do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Strona G3ówna

→ Nowy budynek

→ Olimpiada Gimnazjalna
→ Warsztaty kosmetyczne dla dzieci
→ Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 2013
→ Warsztaty dla gimnazjów i liceów
→ Inauguracja Roku Akademickiego Doktorantów 2013/14
→ Chemiliada 2013
→ Otwarcie nowego budynku WCh
→ XI Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Sesja SD 2013
→ Spotkanie op3atkowe
→ Dyplomy 2012
→ Inauguracja SD
→ Inauguracja 2012/13
→ Dzien Otwarty i BFN 2012
→ Targi Akademia 2012
→ Sesja SD 2012
→ Dyplomy 2011
→ IX Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Dzien Otwarty 2011
→ Targi Akademia 2011
→ Magia Nauki 2011
→ Dyplomy 2010 - Magist.
→ Inauguracja 2010
→ VIII Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Targi Akademia 2010
→ Sesja spr. SD 2010
→ USN2010
→ Dyplomy 2009
→ Inauguracja 2009
→ Dzien Otwarty 2009
→ Targi Akademia 2009
→ Sesja Sprawozd. 2009
→ Dyplomy 2008 - Magist.
→ Dyplomy 2008 - Licencjat
→ Inauguracja 2008
→ VI Ba3tycki Festiwal Nauki
→ Sesja Sprawozd. 2008
→ Targi Akademia 2008
→ Dyplomy 2007
→ Inauguracja 2007
→ Sesja Sprawozd. 2007
→ Dyplomy 2006
→ 15-lecie Wydzia3u
→ Inauguracja 2006
→ Inauguracja 2005
→ Dyplomy 2005
→ Sesja Sprawozd. 2004

 
Warsztaty kosmetyczne dla dzieci
Dwa dni przed Mikołajkami - 4 grudnia 2013 r. Naukowe Koło Chemików zorganizowało warsztaty dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej "Trampolina", w której studenci NKCh pracują jako wolontariusze. Motywacją do zorganizowania warsztatów była chęć zaciekawie-nia chemią najmłodszych i pokazanie, że chemia to nie tylko wiedza teoretyczna, ale także doświadczenia i eksperymenty praktyczne. Podopieczni świetlicy poznali metody wykorzy-stywane w chemii kosmetyków, własnoręcznie wykonali świeczki oraz mydełka. Praca nad swoimi kosmetykami sprawiła wiele radości i poruszyła wyobraźnie uczestników warsztatów. W ich trakcie powstały różnokolorowe i pachnące upominki, które na koniec dzieci zabrały ze sobą. Druga część warsztatów dotyczyła chemii klasycznej, podczas której podopieczni świe-tlicy dowiedzieli się wielu ciekawych informacji dotyczących chemii oraz uczestniczyli w po-kazach doświadczeń chemicznych, zachwycały się m.in. próbą Tollensa, efektem spalania wstążki magnezowej i zobaczyły jak niebezpieczna jest reakcja sodu z wodą. Na zakończenie pobytu uczestnicy wraz z opiekunami zwiedzili Wydział Chemii i otrzymali drobne upominki ufundowane przez Biuro Promocji UG.

zdjecie zdjecie zdjecie
do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
9.01.2014 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału