do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wsteczInf. dla studentów

 
Praktyki studenckie
Praktyki zawodowe (obowiązkowe)


Praktyka zawodowa (obowiązkowa) dla studentów I stopnia kierunków administrowanych przez Wydział Chemii trwa nie krócej niż 3 tygodnie (120 godzin) i przypisuje się jej 2 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Obowiązki kierownika obowiązkowych praktyk realizowanych przez studentów Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach programu studiów jest prof. UG dr hab. Ewa Siedlecka (e-mail: ewa.siedlecka@ug.edu.pl; tel: 058 523 5228; pokój G210)

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
10.02.2014 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału