wyróżniania doktoratów
→ Regulamin przyznawania pomocy materialnej

stypendia
→ Informacje o stypendiach
→ Wydziałowa komisja stypendialna
→ Kryteria przyznawania styp. nauk.
→ Kryteria przyznawania styp. doktoranckiego
→ Wniosek o styp. doktoranckie
→ Wniosek o styp. naukowe
→ Wniosek o styp. socjalne
→ Dofinansowanie z Rady Doktorantów UG

linki
→ UG studia doktoranckie
→ FNP
→ Innodoktorant
→ Krajowy Punkt Kontaktowy
→ MNiSW
→ System OSF
→ FRUG
→ Znowelizowana Ustawa o Szkolnictwie Wyższym

 
Informacje i ogłoszenia

Dodano: 9.12.2013r.
"InnoDoktorant - stypendia dla doktorantów, VI edycja, nabór wniosków:
Początek naboru wniosków: 3 grudnia 2013 roku, godz.: 745,
Zakończenie naboru wniosków: 20 grudnia 2013 roku, godz.: 1545.
Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać, w wyżej wymienionym terminie, w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk (liczy się data stempla wpływu dokumentów do Kancelarii Ogólnej UMWP). Więcej informacji

Dodano: 20.11.2013r.
Lista doktorantów, którzy otrzymali stypendia doktoranckie na Wydziale Chemii UG w roku akademickim 2013/14.

Dodano: 20.11.2013r.
Lista doktorantów, którzy otrzymali stypendia naukowe, socjalne, zapomogi oraz stypendia specjalne na Wydziale Chemii UG w roku akademickim 2013/14.

Dodano: 6.11.2013r.
Lista doktorantów, którzy uzyskali pozytywnq opinię wniosków o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim 2013/2O14 na wydziale Chemii i Biotechnologii.

Dodano: 1.10.2013r.
Lista osób przyjętych na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii w roku akademickim 2013/2014 w wyniku dodatkowe rekrutacji.

Dodano: 17.09.2013r.
W dniach od 04.10.2013 do 28.10.2013 odbędzie się cykl zajęć dla słuchaczy Studium Doktoranckiego zatytułowany "Fotonika molekularna", który poprowadzi prof. Aleksander Roszal z Narodowego Uniwersytetu w Charkowie, profesor wizytujący w Katedrze Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UG kierowanej przez prof. Jerzego Błażejowskiego, więcej...

Dodano: 13.09.2013r.
Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 20013/14 (wypełnione elektronicznie) proszę składać do dnia 18 października 2013 roku w Dziekanacie Głównym ( p. C110 ) u Pani Ilony Rostalskiej.
Do pobrania:

Dodano: 29.08.2013r.
Lista osób przyjętych na I rok, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Rekrutacyjnej odnośnie przyznania stypendium doktoranckiego na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii w roku akademickim 2013/2014.

Dodano: 29.08.2013r.
Lista osób przyjętych na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii w roku akademickim 2013/2014.

Dodano: 26.08.2013r.
Termin składania sprawozdań z działalności naukowej w roku akademickim 2012/2013 upływa z dniem 30 września 2013 roku. Aby zapewnić płynność wypłat stypendiów termin składania wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2013/2014 ustalony został na 20 września 2013 roku. Ponieważ warunkiem przyznania stypendium jest rozliczenie poprzedniego roku akademickiego osoby, które zamierzają ubiegać się o to proszone są o złożenie indeksów i kart osiągnięć wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium. Sprawozdania, indeksy, karty osiągnięć i wnioski proszę składać w Dziekanacie Głównym Wydziału Chemii u Pani Ilony Rostalskiej.

Dodano: 08.08.2013r.
Termin zapisów na zajęcia dla słuchaczy Studium Doktoranckiego realizowane na Wydziale Chemii w semestrze zimowym w roku akademickim 2013/14 mija 15 września natomiast w semestrze letnim z ostatnim dniem grudnia (31.12.2012). Lista oferowanych wykładów w obu semestrach dostępna jest tutaj.

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
Kierownik Stacjonarnych Studiów Doktoranckich
Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii

Dodano: 10.07.2013r.
Do dnia 31.08.2013 roku można składać wnioski o przedłużenie studiów doktoranckich. Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Kierownika Studiów Doktoranckich;
 2. Uzasadnienie składanego wniosku;
 3. Opinia promotora.

Dodano: 14.12.2012r.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach pt. "Podstawy biologii i patalogii komórki eukariotycznej" ((15W+15A), 2ECTS, prowadzący dr Agnieszka Stachula-Żylicz) w semestrze letnim proszone są o zgłoszenie tego w dziekanacie do wtorku 18.12.2012. Zajęcia będą odbywały się w ramach programu Studium Doktoranckiego i jednocześnie jako fakultet dla studentów I stopnia.

Jednocześnie informuję, że termin zapisów na zajęcia w semestrze letnim dla słuchaczy Studium Doktoranckiego mija z ostatnim dniem grudnia (31.12.2012). Lista oferowanych wykładów dostępna jest tutaj.

dr hab. Adam Prahl, prof. UG
Prodziekan ds. Kształcenia i Rozwoju Kadry Naukowej

Dodano: 23.11.2012r.
Uwaga Doktoranci! W dziekanacie (pok.125) można odbierać decyzje w sprawie stypendium socjalnego, stypendium dla najlepszych doktorantów i zapomóg.

Dodano: 14.11.2012r.
W dniach od 26.11.2012 do 21.12.2012 odbędzie się cykl zajęć dla słuchaczy Studium Doktoranckiego zatytułowany "Fotonika molekularna", który poprowadzi prof. Aleksander Roszal z Narodowego Uniwersytetu w Charkowie, więcej...

Dodano: 12.11.2012r.
Lista doktorantów, które otrzymały stypendia socjalne, stypendia dla najlepszych doktorantów oraz zapomogi dla doktorantów.

Dodano: 31.10.2012r.
Lista rankingowa doktorantów, którzy złożyli wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w roku akademickim2012/2013.

Dodano: 16.10.2012r.
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przyznania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych dla doktorantów pierwszego roku informujemy, że opinia Państwa wniosków będzie opierała się o punktację uzyskaną w trakcie postępowania rekrutacyjnego. Wnioski proszę składać na formularzach zamieszczonych uprzednio na stronach internetowych Wydziału, lub na uproszczonych formularzach zamieszczonych poniżej. Równocześnie informujemy, iż w przypadku doktorantów wyższych lat pozytywna opinia złożonych wniosków uwarunkowana będzie terminową realizacją programu studiów doktoranckich.

Dodano: 15.10.2012r.
Składka za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 40 zł rocznie i jest dobrowolna. Osobom, które otrzymują stypendium doktoranckie po wypełnieniu oświadczenia i przesłaniu go do Działu Finansowego składka będzie potrącona ze stypendium. Pozostałe osoby, które chcą być ubezpieczone proszone są o kontakt z Panią Elżbietą Lengowską z Działu Finansowego. Druk oświadczenia do pobrania stąd.

Dodano: 12.10.2012r.
Lista osób przyjętych na studia doktoranckie przy Wydziale Chemii - dodatkowa rekrutacja.

Dodano: 11.10.2012r.
Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego (wypełnione elektronicznie) proszę składać na nowych formularzach do dnia 20 października 2012 roku w Dziekanacie p. 125 u Pani Joanny Twardowskiej.

Do pobrania:

 1. Wniosek
 2. Kryteria, według których punktowane są osiągnięcia doktoranta
 3. Wykaz czasopism listy ministerialnej - część A

Dodano: 08.10.2012r.
Wnioski o przyznanie nagrody Rektora UG dla doktorantów można składać do 12 października 2012 roku w dziekanacie głównym (p. 125) do godziny 14:30. Regulamin przyznawania nagród dostępny jest tutaj.

Dodano: 02.10.2012r.
W dniach 3-9 października 2012 roku odbędzie się dodatkowa rekrutacja na studia doktoranckie. Listy osób przyjętych na SD w trakcie rekrutacji dodatkowej zostanie ogłoszona dnia 10 października 2012 roku.

Dodano: 27.09.2012r.
Wnioski o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego proszę składać na nowych formularzach w dniach 11-20 października w Dziekanacie p. 125 u pani Joanny Twardowskiej. Nowe wnioski wraz z punktacją zostaną umieszczone na stronie 11 września.

Dodano: 18.09.2012r.
W związku z ustawą z dnia 5 października 2011 w sprawie studiów doktoranckich oraz stypendiów doktoranckich proszę o złożenie wniosku o stypendium doktoranckie na nowym formularzu. Osoby które już złożyły wniosek proszę o uzupełnienie wniosku o opinię promotora/opiekuna pracy doktorskiej.  Integralną częścią podania o stypendium doktoranckie jest sprawozdanie roczne składane do kierownika Studiów Doktoranckich. Proszę złożyć wyżej wymienione dokumenty do dnia 21 września 2012r. w Dziekanacie pokój 125. Nowy wniosek do pobrania tutaj.

Dodano: 18.09.2012r.
W dniach 15-26 października 2012 roku odbędzie się 30-godzinny blok wykładowy zatytułowany "The immune system in health and disease" włączony w ofertę programu Studiów Doktoranckich, więcej...

Dodano: 16.09.2012r.
Termin składania sprawozdań z działalności naukowej w roku akademickim 2011/2012 upływa z dniem 30 września 2012 roku. Sprawozdania proszę składać w dziekanacie pok. nr 125.

Dodano: 04.09.2012r.

 • Doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów i mogą otrzymywać stypendium doktoranckie proszeni są o złożenie oświadczeń podatkowych do dnia 21 września 201 2 roku w pok. nr 125.
 • Wnioski o stypendium naukowe i socjalne można składać do 19 października 2012 roku w pok. nr 125.
 • Ostateczny termin zapisów na wykłady upływa z dniem 21 września 2012 roku. Oferta wykładów znajduje się tutaj.
 • Wnioski o stypendium doktoranckie należy złożyć do dnia 21 września 2012 roku w pok. 125.
 • Termin składania indeksów i kart osiągnięć został wyznaczony na dzień 21 września 2012. Karty osiągnięć oraz indeksy proszę składać we własnych dziekanatach.

Dodano: 29.08.2012r.
Lista osób przyjętych na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii.

Dodano: 04.07.2012r.
W roku akademickim 2012/2013 doktoranci mogą składać wnioski o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2012/2013, więcej...

Dodano: 28.06.2012r.
Lista Rankingowa doktorantów Wydziału Chemii, uczestników Studium Doktoranckiego Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii UG, zakwalifikowanych przez Wydziałową Komisję Stypendialną ds. stypendiów doktoranckich do wypłaty stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Dodano: 15.06.2012r.
Oferta wykładów dla doktorantów w roku akademickim 2012/2013.

Dodano: 26.04.2012r.
Wykłady dla doktorantów na Politechnice Gdańskiej, więcej...

Dodano: 03.01.2012r.
Z dniem 15 stycznia 2012 roku mija termin zapisów na wykłady w semestrze letnim. Lista wykładów dostępna jest tutaj.

Dodano: 07.12.2011r.
W związku z wprowadzeniem nowego regulaminu, doktoranci V roku mają możliwość składania wniosków o stypendium naukowe. Termin składania wniosków mija 9 grudnia 2011 roku o godz 14:30. Formularz można pobrać stąd.

Dodano: 21.10.2011r.

 • Składka za ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków wynosi 40 zł rocznie i jest dobrowolna. Osobom, które otrzymują stypendium doktoranckie po wypełnieniu oświadczenia i przesłaniu go do Działu Finansowego składka będzie potrącona ze stypendium. Pozostałe osoby, które chcą być ubezpieczone proszone są o kontakt z Panią Elżbietą Lengowską z Działu Finansowego. Druk oświadczenia do pobrania stąd.

Dodano: 11.10.2011r.

 • Zajęcia na Wydziale Biotechnologii: wykład prof. Stanisława Ołdzieja będzie odbywał się we wtorek w godz. 13 - 16. Pierwszy wykład: 18 października 2011 roku.
 • Zajęcia dr Żaczek - Biologia komórki nowotworowej - pierwszy wykład w czwartek 13 października 2011 rokuw godz. 8.15 - 9.45.

Dodano: 30.08.2011r.
 • Doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów i mogą otrzymywać stypendium doktoranckie proszeni są o złożenie oświadczeń podatkowych do dnia 20 września 2011 roku w pok. nr 125.
 • Wnioski o stypendium naukowe i socjalne można składać do 14 października 2011 roku w pok. nr 125.
 • Ostateczny termin zapisów na wykłady upływa z dniem 20 września 2011 roku.
 • Wnioski o stypendium doktoranckie należy złożyć do dnia 20 września 2011 roku w pok. 125.

Dodano: 30.08.2011r.
Termin składania indeksów i kart osiągnięć został wyznaczony na dzień 15 września 2011. Karty osiągnięć oraz indeksy proszę składać we własnych dziekanatach.

Dodano: 30.08.2011r.
Lista osób przyjętych na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii.

Dodano: 14.07.2011r.
Dziekanat Wydziału Chemii oraz Dziekanat Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG-GUMed w dniach 18.07-19.08.2011 przyjmują zgłoszenia na dwa rodzaje studiów doktoranckich, więcej...

Dodano: 30.03.2011r.
Dnia 8 kwietnia 2011 roku (piątek) o godzinie 1000 w auli C-9 w centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym UG w Sopocie, odbędzie się wykład Prezydenta Lecha Wałęsy pt. "Polska wobec wyzwań globelizacji", więcej...

Dodano: 02.03.2011r.
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie poszukuje osób na staż podoktorski oraz na doktorat mających uczestniczyć w projekcie "Gene expression profiling of renal cancer stem cells in microenvironmental model of Carcinogenesis". Termin składania wniosków miją 28 marca 2011 roku. Szczegółowe informacje do pobrania tutaj.

Dodano: 14.02.2011r.
Wykłady na Wydziale Chemii odbywają się zgodnie z planem zamieszczonym w zakładce, wykład dr hab. Rajmunda Każmierkiewicza, prof. UG Teoretyczne modelowanie układów o znaczeniu biologicznym odbywa się  we wtorek, 1300-1430, sala prof. Karola Taylora na Wydziale Biotechnologii, a wykład dr Adama Iwanickiego Oddziaływanie patogenów z układem odporności wrodzonej rozpocznie się w kwietniu (termin będzie podany w marcu).

Dodano: 11.02.2011r.
Rozpoczęły się zapisy na kurs "Fotonika" prof. Aleksandra Roshala z Uniwerystetu w Charkowie, więcej...

Dodano: 02.02.2011r.
W dniu 8 lutego 2011 roku odbędzie się XI Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego, więcej...

Dodano: 15.12.2010r.
Uniwersytet Gdański rozpoczął realizację projektu: "Kształcimy najlepszych - kompleksowy program rozwoju doktorantów, młodych doktorów i akademickiej kadry dydaktycznej Uniwersytetu Gdańskiego", więcej...

Dodano: 24.11.2010r.
Doktoranci z Biotechnologii mogą odbierać decyzje dotyczące stypendiów w dziekanacie MWB od wtorku 30 listopada 2010 roku.

Dodano: 19.11.2010r.
Nagrody Rektora UG dla doktorantów, więcej...

Dodano: 11.11.2010r.
Oferta wykładów w semestrze letnim 2010/2011, więcej...

Dodano: 02.11.2010r.
Regulamin przyznawania nagród Rektora Doktorantom Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodano: 20.10.2010r.
CI TASK organizuje cykl szkoleń i użytkowania zasobów PL-Grid. Pierwsze szkolenie odbędzie się 8 listopada 2010 roku. Szkolenia są nieodpłatne. Więcej szczegółów tutaj.

Dodano: 11.10.2010r.
Wybory do Samorządu Doktorantów i Wydziałowej Komisji Stypendialnej Wydziału Chemii odbędą się dnia 18 października 2010 roku (poniedziałek o godz. 12:00 w sali Rady Wydziału Chemii UG.

Dodano: 08.10.2010r.
Inauguracja roku akad. 20011/11 dla Studiów Doktoranckich, więcej...

28.09.2010r.
Lista osób przyjętych na Studia Doktoranckie w roku akademickim 2010/2011.

10.09.2010r.

 • Doktoranci, którzy zostali przyjęci na I rok studiów i mogą otrzymywać stypendium doktoranckie proszeni są o złożenie oświadczeń podatkowych do dn 24 września 2010r.  w pok. nr 125.
 • Wnioski o stypendium naukowe i  socjalne można składać do 15 października 2010r. w pok. nr 125.
 • Ostateczny termin zapisów na wykłady upływa z dniem 24 września 2010r.
 • Wnioski o stypendium doktoranckie należy złożyć do dn. 24 września 2010r. w pok. 125

07.09.2010r.
LISTA PRZYJĘTYCH na studia doktoranckie na Wydziale Chemii UG w roku akademickim 2010/2011.

25.08.2010r.
Termin składania indeksów i kart osiągnięć został wyznaczony na dzien 15 września 2010. Karty osiągnieć oraz indeksy proszę składać we własnych dziekanatach.

Dodano: 14.06.2010r.
Dostępna jest już oferta wykładów dla doktorantów na semestr zimowy 2010/2011. Termin zapisów upływa 25 czerwca 2010 roku, więcej...

Dodano: 20.04.2010r.
Wykład Pani dr Sylwii Rodziewicz-Motowidło pt."Molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych" rozpocznie się 5 maja 2010 roku w godz. 13.00-15.00 w sali 330 w budynku głównym Wydziału Chemii.

Dodano: 29.03.2010r.
Dnia 12 kwietnia 2010 roku w sali 231 rozpocznie się wykład prof. Aleksandra Roshala pt. "Fotonika". Godzina, o której rozpocznie się wykład zostanie podana w terminie poźniejszym, a szczegółowy harmonogram zostanie ustalony na pierwszych zajęciach.

Dodano: 08.02.2010r.
Uaktualniona lista wykładów dla doktorantów w semestrze letnim 2009/2010, więcej...

Dodano: 04.02.2010r.
W dniu 11 lutego 2010 roku odbędzie się X Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego, więcej...

Dodano: 14.12.2009r.
Lista wykładów dla doktorantów, które odbędą się w semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010, więcej...

Dodano: 04.12.2009r.
Stypendia socjalne na wyżywienie, mieszkaniowe i za wyniki w nauce zostały przyznane. W poniedziałek, 7 grudnia 2009 roku, po godz. 11.00 będzie można odbierać decyzje w sprawie przyznania stypendium w dziekanacie (pok.125). Do osób, które nie mogą odebrać decyzji osobiście, decyzje zostaną wysłane pocztą.

Dodano: 16.11.2009r.
Oferta wykładów na Studiach Doktoranckich w semestrze letnim w roku akademickim 2009/2010, więcej...

Dodano: 26.10.2009r.
INNODOKTORANT - stypendia dla doktorantów, II edycja, więcej...

Dodano: 02.10.2009r.
W dniu 14 października 2009 roku (środa) odbędzie się spotkanie z kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz inauguracja roku akad. dla SD, więcej...

29.09.2009r.
Wnioski o stypendium socjalne i naukowe można składać do 10 października, więcej...

22.09.2009r.
Dostępny jest już plan zajęć dla Studium Doktoranckiego na semestr zimowy roku akad. 2009/2010, więcej...

14.09.2009r.
Została opublikowana lista osób przyjętych na pierwszy rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii w roku akademickim 2009/2010, więcej...

10.09.2009r.
Termin składania indeksów i kart osiągnięć został wyznaczony na dzien 15 września 2009. Karty osiągnieć oraz indeksy proszę składać we własnych dziekanatach.

06.07.2009r.
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza rekrutację na I rok Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2009/2010, więcej...

20.05.2009r.
Dostępna jest oferta wykładów na Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2009/2010, więcej...

31.01.2008r.
W dniu 12 lutego 2009 roku odbędzie się IX Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego. Streszczenia prezentowanych posterów/wystąpień oraz program Sesji dostępne są TUTAJ

20.11.2008r.
Uchwalone zostały Zasady Funkcjonowania Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w roku akademickim 2008/2009, więcej...

28.10.2008r.
Dostepna jest ostateczna lista uczestników zapisanych na wykład dr Richarda Palavinskasa oraz terminy i miejsca spotkań w pracowniach, więcej...

22.10.2008r.
W dziekanacie Wydziału Chemii można składać wnioski o udzielenie pomocy materialnej oraz wnioski o przyznanie stypendium naukowego. więcej...

21.10.2008r.
Urząd Marszałkowski Województwa pomorskiego zaprasza na spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dotyczące zasad przyznawania stypendium finansowanego z projektu "InnoDoktorant". Spotkanie odbędzie się w dniu 28 października 2008 roku o godz. 17:00 w rektoracie UG, więcej...

09.10.2008r.
Władze Wydziału Chemii oraz Kierownik SD, zapraszają na wykład dr Richarda Palavinskasa z Federalnego Instytutu Zagrożeń RFN, więcej...

06.10.2008r.
W dniu 20 października 2008 roku (poniedziałek) odbędzie się spotkanie z kierownikiem Studiów Doktoranckich oraz inauguracja roku akad. dla SD, więcej...

22.09.2008r.
Dostępny jest już plan zajęć dla Studium Doktoranckiego na semestr zimowy roku akad. 2008/2009, więcej...

17.09.2007r.
Została opublikowana lista osób przyjętych na pierwszy rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii w roku akademickim 2008/2009, więcej...

02.07.2008r.
Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza rekrutację na I rok Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2008/2009, więcej...

24.04.2007r.
Dostępna jest oferta wykładów na Studiach Doktoranckich w roku akademickim 2008/2009, więcej...

14.03.2008r.
W galerii obejrzeć można zdjęcia z VIII Sesji Sprawozdawczej, więcej...


31.03.2006r.
Zapraszamy do śledzenia strony internetowej Uniwersytetu Gdańskiego,
poświęconej sprawom organizacyjnym, samorządowym oraz informacjom naukowym

adres strony:

http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_dokt/

Jednocześnie zachęcam do dzielenia się ważkimi informacjami dot. studiów doktoranckich na stronie internetowej UG za pośrednictwem Działu Kształcenia.

Z wyrazami szacunku
Grażyna Strojek, Dział Kształcenia
doktoranci@univ.gda.pl

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
9.12.2013 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału