do strony glownej wydziału  strona główna WCh   nowości  |  telefony kontakt  
wstecz Strona główna

Historia Wydziału Chemii

Historia Budynku Wydziału

Prof. G. Kupryszewski - wspomnienie

 
Historia Wydziału Chemii

Dzisiejszy Wydział Chemii, mieszczący się w budynku, który powstał w 1908 roku (historia budynku Wydziału Chemii), swymi początkami sięga września 1945 roku. Utworzono wówczas dwuletnie Pedagogium, które 24 września 1946 roku przekształcono w trzyletnią Państwową Wyższą Szkołę Pedagogiczną (PWSP), a 1952 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną.

Kierunek chemii na Wydziale Przyrodniczym PWSP powstał w roku akademickim 1950/51, a Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii utworzono w roku akademickim 1951/52. We władzach tego wydziału o trzech kierunkach kształcenia znaczącą rolę odegrali chemicy. Jego dziekanami byli: Zofia Matysik (1953-1956), Janusz Sokołowski (1956-1958), Franciszek Puchaczewski (1960-1964), Gotfryd Kupryszewski (1964-1968) i Edmund Kwiatkowski (1968-1970).

Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii WSP 21 kwietnia 1967 roku uzyskała prawo nadawania stopnia doktora nauk chemicznych. 20 marca 1970 roku na bazie WSP i WSE utworzony został Uniwersytet Gdański, którego twórcą i rektorem przez pierwsze cztery kadencje (1970-1981) był prof. Janusz Sokołowski. Funkcjonowanie Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęło się 1 lipca 1970 roku.

30 czerwca 1970 roku utworzono Instytut Chemii w strukturze Wydziału Matematyki Fizyki i Chemii jeszcze w byłej WSP. Dzięki aktywności naukowej chemików Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UG uzyskała w roku 1975 uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk chemicznych. Chemicy pełnili również funkcje dziekanów: Edmund Kwiatkowski (1970-1972), Gotfryd Kupryszewski (1972-1978), Zbigniew Grzonka (1987-1990). Z kolei funkcję dyrektorów Instytutu Chemii pełnili kolejno: Tadeusz Latowski (1970-1978), Zygfryd Smiatacz (1978-1981), Zbigniew Grzonka (1981-1987) i Jerzy Błażejowski (1987-1990).

W roku 1990, dzięki staraniom i wysiłkom prof. Jerzego Błażejowskiego, utworzono kierunek ochrona środowiska.
Rada Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii była coraz liczniejsza, a sala jej posiedzeń nie mogła pomieścić wszystkich uprawnionych. Członkowie Rady Wydziału reprezentujący Instytut Chemii na posiedzenia dojeżdżali z ul. Sobieskiego na ul. Wita Stwosza. Wówczas fizycy i matematycy wystąpili z propozycją utworzenia Wydziału Chemii, który jako samodzielna jednostka nie straciłby prawa do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych. Nieliczne głosy sprzeciwu dla proponowanego podziału Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii tłumaczono bardzo bliskimi i serdecznymi relacjami osobowymi członków Rady Wydziału.

Ostatecznie 1 września 1991 roku utworzono Wydział Chemii UG, którego pierwszym dziekanem został prof. Jerzy Błażejowski (1991-1996). Kolejnym dziekanem był prof. Bernard Lammek (1996-2002) - obecnie rektor Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2002-2008 funkcję dziekana pelnil prof. Lech Chmurzyński. Aktualnie (od roku 2008) funkcję tę sprawuje prof. Andrzej Wiśniewski.

do gory stronydo góry strony
wsteczwstecz
  do strony glownej wydzialu  strona główna WCh kontakt   Jak się skontaktować? ostatnia aktualizacja strony:
21.04.2009 r.
do strony głównej UG do strony głównej Wydziału do strony głównej Wydziału