do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz inf. dla pracowników


→ Nagrody i stypendia

Godziny urzędowania:

→ Serwis oprogr. i komput.
→ Dz. Zaop. Materiał.
→ Dz. Aparatury


→ Diety
→ Formularze do pobrania
→ Przesyłki kurierskie
→ Magazyn odpadów
→ Zamawianie art. spoż.


Pomoc i zasoby:

→ Strona domowa
→ Użycie PuTTY
→ Zasoby


Podziękowania:

→ FNP (NMR, 2006)
→ MILAB 2005
→ MILAB 2003
→ MILAB 2002

 
Informacje dla pracowników
Jeśli chcesz przekazać wszystkim istotną informację - napisz do webmastera, a informacja pojawi się na stronie.

 • Dodano: 26.11.2012r.
  Bazy danych dostępne w bibliotece, więcej...

 • Dodano: 23.11.2012r.
  Promocja na odczynniki Sigma-Aldrich dla pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, więcej...

 • Dodano: 12.08.2011r.
  Warsztaty dla kadry akademickiej, więcej...
 • Dodano: 16.12.2010r.
  Uprzejmie informujemy iż, jeśli z przyznanego dofinansowania na bazę Springer pozostanie jakaś pula, może ona zostać przeznaczona na zakup nowych czasopism Springera. Zbieram informacje, na temat Państwa zainteresowania tymi tytułami i na podstawie rankingu polskich uczelni - jeśli zostaną środki - najbardziej popularne czasopisma zostaną dołączone do licencji. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z listą tytułów i przesłanie listy tych, które według Państwa powinny być dołączone do bazy na adres beata.bartczak@ug.edu.pl. Wydział nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów!
 • Dodano: 07.10.2010r.
  Uprzejmie informujemy, iż Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Kładki 24, dysponuje odczynnikami chemicznymi, które można pobrać z Wydziału Biologii za darmo. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z Panią Iwoną Noworacką, tel. (58) 523 64 41, wew. 64 41. Wybrane oddczyniki prosimy odebrać OSOBIŚCIE!!!
 • Dodano: 22.09.2010r.
  Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  Ministerstwo Gospodarki prowadzi nabór ekspertów do oceny projektów w ramach działania 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 • Dodano: 17.06.2010r.
  Uprzejmie informuję, że w dniu 31 maja 2010 r. Rektor UG podpisał zarządzenie nr 48 określające zasady funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia na Uniwersytecie Gdańskim, oraz zarządzenie nr 49 w sprawie składu Uczelnianego i Wydziałowych Zespołów do spraw Zapewniania Jakości Kształcenia oraz zakresu powierzanych im zadań. Szczegółowe informacje zostały przesłane pocztą elektroniczną do pracowników naszego wydziału.

  Dr hab. inż. Marek Kwiatkowski, prof. ndzw. UG
  Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
  Wydział Chemii UG

 • Ubezpieczenie sprzętu Dodano: 10.11.2009r.
  PILNE!!! Do dnia 15 stycznia 2010 roku proszę o zgłaszanie przenośnego sprzętu elektronicznego używanego do celów służbowych poza terenem Uczelni, który objęty jest obowiązkiem dodatkowego ubezpieczenia.
 • Roczne rozliczenie podatku za rok 2009 przez Uniwersytet Gdański Dodano: 18.12.2009r.
  Pracownicy, którzy chcą, aby rocznego rozliczenia podatku za rok 2009 dokonał za nich płatnik tj. Uniwersytet Gdański, powinni złożyć stosowne oświadczenie PIT 12 w Dziale Obliczeń Płac w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2010 roku.

  Kierownik Działu Obliczeń Płac
  Jolanta Moś

 • Komunikat Działu Zamówień Publicznych Dodano: 10.11.2009r.
  W dniu 2 listopada 2009 Uniwersytet Gdański podpisał Umowę nr 94/17A/A120/2009, zawartą w trybie z wolnej ręki z Sigma Aldrich, na dostawę tych specjalistycznych odczynników chemicznych, których firma jest wyłącznym dostawcą. Umowa nr 94/17A/A120/2009 zawarta w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych obowiązywać będzie nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. Numer zamówienia publicznego: 94/17A/A120/2009 w trybie z wolnej ręki - art. 67 ust. 1 pkt. 1 litera a ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamówienia składane będą do SA za pośrednictwem strony internetowej, faxu, poczty.
 • Komunikat Działu Finansowego Dodano: 09.11.2009r.
  W związku ze zbliżającym się zakończeniem roku 2009 i bilansem za rok 2009, Dział Finansowy informuje, że wszystkie dokumenty dotyczące rozliczeń finansowych (rozliczenia zaliczek, przedpłat, faktury płatne gotówką lub przelewem, delegacje, faktury zagraniczne itp.) za okres od 01.01. - 30.11.2009r. będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2009r.za okres od 01.12 - 31.12.2009  będą przyjmowane w terminie do 15.01.2010 r. Prosimy o natychmiastowe przekazywanie dokładnie opracowanych dokumentów do Działu, gdyż odsyłanie i wyjaśnianie może wydłużyć czas rozliczeń i spowoduje naliczenie odsetek karnych za nieterminowe zapłaty.
 • Dział Zamówień Publicznych Dodano: 25.10.2009r.
  Dział Zamówień Publicznych uprzejmie informuje, że zamówienia przesyłane za pośrednictwem sklepu internetowego UG, z gwarancją realizacji zamówień do końca roku kalendarzowego 2009 - przyjmowane będą do dnia 07.12.2009 r.
 • Terminy posiedzeń Rady Wydziału Dodano: 15.10.2009r.
  Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału Chemii.

 • Wniosek o świadczenie z ZFŚS Dodano: 14.10.2009r.
  Dział Pracowniczych Spraw Socjalno Bytowych do dnia 2 listopada 2009 r. przyjmuje wnioski   pracowników   UG  dotyczące  świadczeń  socjalnych, które zostaną zrealizowane  w  miesiącu  listopadzie / grudniu. Wnioski składają wszyscy pracownicy Uczelni, którzy w bieżącym roku przepracowali  minimum pełne sześć miesięcy. Wnioski należy składać w Dziale Pracowniczych Spraw Socjalno Bytowych, Rektorat, pokój nr 120. Dodatkowe informacje  tel. 523-24-85  lub  wew. 2485, 523-24-02  lub wew. 2402.

 • Wnioski o nagrodę Rektora UG Dodano: 07.06.2009r.
  W celu ułatwienia składania wniosków dotyczących nagrody Rektora UG oraz zespołowej nagordy Rektora UG zostały one zamieszczone wraz z regulaminem na stronie wydziału. wiecej...

 • Wniosek o dofinansownie wypoczynku Dodano: 02.05.2009r.
  Wnioski o dofinansowanie krajowego wypoczynku organizowanego we własnym zakresie i do wypoczynku dzieci (na jednym formularzu) - należy składać w terminie do 31 maja b.r. wniosek.
  Wszystkie wnioski należy składać w Dziale Pracowniczych Spraw Socjalno-Bytowych z siedziba w Rektoracie (pok. 120)

 • Terminy posiedzeń Rady Wydziału Dodano: 13.01.2009r.
  Planowane terminy posiedzeń Rady Wydziału Chemii.

 • Listopadowe posiedzenie SKSM Dodano: 12.11.2008r.
  W dniu 21 listopada b.r. odbędzie się posiedzenie Socjalnej Komisji Socjalno Mieszkaniowej. W porządku obrad obok spraw bieżących będą rozpatrywane wnioski o przyznanie zapomóg. Formularze można pobrać z strony UG.

 • Posiedzenie Senackiej Komisji Socjalno-Mieszkaniowej Dodano: 20.10.2008r.
  W dniu 24 października b.r. odbędzie się posiedzenie SKSM. W porządku obrad obok spraw bieżących będą rozpatrywane wnioski o udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe oraz wnioski o przyznanie zapomóg.

 • Wniosek o przyznanie świadczenia rzeczowego Dodano: 26.09.2008r.
  31 października 2008 roku upływa termin składania wniosków o przyznanie świadczenia rzeczowego z ZFSS (wniosek zostanie dołaczony do odcinka pensji we wrześniu). Wnioski należy składać w Dziale d/s socjalnych w rektoracie UG.

 • Komputery i oprogramowanie na Wydziale Chemii Dodano: 25.09.2008r.
  Ważna informacja! Od 3 października na Wydziale Chemii zatrudniony jest dr Artur Giełdoń. Zakres jego obowiązków obejmuje nadzór nad prawidłową pracą oprogramowania.

 • Ogłoszenie o możliwości finansowania projektu badawczego Dodano: 24.05.2007r.
  Wszyscy zainteresowani współpracą naukowo badawczą z Singapurem, mogą składać wnioski o finansowanie ze środków w ramach współpracy Polska-Singapur.

 • Informacja o zmianie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dodano: 10.01.2007r.)
  Informacja zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi: diet, ryczałtów za dojazdy i noclegi.

 • Magazyn odpadów niebezpiecznych (Dodano: 05.01.2007r.)
  Na Wydziale Chemii uruchomiony został magazyn odpadów niebezpiecznych. Budowę magazynu dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 • Umowa z firmą TNT Express na świadczenie usług kurierskich (Dodano: 05.01.2007r.)
  Z-ca Kanclerza ds. Gospodarczych informuje, że od dnia 01.01.2007 r. obowiązuje na Uniwersytecie Gdańskim umowa z firmą TNT Express dotycząca świadczenia usług na przewozy kurierskie na rzecz Uczelni.

 • Podziękowanie dla FUNDACJI NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ (Dodano: 02.01.2007r.)
  W roku 2006, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej wsparła finansowo zakup nowego magnesu do wydziałowego spektrometru NMR.

 • Usługa FAX-SERVER (Dodano: 13.12.2006r.)
  Na Wydziale Chemii uruchomiona została usługa "fax przez komputer", numery fax'ów poszczególnych użytkowników systemu fax-server można znależć TUTAJ.

 • Ogłoszenie Działu Zamówień Publicznych (Dodano: 27.11.2006r.)
  Dział Zamówień Publicznych zawiadamia, że została podpisana umowa na dostawę kawy, herbaty, wyrobów cukierniczych, soków, napojów i wód mineralnych dla UG. W załączeniu druk zamówienia z wykazem artykułów spożywczych.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
14.11.2013 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału