do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Strona G3ówna

→ Nowy budynek

→ Olimpiada Gimnazjalna
→ Warsztaty kosmetyczne dla dzieci
→ Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 2013
→ Warsztaty dla gimnazjów i liceów
→ Inauguracja Roku Akademickiego Doktorantów 2013/14
→ Chemiliada 2013
→ Otwarcie nowego budynku WCh
→ XI Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Sesja SD 2013
→ Spotkanie op3atkowe
→ Dyplomy 2012
→ Inauguracja SD
→ Inauguracja 2012/13
→ Dzien Otwarty i BFN 2012
→ Targi Akademia 2012
→ Sesja SD 2012
→ Dyplomy 2011
→ IX Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Dzien Otwarty 2011
→ Targi Akademia 2011
→ Magia Nauki 2011
→ Dyplomy 2010 - Magist.
→ Inauguracja 2010
→ VIII Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Targi Akademia 2010
→ Sesja spr. SD 2010
→ USN2010
→ Dyplomy 2009
→ Inauguracja 2009
→ Dzien Otwarty 2009
→ Targi Akademia 2009
→ Sesja Sprawozd. 2009
→ Dyplomy 2008 - Magist.
→ Dyplomy 2008 - Licencjat
→ Inauguracja 2008
→ VI Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Sesja Sprawozd. 2008
→ Targi Akademia 2008
→ Dyplomy 2007
→ Inauguracja 2007
→ Sesja Sprawozd. 2007
→ Dyplomy 2006
→ 15-lecie Wydzia3u
→ Inauguracja 2006
→ Inauguracja 2005
→ Dyplomy 2005
→ Sesja Sprawozd. 2004

 
Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 2013
Dnia 4 grudnia 2013 roku odbyła się uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów w auli Wydziału Chemii. Podczas uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów uhonorowano Laureatów nagród:
Im. Prof. Leszka Łankiewicza za najlepszą pracę magisterską o charakterze interdyscyplinarnym:
 • mgr Maciej Barycki - laureat
  Tytuł pracy: "Przewidywania entalpii parowania trwałych zanieczyszczeń organicznych w oparciu o metody ilościowego odelowania zależności pomiędzy strukturą a właściwościami (QSPR)".
  Promotor: Prof. UG, dr hab. Tomasz Puzyn.
  Fundatorem nagrody im. Prof. Leszka Łankiewicza jest firma BioAnalytic.
Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego (OG PTCh) za najlepszą PRACĘ MAGISTERSKĄ obronioną w 2013 roku na Wydziale Chemii UG:
 • mgr Marta Wiśniewska - laureat
  Tytuł pracy: "Wyznaczanie stałych homokoniugacji anionowej dla fenolu i jego pochodnych w acetonitrylu metodami dynamiki moleularnej".
  Promotor: Prof. UG, dr hab. Mariusz Makowski
  oraz dwa wyróżnienia:
 • mgr Aleksandra Tesmar - wyróznienie
  Tytuł pracy: "Badania właściwości fizykochemicznych diglikolanowych oraz tiodioctanowych kompleksów niklu(II), kobaltu(II) i wanadylu".
  Promotor: dr Dariusz Wyrzykowski
 • mgr Kinga Westphal - wyróżnienie
  Tytuł pracy: "Opracowanie warunków powielania i delecyjnej mutagenezy syntetycznego genu kodującego bifunkcjonalną endonukleazę TaqII".
  Promotor: Prof. UG, dr hab. Piotra Skowrona.
Najlepszego Absolwenta
 • mgr Łukasz Golon - laureat: CHEMIA
 • mgr Maciej Barycki - laureat: OCHRONA ŚRODOWISKA
 • Michał Dąbrowski - laureat - AGROCHEMIA
  Fundatorem Nagrody dla najlepszych Absolwentów jest firma HYDROLAB. SERDECZNIE GRATULUJEMY LAUREATOM!!! Uroczystość uświetnił wykład pt. "Chemiczna twarz szałwii", który wygłosił dr hab. Piotr Storoniak.

  zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie
do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
6.12.2013 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału