Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Uniwersytet Gdański Research Group of Environmental Chemistry, Ecotoxicology & Food Toxicology Institute of Environmental Sciences & Public Health, University of Gdansk
Menu

Strona główna

Witamy na stronie Zakładu Chemii Środowiska i Ekotoksykologii

Aktualności

28.01.2013 - Oferta

Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii poszukuje zdolnych studentów chętnych do podjęcia współpracy naukowej w ramach aktualnie realizowanych projektów badawczych. Współpracę naukową można połączyć z wykonywaniem projektu kończącego studia I stopnia oraz przygotowaniem pracy dyplomowej. Najlepsi studenci będą mieli szanse kontynuowania współpracy na studiach doktoranckich. Osoby zainteresowane współpracą proszone są o kontakt z prof. dr hab. Jerzym Falandyszem (jfalandy@chem.univ.gda.pl) oraz mgr Grażyną Jarzyńską (gjarz@chem.univ.gda.pl).

28.01.2013 - Informacje dla studentów

Zapraszamy do wykonywania prac magisterskich w naszym Zakładzie - szczegóły na stronie Studia magisterskie.

28.01.2013 - Wyniki

Lista osób, które zaliczyły przedmioty Chemia Środowiska i Toksykologia - wyniki.pdf

18.12.2012 - Granty

Informacje o naszych najnowszych projektach badawczych znajdują się na stronie Granty.

Konsultacje

prof. dr hab. Jerzy Falandysz
Poniedziałek 1000 - 1200, pok. 31 BOŚ

mgr Małgorzata Drewnowska
Środa 1200 - 1300, pok. 31 BOŚ

mgr Grażyna Jarzyńska
Piątek 830 - 930, pok. 109 Budynek Główny

mgr Anna Kojta
Wtorek 1100 - 1130, pok. 31 BOŚ

Zakład Chemii Środowiska i Ekotoksykologii, Instytut Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka, Uniwersytet Gdański
Gdańsk 2003-2013

Wykonanie: mgr Grażyna Jarzyńska