do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wsteczInf. dla studentów

 
Zapisy na zajęcia fakultatywne

Dla Wszystkich:

I tura zapisów od 15 listopada 2013r. o godz. 8:00 do 24 listopada 2013 r. godz. 23:59

Pamiętaj!Musisz wybrać przedmioty za minimum tyle punktów ile wynika z programu studiów..

Wybranie ponadprogramowych punktów odbywa się na Twoją odpowiedzialność i nie uprawnia do wykorzystania ich w przyszłym semestrze.

W wyborze przedmiotu o odpowiedniej ilości punktów ECTS pomoże Ci poniższa tabela:

Chemia, studia II stopnia - przedmioty fakultatywne

 

I ROK - SEMESTR 2

Specjalność

ECTS

Chemia

8

Chemia biologiczna

0

Chemia i technologia środowiska

0

Ochrona Środowiska, studia II stopnia – przedmioty fakultatywne

 

I ROK - SEMESTR 2

Specjalność

ECTS

Ochrona Środowiska

6

 

Dla studentów 1 roku chemii II stopnia:

PAMIĘTAJ! Nie możesz wybrać jako wykładu do wyboru przedmiotu, który będziesz realizował /a na 2 semestrze jako WYKŁAD SPECJALIZACYJNY !!!

Upewnij się jaki będzie Twój wykład specjalizacyjny na podstawie poniższej tabeli:

Katedra Chemii Organicznej (ZChC)

Cukry proste - struktura i stereochemia

Zakład Biotechnologii Molekularnej

Cukry proste - struktura i stereochemia

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

Zakład Dydaktyki Chemii

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

Katedra Chemii Analitycznej

Rozpoznanie molekularne

Katedra Chemii Medycznej

Synteza peptydów

Pracownia Chemii Polipeptydów

Synteza peptydów

Pracownia Fizykochemii Organicznej

Synteza peptydów

Katedra Chemii Bioorganicznej

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

Katedra Chemii Organicznej (ZSO)

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

Zakład Analizy Środowiska

Współczesne metody spektrometrii mas

Pracownia NMR

Współczesne metody spektrometrii mas

Katedra Chemii Fizycznej

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

Zakład Inżynierii Środowiska

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

Pracownia Chemometrii Środowiska

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

Katedra Chemii Teoretycznej (ZChKwantowej)

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

PAMIĘTAJ! Osoby realizujące Moduł Kształcenia Nauczycielskiego są zobowiązane do zapisania się na przedmioty do wyboru zgodnie z programem studiów. Przedmioty realizowane w ramach Modułu nie mogą być traktowane zamiennie !!!

Informacje o Planach studiów, przedmiotach do wyboru i specjalnościach znajdują się również w odpowiednich zakładach na stronie: http://www.chem.ug.edu.pl/informacje/dla_studentow/

 

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
19.11.2013 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału