do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wsteczProgram Sesji
Sesje sprawozdawcze
Inf. dla doktorantów

STRESZCZENIA:
Anna Białk-Bielińska
Anna Bychowska
Irena Bylińska
Justyna Czupryniak
Małgorzata Drewnowska
Sylwia Freza
Agnieszka Gajewicz
Paweł Gruszczyński
Dawid Jagieła
Anna Komoszyńska
Joanna Kreczko
Mariusz Kubus
Monika Kuźma
Aleksandra Łangowska
Emilia Lubecka
Sylwia Łuczak
Rafał Łukajtis
Aleksandra Markowska
Martyna Maszota
Natalia Migowska
Marta Orlikowska
Brygida Parfianowicz
Aneta Pogrzelska
Katarzyna Polska
Adrianna Radulska
Rafał Rostankowski
Ewa Ryłko
Andrzej Sieradzan
Celina Sikorska
Anna Śladewska
Małgorzata Śleszyńska
Krzysztof Smalara
Maria Smużyńska
Marta Sosnowska
Marta Spodzieja
Monika Szulc
Anna Szyperska
Damian Trzybiński
Agnieszka Tuszkowska
Aleksandra Walewska
Michał Wera
Beata Zadykowicz

 
X Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego, rok 2010

PROGRAM SESJI (11 lutego 2010, sala 14A BOŚ) ZOBACZ ZDJĘCIA Z SESJI!

900 - 910 Otwarcie Sesji
910 - 1100 I część prezentacji ustnych, prowadzi prof. P. Mucha:
 • Małgorzata Drewnowska (prof. J. Falandysz)
 • "Badanie składu mineralnego muchomora czerwonawego (Amanita rubescens), muchomora rdzawo brązowego (A. fulva) i muchomora mglejarki (A. vaginata) w celu oceny ich właściwości odżywczej, ryzyka toksykologicznego i zdolności do nagromadzania pierwiastków - plany i wstępne wyniki badań".
 • Adrianna Radulska (prof. Z. Grzonka)
  "Badanie procesu oligomeryzacji cystatyny C za pomocą technik sieciowania".
 • Aneta Pogorzelska (prof. F. Kasprzykowski)
  "Badanie oddziaływania analogów Cystapep 1 z modelem błon komórkowych z wykorzystaniem technik kalorymetrycznych (ITC i DSC)".
 • Paweł Gruszczyński (prof. R. Kazmierkiewicz)
  "Wykorzystanie metod modelowania molekularnego w analizie konformacyjnej oraz w badaniach nad oddziaływaniem białko-ligand na przykładach kompleksów kinazy serynowo-treoninowej PrkC z ATP, a także kanałów sodowych z konopeptydami".
 • Sylwia Freza (prof. P. Skurski)
  "Alternatywne aniony superhalogenowe".
 • Aleksandra Markowska (prof. P. Stepnowski)
  "Wykorzystanie chromatografii jonowej, jonowo-asocjacyjnej i izotachoforezy do selektywnych rozdzieleń i analizy składników cieczy jonowych".
1100 - 1220 Przerwa i I część posterowa
1220 - 1420 II część prezentacji ustnych, prowadzi prof. J. Ciarkowski:
 • Marcin Kubus (prof. A. M. Kłonkowski)
  "Transfer energii w materiałach luminezujących złożonych z nanokryształów YAG albo GAG unieruchomionych w kserożelu SiO2 wraz kropkami kwantowymi ZnO albo nanostrukturami Ag0 albo Au0".
 • Brygida Parfianowicz (prof. P. Rekowski)
  "Synteza i badania biologiczne transportanu oraz jego analogów".
 • Beata Zadykowicz (prof. J. Błażejowski)
  "Trifluorometanosulfonianowe sole 9-fenoksykarbonylo-10-metyloakrydyniowe - synteza, struktura, właściwości chemiluminogenne".
 • Agnieszka Tuszkowska (prof. B. Skwarzec)
  "Spływ radionuklidów polonu, uranu i plutonu z dorzecza Odry".
 • Tiffany Han (prof. Rolka, poza konkursem, stypendystka Fulbrighta)
  "Disulfide-Deficient Selenoconopeptide KIIIA"
 • Aleksandra Walewska (prof. K. Rolka)
  "Peptydy zawierające mostek diselenowy i bogate w mostki disulfidowe: chemiczna synteza, badanie mechanizmów fałdowania oraz oznaczanie położenia mostków disulfidowych metodą 2D NMR".
1420 - 1440 Przerwa i II część posterowa
1440 Zamknięcie Sesji
do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
08.02.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału