do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Strona G3ówna

→ Nowy budynek

→ Olimpiada Gimnazjalna
→ Warsztaty kosmetyczne dla dzieci
→ Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 2013
→ Warsztaty dla gimnazjów i liceów
→ Inauguracja Roku Akademickiego Doktorantów 2013/14
→ Chemiliada 2013
→ Otwarcie nowego budynku WCh
→ XI Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Sesja SD 2013
→ Spotkanie op3atkowe
→ Dyplomy 2012
→ Inauguracja SD
→ Inauguracja 2012/13
→ Dzien Otwarty i BFN 2012
→ Targi Akademia 2012
→ Sesja SD 2012
→ Dyplomy 2011
→ IX Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Dzien Otwarty 2011
→ Targi Akademia 2011
→ Magia Nauki 2011
→ Dyplomy 2010 - Magist.
→ Inauguracja 2010
→ VIII Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Targi Akademia 2010
→ Sesja spr. SD 2010
→ USN2010
→ Dyplomy 2009
→ Inauguracja 2009
→ Dzien Otwarty 2009
→ Targi Akademia 2009
→ Sesja Sprawozd. 2009
→ Dyplomy 2008 - Magist.
→ Dyplomy 2008 - Licencjat
→ Inauguracja 2008
→ VI Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Sesja Sprawozd. 2008
→ Targi Akademia 2008
→ Dyplomy 2007
→ Inauguracja 2007
→ Sesja Sprawozd. 2007
→ Dyplomy 2006
→ 15-lecie Wydzia3u
→ Inauguracja 2006
→ Inauguracja 2005
→ Dyplomy 2005
→ Sesja Sprawozd. 2004

 
Inauguracja roku akademickiego 2009/2010
W piątek, 2 października 2009 r. odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2009/10 na Wydziale Chemii. Uroczystość otworzył Dziekan Wydziału, prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski, który przywitał wszystkich uczestników i przedstawił najważniejsze informacje o studiach na naszym Wydziale.

zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Jerzy Błażejowski, Przewodniczący Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, w krótkich słowach przedstawiając wyzwania stojące współcześnie przed szkolnictwem wyższym. Kolejnym mówcą był prof. dr hab. Mirosław Krajewski, Prorektor ds. Rozwoju i Finansów Uniwersytetu Gdańskiego, który życzył nowo przyjętym studentom Wydziału Chemii dobrych wyników w nauce i pomyślności w życiu w społeczności akademickiej.

zdjecie zdjecie

Po słowach Dziekana Wydziału: "Rok akademicki 2009/10 uważam za otwarty", nastąpiła uroczysta immatrykulacja nowych studentów. W tym roku na studia przyjęliśmy rekordową liczbę studentów: 187 na studia I stopnia na kierunku CHEMIA, 187 na studia I stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA oraz 91 na studia II stopnia kierunku CHEMIA. Przedstawiciele studentów złożyli uroczyste ślubowanie, a następnie odebrali indeksy z rąk Prodziekanów.

zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie zdjecie

Prorektor Krajewski przeprowadził uroczystą promocję nowych doktorów oraz doktorów habilitowanych. W minionym roku akademickim na naszym Wydziale stopień doktora nauk chemicznych uzyskało 18 osób, a stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych dwie osoby.

zdjecie

zdjecie zdjecie

Prorektor Krajewski wręczył również nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego przyznane pracownikom naszego Wydziału.

zdjecie zdjecie zdjecie

Na zakończenie, dr hab. Beata Liberek wygłosiła wykład inauguracyjny pt. "Cukier nie tylko krzepi". Całą uroczystość uświetniły występy Chóru Uniwersytetu Gdańskiego, pod dyrekcją prof. Marcina Tomczaka, Prorektora ds. Studenckich i Artystycznych Akademii Muzycznej w Gdańsku.

zdjecie zdjecie
zdjecie zdjecie

Autorem zdjęć jest Agata Gitlin
do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
08.10.2008 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału