do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Inf. dla doktorantów

→ Zasady rekrutacji na SD
→ Powołanie SD
→ Regulamin uczelniany
→ Regulamin wydziałowy
→ Tryb przyjmowania
→ Stypendia wydziałowe

→ Kopia archiw. pracy dypl.


Zasady funkcjonowania SD
Oferta wykładów 2008/2009
Opisy przedmiotów
Plan zajęć sem. letni 2009


Ogłoszenia
Sesje Sprawozdawcze SD
Stypendia EFS 2005


Informacje doktorantów dla doktorantów (strona prowadzona przez doktorantów)

 
OGŁOSZENIE
UNIWERSYTET GDAŃSKI
WYDZIAŁ CHEMII
80-952 Gdańsk, ul. J. Sobieskiego 18, tel. +48 58 523 53 01
fax: +48 58 523 54 72, e-mail: dziekanat(at)chem.univ.gda.pl

Gdańsk, 29 maja 2008 r.

OGŁOSZENIE

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza rekrutację na
I rok Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2008/2009

Dokumenty można składać w Dziekanacie Wydziału Chemii w Gdańsku na ul. Sobieskiego 18 (pok. 125 w godz. 8-14) w dniach 14 lipca - 14 sierpnia 2008 r.

Dokumenty winny zawierać:

  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie;
  2. życiorys;
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o zdanym egzaminie magisterskim;
  4. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania danej dziedziny nauki;
  5. kserokopię drugiej i trzeciej strony dowodu osobistego (stary dowód) lub powiększone kserokopie dwóch stron nowego dowodu, poświadczone przez komisję rekrutacyjną;
  6. 3 kolorowe fotografie o wymiarze 37 mm x 52 mm bez nakrycia głowy na jasnym tle;
  7. pisemną zgodę samodzielnego pracownika nauki Wydziału Chemii lub Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii na pełnienie funkcji opiekuna naukowego
  8. inne dokumenty tj. certyfikaty językowe, dorobek naukowy oraz indeks ukończonych studiów (dot. kandydatów spoza UG), zgodnie z zasadami rekrutacji
  9. Opłata rekrutacyjna wynosi 85,-. Należy ją wpłacać na konto: PEKAO SA IV o/Gdańsk 35124012711111000014925388 (z adnotacja: opłata za studia doktoranckie chemii i biochemii) lub uiścić w Kasie UG - ul. Bażyńskiego 1a (II piętro) - poświadczenie wpłaty dołączyć do dokumentów.
Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z Zasadami Rekrutacji a jej wyniki podane do wiadomości publicznej na stronie www oraz na tablicy ogłoszeń przed Dziekanatem na ul. Sobieskiego 18 w dniu 15 września 2008 r.
Informacje pod tel: 058 5235319

 
Prof. Andrzej Wiśniewski
 
Kierownik Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
02.07.2008 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału