do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz inf. dla pracowników


→ Nagrody i stypendia

Godziny urzędowania:

→ Serwis oprogr. i komput.
→ Dz. Zaop. Materiał.
→ Dz. Aparatury


→ Diety
→ Formularze do pobrania
→ Przesyłki kurierskie
→ Magazyn odpadów
→ Zamawianie art. spoż.


Pomoc i zasoby:

→ Strona domowa
→ Użycie PuTTY
→ Zasoby


Podziękowania:

→ FNP (NMR, 2006)
→ MILAB 2005
→ MILAB 2003
→ MILAB 2002

 
Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki
Trwa nabór na ekspertów do oceny projektów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Ministerstwo Gospodarki informuje, że prowadzi nabór na ekspertów do oceny merytorycznej projektów składanych w ramach działania 4.5 "Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, m.in.: w następujących branżach:
 • Odlewnictwo,
 • Metalurgia,
 • Mechanika, motoryzacja,
 • Budowa i eksploatacja maszyn,
 • Budownictwo,
 • Przemysł drzewny,
 • Finanse i bankowość,
 • Ekonomia,
 • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem,
 • Lotnictwo, technika nawigacji,
 • Poligrafia,
 • Kosmetologia,
 • Stolarstwo, ciesielstwo,
 • Technologia produkcji żywności,
 • Technologia chemiczna,
 • Inżynieria chemiczna,
 • Energia,
 • Transport i logistyka,
 • Psychologia,
 • Medycyna,
 • Farmacja,
 • Biotechnologia,
 • Technologie informacyjne,
 • Chemia,
 • Materiałoznawstwo,
 • Energia
 • Elektronika,
 • Ochrona środowiska,
 • Nanonauki i nanotechnologie,
 • Mechanika precyzyjna,
 • Inne,
a także w zakresie opłacalności finansowej oraz kryteriów pozostałych.

Szczegółowy opis wymaganego doświadczenia i kompetencji dla ekspertów zawarty jest w Zasadach wyboru i pracy ekspertów do oceny projektów w ramach działania 4.5 PO IG (dostępne na stronie internetowej MG).

Zgłoszenie kandydata wraz z życiorysem zawodowym oraz rekomendacją właściwej instytucji należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

Ministerstwo Gospodarki
Departament Wdrażania Programów Operacyjnych
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

oraz elektronicznie na adres e-mail: 4.5-POIG@mg.gov.pl. Nabór prowadzony jest w trybie ciągłym. Aplikacje kandydatów oceniane będą na bieżąco.

Z wybranymi osobami Ministerstwo Gospodarki podpisze umowę określającą zasady pracy i wynagrodzenia eksperta.

Załączniki:

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
21.09.2010 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału