do strony głównej UG   strona główna Wydziału Chemii UG  
do strony głównej wydziału do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału
 
O Zespole
o nas
struktura
galeria

Działalnosć naukowo badawcza
Studia I stopnia
ZASADY ZALICZANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
chemia (I rok)
chemia (II rok)
ochrona środowiska
agrochemia
bioinformatyka
biotechnologia
przyroda (I rok)
przyroda (II rok)
oceanografia
praca dyplomowa

Studia II stopnia
praca magisterska
laboratorium zaawansowanej chemii
preparatyka nieorganiczna
metody analizy fizyko-chemicznej związków kompleksowych
kinetyka i termodynamika związków koordynacyjnych
chemia strukturalna kompleksów jonów metali bloku d

Działalnosć naukowo badawcza
badania
publikacje
seminaria
konferencje

 
Aktualnosci

1 pazdziernika 2011 r.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnęła konkurs na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców, które przyznawane sa zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r o zasadach finansowania nauki. Z naszej Katedry stypendium otrzymała dr Dagmara Jacewicz.

GRATULUJEMY!!!1 pazdziernika 2010 r.

Jeden z młodych naukowców naszej Katedry, mgr Krzysztof Żamojć otrzymał nagrodę za najlepszą prezentację przedstawioną podczas 53. Zjazdu PTChem i SITPChem, który odbył się w Gliwicach w dniach 14-18 września 2010 r. więcej...

GRATULUJEMY!!!


4 listopada 2009 r.

W dniu 4 listopada 2009 roku o godzinie 1230 w sali 112 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Emilii Styczeń

Na temat: "Związki koordynacyjne halogenkowych kompleksów manganu(II), żelaza(II), kobaltu(II) i miedzi(II) z kationami tetraalkiloamoniowymi"

Promotor: Prof. dr hab. Zygmunt Warnke (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

GRATULUJEMY!!!

9 lipca 2008 r.

W dniu 9 lipca 2008 roku o godzinie 1230 w auli 230 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Agnieszki Chylewskiej

Na temat: "Synteza i badania właściwości fizyko-chemicznych modelowych układów Cr(III) i Co(III) z biologicznie aktywnymi ligandami "

Promotor: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

GRATULUJEMY!!!

27 maja 2008 r.

W dniu 27 maja 2008 roku odbyła się prezentacja wyników (blok 5 i blok 6) prac dyplomantów wykonujących projekty w naszej Katedrze. Zapraszamy do obejrzenia26 maja 2008 r.

Jeden z młodych naukowców naszej Katedry, dr Dariusz Wyrzykowski otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego (Oddział Gdański) za najlepszą rozprawę doktorską z dziedziny chemii obronioną w 2007 roku. więcej...

GRATULUJEMY!!!

16 stycznia 2008 r.

W dniu 16 stycznia 2008 roku o godzinie 1230 w sali 112 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Katarzyny Bagińskiej

Na temat: "Synteza, badania konformacji i równowag kwasowo-zasadowych peptydów opartych o sekwencję heptaalaniny"

Promotor: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

GRATULUJEMY!!!

7 listopada 2007 r.

W dniu 7 listopada 2007r. Komisja Stypendialna w składzie:

prof. dr hab. Bernard Lammek - Prorektor ds. Nauki
dr Jacek Taraszkiewicz - Prorektor ds. Studenckich
dr Jarosław Niesiołowski - Członek Zarządu FRUG
mgr Tomasz Żelazny - Prezes Zarządu FRUG


wyłoniła 18 stypendystów Fundacji Rozwoju UG:
9 osób w kategorii młody pracownik UG oraz 9 osób w kategorii doktorant UG

Stypendia otrzymały dwie osoby z naszej Katedry:
dr Dariusz Wyrzykowski w kategorii Młodzi pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Agnieszka Chylewska w kategorii Doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego.

Uroczyste wręczenie dyplomów dla wyróżniajacych się doktorantów i młodych pracowników odbyło się dnia 29 listopada 2007r. o godz. 9:00 w Auli Biblioteki Głównej w Gdańsku na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego.

21 kwietnia 2007 r.

W sobotę 21 kwietnia w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie laureaci stypendiów krajowych dla młodych uczonych Fundacji na Recz Nauki Polskiej (program START) odebrali dyplomy stypendialne. Wśród 121 laureatów tegorocznej edycji znalazły się dwie osoby z naszej Katedry:
dr Dagmara Jacewicz,
dr Joanna Makowska.

Program START - roczne stypendia krajowe dla młodych uczonych Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej skierowany jest do młodych badaczy, stojących u progu kariery naukowej, którzy już mogą wykazać się sukcesami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia stanowią dowód uznania dla dotychczasowych osišgnięć naukowych młodych uczonych i są dla nich zachętą do dalszego rozwoju poprzez umożliwienie im pełnego poświęcenia się pracy badawczej.

1 kwietnia 2007 r.

W dniu 1 kwietnia 2007 r. w Katedrze Chemii Ogólnej I Nieorganicznej zatrudnieni zostali na etat ASYSTENTA:
dr Joanna Makowska
dr Dariusz Wyrzykowski

22 marca 2007 r.

Honorowy Chemik Wydziału Chemii

Marzeniem 7-letniego Kuby, chorego na białaczkę szpikową i leczšcego sie na Oddziale Hematologii AMG, jest zostać chemikiem. Marzenie Kuby ujrzało światło dzienne dzięki stronie internetowej Fundacji "Trzeba Marzyc".
Zadania zorganizowania marzenia: "Zostać chemikiem" podjęła się słuchaczka III roku Studium Doktoranckiego przy Wydziale Chemii, Agnieszka Chylewska. Marzenie Kuby udało się spełnić w czwartek 22 marca 2007. W jego realizację zaangażowało się wiele osób: począwszy od władz naszego Wydziału, poprzez Techników Chemicznych, a skończywszy na Studentach, którzy pod Opieką Prodziekana ds. Studenckich dr Henryka Myszki, przygotowali pokazy reakcji efektownych. Oprócz tego Kubuś wykonał pod nadzorem Agnieszki mnóstwo barwnych reakcji w różnych laboratoriach.
Uwieńczeniem spełnionego marzenia, był certyfikat Honorowego Chemika Wydziału Chemii wręczony Kubusiowi przez Prodziekana ds. Nauki prof. Andrzeja Wiśniewskiego.

Opis wydarzenia na stronie Fundacji "Trzeba Marzyć". Relacja na stronie TVN24.

28 lutego 2007 r.

W dniu 16 stycznia 2008 roku o godzinie 1230 w sali 112 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Małgorzaty Czai

Na temat: "Badania równowag heterokoniugacji cząsteczkowej w środowiskach niewodnych binarnych układów rozpuszczalników mieszanych"

Promotor: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

GRATULUJEMY!!!

7 lutego 2007 r.

W dniu 7 lutego 2007 roku nasza Katedra zyskała kolejnego doktora nauk chemicznych. O godzinie 1230 w sali 112 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Dariusza Wyrzykowskiego

Na temat: "Struktura, własciwosci magnetyczne i termiczne tetrahalogenożelazianów(III) z kationami azotowych zasad organicznych"

Promotor: prof. dr hab. Zygmunt Warnke (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

GRATULUJEMY!!!

17 stycznia 2007 r.

W dniu 7 lutego 2007 roku nasza Katedra zyskała kolejnego doktora nauk chemicznych. O godzinie 1230 w sali 112 Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej:

mgr Joanny Makowskiej

Na temat: "Badania teoretyczne nad konformacjami modelowych peptydów opartych o sekwencję polialaniny z uwzględnieniem wpływu pH i rodzaju rozpuszczalnika: weryfikacja hipotezy poliproliny II"

Promotor: prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego)

GRATULUJEMY!!!

Poprzednia wersja dostępna jest tutaj.
Wydział Chemii
Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Sobieskiego 18/19
80-952 Gdańsk


tel. (+48-58) 345-03-01,
fax:
345-04-72


 
  do strony głównej UG do strony głównej wydziału do strony głównej wydziału