do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wsteczProgram Sesji
Sesje sprawozdawcze
Inf. dla doktorantów

STRESZCZENIA:
Anna Białk-Bielińska
Daria Biernacka
Anna Bychowska
Magda Caban
Lidia Chomicz
Justyna Czupryniak
Małgorzata Drewnowska
Aleksandra Fabiańska
Agnieszka Gajewicz
Kamil Gaworski
Emilia Górna
Dawid Jagieła
Grażyna Jarzyńska
Krzysztof Kabat
Przemysław Karpowicz
Anna Kojta
Marta Kołodziejska
Joanna Kreczko
Aleksandra Łangowska
Krzysztof Lidzbarski
Emilia Lubecka
Beata Łubkowska
Sylwia Łuczak
Natalia Maciejewska
Izabela Małuch
Joanna Maszkowska
Martyna Maszota
Barbara Michalska
Natalia Migowska
Marta Orlikowska
Katarzyna Polska
Rafał Rostankowski
Ewa Ryłko
Adam Sieradzan - A2
Adam Sieradzan - A1
Andrzej Sieradzan
Celina Sikorska
Anna Śladewska
Krzyszcztof Smalara
Maria Smużyńska
Marta Sosnowska
Marta Spodzieja
Monika Szulc
Anna Szyperska
Damian Trzybiński
Piotr Urbaszek
Anna Wcisło
Michał Wera
Monika Wojciechowska
Anna Zakrzewska
Krzysztof Żamojć
Justyna Zielonka
Olga Żołnierkiewicz

 
XI Sesja Sprawozdawcza Studium Doktoranckiego, rok 2011
Abstrakty można przesyłać do dnia 4 lutego 2011 r. (piątek)!

PROGRAM SESJI (8 lutego 2011, sala 14A BOŚ)

Otwarcie Sesji Sprawozdawczej 900-910
I część prezentacji ustnych 910-1050
Przewidywany czas każdej prezentacji to 20 minut - w tym 15 minut prezentacji i 5 minut dyskusji
1 Anna Białk-Bielińska Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku. (prof. P. Stepnowski)
2 Katarzyna Polska Bromopochodne zasad nukleinowych jako substancje uczulające DNA na działanie elektronów. Badania metodą desorpcji stymulowanej elektronowo. (prof. J. Rak)
3 Marta Orlikowska Wyznaczanie struktur mutantów ludzkiej cystatyny C metodą rentgenografii strukturalnej. (prof. Z. Grzonka)
4 Marta Spodzieja Charakterystyka kompleksu ludzka cystatyna C (hCC) surowicze białko amyloidu A (SAA). (prof. Z. Grzonka)
5 Grażyna Jarzyńska Miarodajność wyników oznaczeń zawartości rtęci i selenu w wybranych gatunkach grzybów za pomocą technik ICP-AAS. (prof. J. Falandysz)
Przerwa i sesja posterowa 1050-1210
Sesja posterowa odbywać się będzie w sali 1 BOŚ
II część prezentacji ustnych 1210-1400
Przewidywany czas każdej prezentacji to 20 minut - w tym 15 minut prezentacji i 5 minut dyskusji
6 Krzysztof Smalara Symulacje struktury oraz mechanizmu tworzenia poli(p-ksylilenu) i jego pochodnych. (prof. C. Czaplewski)
7 Rafał Rostankowski Poszukiwanie modulatorów aktywności ludzkiego proteasomu. (prof. F. Kasprzykowski)
8 Krzysztof Żamojć Badanie oddziaływań wybranych fluoroforów z ditlenkiem azotu. (prof. L. Chmurzyński)
9 Anna Bychowska Wyodrębnianie i analiza strukturalna polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii z rodzaju Enterococcus. (prof. Z. Maćkiewicz)
10 Krzysztof Kabat Badanie spływu polonu, uranu i plutonu z dorzecza Wisły i Odry metodami chemometrycznymi. (prof. B. Skwarzec)
Zakończenie sesji sprawozdawczej i ogłoszenie wyników 1400-1430

Skład jury (konkursu na najl. wyklad/poster) na sesji doktorantów:

  1. Prof. Wesław Wiczk
  2. Prof. Tadeusz Ossowski
  3. mgr Joanna Narloch (Kat. Chem. Anal.)
  4. mgr Marcelina Jaros (Kat. Chem. Bioorg.)
do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
24.01.2011 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału