do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz inf. dla pracowników

Godziny urzędowania:

→ Serwis oprogr. i komput.
→ Dz. Zaop. Materiał.
→ Dz. Aparatury


→ Diety
→ Przesyłki kurierskie
→ Magazyn odpadów
→ Zamawianie art. spoż.


Pomoc i zasoby:

→ Strona domowa
→ Użycie PuTTY
→ Zasoby


Podziękowania:

→ FNP (NMR, 2006)
→ MILAB 2005
→ MILAB 2003
→ MILAB 2002

 
Remont pracowni Katedry Chemii Teoretycznej w ramach programu MILAB
W następstwie złej sytuacji finansowej polskich uczelni wyższych, jak również wynikających z tego zaniedbań bieżących remontów, liczne grupy naukowe borykają się z problemem złych warunków pracy.

W odpowiedzi na ten problem Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej organizuje od 2001 roku konkurs-program MILAB (modernizacja infrastruktury laboratoriów i pracowni), przydzielający subwencje na modernizację i wyposażenie pracowni naukowych.

Katedra Chemii Teoretycznej Wydziału Chemii UG została jednym z laureatów tego konkursu w roku 2002 i otrzymała na remonty i adaptację byłych laboratoriów na pracownie komputerowe kwotę 240 tys. zł.

Z pieniędzy przyznanych przez fundację wykonano następujące prace:

∗ Kapitalne remonty pokoi 401, 402 (byłych pomieszczeń laboratoryjnych) i przystosowanie ich do pełnienia funkcji pracowni komputerowych, serwerowni i pokoju profesorskiego.


Pokój 401(35,5 m2) przed i po remoncie.


Pokój 402 (37.5m2) przed i po remoncie.


Serwerownia (9,5m2), pomieszczenie dla 44-procesorowego klastra obliczeniowego przed i po remoncie.

∗ Remonty pracowni naukowych katedry (pokoi 302, 316, 317, 325, łącznie 97,5m2) oraz pomieszczenia WC (14 m2).


Pokój 302 przed i po remoncie.


Pokój 316 przed i po remoncie.


Pokój 325 przed i po remoncie.


Pomieszczenie WC przed i po remoncie.

Łączna kwota finansowania remontów wyniosła 191 tys. zł.

∗ Dokonano zakupu 4 agregatów klimatyzacyjnych za kwotę 26 740 zł, na których instalację i uruchomienie Uniwersytet Gdański przyznał dotację w wysokości 9 638 zł.

Obecność tych urządzeń w pokojach o niewielkiej kubaturze, usytuowanych na poddaszu i z pracującymi średnio 10 stacjami roboczymi jest niezbędna dla zapewnienia ludziom odpowiednich warunków pracy (w lecie temperatura w pokojach 316,317 dochodziła do 50°C).


Klaster obliczeniowy w starym i nowym, klimatyzowanym pomieszczeniu (odpowiednio: górne i dolne zdjęcie).

∗ Zakupiono meble do wyremontowanych pracowni (kwota 22 260 zł).

Dzięki pozyskaniu nowych pracowni znacząco poprawiły się warunki pracy w Katedrze Chemii Teoretycznej, zaistniała też możliwość rozszerzenia jej oferty dydaktycznej.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
21.09.2006 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału